פרשת ויקרא

פרשת השבוע

שפלות הבעלי הגאווה לעומת גודל כבוד הענווה | פרשת ויקרא

(ויקרא א, א) "ויקרא אל משה, וידבר ה' אליו מאהל מועד". גאווה וענווה | פרשת ויקרא אמרו חז"ל (תנחומא-כאן) ויקרא [וקריאה זו לשם מה? לפי] שהיה מתירא [משה רבינו] לבוא אל אוהל מועד [מפחד הבורא], שנאמר (שמות מ-לה) ולא יכול…

קרא עוד...
פרשת השבוע

על הרהור הלב צריך להביא קורבן – כי למחשבה יש כוח | פרשת ויקרא

(ויקרא א-ג) "אם עולה קרבנו". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן סי' קמא, קח) שהנה ידוע כי עולה באה על הרהור הלב, (כלומר שהאדם הרהר וחשב בלבו לעשות עבירה או עשאה במחשבה – אבל לא עשה העבירה במעשה)…

קרא עוד...
פרשת השבוע

עדינות הנפש היא שורש נשמת היהודי ובני תורה

עדינות הנפש היא שורש נשמת היהודי, וכמה צער 'היה ויש' כשרואים דמויות עם תורה אבל בדיבור גס ובהתנהגות טבעית (שלא בשעת ההצגות לעיני רבים, או רבנים) מאד גסה. עדינות הנפש: (ויקרא-א-א) "ויקרא אל משה וידבר ה' אליו מאוהל מועד". ואמרו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה | פרשת ויקרא

וזהו (ויקרא א-יא) "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'". להורדה והדפסה העלון השבועי – פרשת השבוע ויקרא תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה ידוע ומפורסם שעבודתינו בעוה"ז (מעבר לקיום תורה ומצוות ומעש"ט ודיני השו"ע ועסק התורה)…

קרא עוד...
פרשת השבוע

לימוד התורה ועבודת השם תלוי במסירות הנפש

פרשת ויקרא | מסירות נפש ללימוד התורה (ויקרא א-יג) "והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה, עולה הוא, אשר ריח ניחוח לה'". וכן לעיל (א'-י') כתיב: והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה, אשה ריח ניחוח לה'. וכן לקמן כתיב (א-יז) והקטיר…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ענווה – פרשת השבוע ויקרא

מידת הענווה עולה על כל המידות הטובות. ומידת הגאווה היא הרס לכל מידה טובה והיא רעה בעיני השם. בפרשת השבוע ויקרא – ראש ישיבת ברסלב מחזק ומעורר לעבודת השם ולמידות טובות. בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ויקרא…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים ויקרא

פרשת השבוע לילדים ויקרא בפרשת ויקרא מפורטים כל סוגי הקרבנות שהאדם מביא וביניהם את קרבן החטאת – למחילה על העבירות. חסד גדול עשה עמנו בורא העולם כשנתן אפשרות לאדם לעשות תשובה ולנקות מעליו שמץ של עוון. בימנו – אדם שחוטא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תנו את את ליבכם | פרשת ויקרא

כביכול ה' מבקש מאתנו "תנו לי לבכם", כי העיקר שהשי"ת רוצה מאתנו זה לב טהור, דהיינו רצונות וכיסופים לעבדו יתברך ולעשות רצונו בשלימות. ומבואר בדברי רבינו הקדוש ז"ל שהעיקר הוא הרצון, והכיסופין, שיהיה כוסף אליו יתברך, ובתוך כך מתפללים ולומדים ועושים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע ויקרא תשע"ב

בס"ד לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. "ויקרא (אלף זעירא) אל משה" (ויקרא א'-א). כי ידוע שמעבר לארבעה חלקי שולחן ערוך, ישנו שולחן ערוך החמישי, דהיינו "דעת תורה" בנושאים לא כתובים, ושלא מדברים הספרים מהם, שצריכים…

קרא עוד...