פרשת השבוע לילדים וירא

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וירא | מצוות הכנסת אורחים

פרשת השבוע לילדים וירא | מצוות הכנסת אורחים : אברהם אבינו היה מכניס אורחים גדול. אוהלו היה פתוח מכל צדדיו בארבעה פתחים, כדי שלא יצטרכו לחפש בית פתוח. ביום השלישי למילתו של אברהם היה עדין חולה ותשוש, רחם עליו ה'…

קרא עוד...