פרשת השבוע לילדים וישב

פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים וישב | מידת קנאה

פרשת השבוע לילדים פרשת וישב  פרשת וישב | מידת קנאה יעקב אבינו אהב את כל בניו ובנותיו, אבל את יוסף שהיה יתום מאמו – אהב במיוחד. הוא תפר לו כתונת פסים של משי. שאר האחים קנאו ביוסף, וכאשר מקנאים במישהו…

קרא עוד...