פרשת וירא

פרשת השבוע

ריבונו של עולם איפה הרחמים? השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!

(בראשית יח-כה) "השופט כל הארץ – לא יעשה משפט?!". ריבונו של עולם איפה הרחמים? השופט כל הארץ – לא יעשה משפט! המציאות היא שהרבה פעמים, (והדבר שכיח מאד) שכשפוגע ח"ו מידת הדין והמשפט במישהו, או בקרוביו, ידידיו, מכריו וכו', אזי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כוח הדיבור | עשיית חסד במסירות נפש | פרשת וירא

כמה מילים מראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" – על כוח הדיבור מליקוטי מוהר"ן + עשיית חסד במסירות נפש על פרשת וירא כוח הדיבור (בראשית יח-א) "וירא אליו ה'.. והוא יושב פתח האוהל כחום היום". מבואר בדברי רבינו הקדוש (ליקוטי מוהר"ן…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איפה אנחנו עם אהבת ישראל | פרשת השבוע וירא

איפה אנחנו עם אהבת ישראל? וכי מעניין אותנו כלל וכלל זולתינו? וכי אנו דואגים ומחפשים להטיב ליהודים היקרים, שאין אנו מכירים, ואפילו אלו שאנו מכירים? וכי מעניין אותנו באמת משלום חבירינו אפילו כששואלים אותו בשלומו זה באמת…? אהבת ישראל | הרב…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אדם בלי יראת שמיים יכול להיות מסוכן מאד

אדם בלי יראת שמיים יכול להיות מאד מסוכן | פרשת השבוע וירא מתוך עלון לשבת על פרשת השבוע על פי דעת תורה והשקפת עולם של רבינו נחמן מברסלב ישיבת נצח מאיר ירושלים https://www.breslevmeir.com/פרשת-השבוע מוסדות ברסלב מאיר – ירושלים 052-565-2005

קרא עוד...
פרשת השבוע

תורת אמת מזככת ומעדנת את האדם | פרשת השבוע וירא

תורת אמת מזככת ומעדנת את האדם | פרשת השבוע וירא וזהו (בראשית כ-יא) "ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלקים במקום הזה והרגוני". כי אכן אדם בלי תורה ויראת שמים הוא יכול להיות מאד מאד מסוכן וחייתי. כי (איוב…

קרא עוד...
פרשת השבוע

גאוה | אם הכל מאת השם למה להתגאות ?

וזהו (בראשית יח-כז) "ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר, ואנכי עפר ואפר". גאוה | פרשת השבוע וירא ופרש"י ואנכי עפר ואפר, וכבר הייתי ראוי להיות עפר על ידי המלכים, ואפר על ידי נמרוד, לולי רחמיך אשר עמדו לי. ומקורו…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ניסים ונפלאות

אתה הא-ל עושה פלא. כולם מחפשים ישועות ניסים ונפלאות – ואסור להתייאש בשום אופן מן התפילה והרחמים, כמו שפירסם רבי נחמן מברסלב ז"ל בכל העולם כולו, ודבריו נשמעים ברמה בכל מקום וזמן, ויום יום רואים שאנשים פועלים ישועות נפלאות, בדמעתם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת וירא | זריזות | עצלות

הזריזות היא מידה טובה ומועילה לעבודת ה' – אצל כל הצדיקים ועובדי ה'.., ובכך יש לחנך ולהרגיל ולהרגיל את הבנים.. והנה אנחנו רואים בחוש שכל העולם כולו ממש לוקים במידת העצלות (ואינם זריזים כי אם לתאוות) בכל הנושאים, ובפרט בעניני עבודת ה'. והנגע…

קרא עוד...
פרשת השבוע

קום אחי משנתך

קום אחי – השם יתברך מרמז לך בכל יום קום תתעורר… תתחיל לחיות ולאסוף אוצרות לעולם הנצחי… תתקרב אלי תראה אורות ונפלאות… פרשת השבוע וירא | קום אחי פרשת השבוע וירא, עלון שבועי פרשת השבוע ברסלב וזהו (בראשית יח-א) "…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

פרשת השבוע וירא | ללמוד מאברהם אבינו.

אברהם אבינו. בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט ! אכתוב לך איזה גרגיר על פרשת השבוע וירא. (בראשית יח, א)" וירא אליו ה' באלוני מממרא, והוא ישב פתח האוהל כחום היום". כמה לימודים חשובים מאד איכא למילף מהאי פסוקא: "וירא אליו". פרש"י (והוא במס'…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

הכנסת אורחים

כמה מילים מפרשת השבוע וירא – על גודל מצוות הכנסת אורחים, וגם כמה כללים חשובים שאנשים טועים ומסכנים את עצמם במיוחד בדור הזה שיש משוגעים למיניהם… מי שמחפש לקיים מצוות ביישוב הדעת ובשמחה כנסו ותהנו הכנסת אורחים בס"ד ירושלים עיה"ק…

קרא עוד...