פרשת מטות

פרשת השבוע

גדולה מעלת השלום | פרשת מטות

(במדבר ל-יז) "אלה החוקים אשר ציוה ה'.. בין איש לאשתו". גדולה מעלת השלום | שלום בית גדולה מעלת השלום שאין ערוך לה, וכמו שכל בר דעת מבין את זה, שהרי מכל מלחמה בסופו של דבר יש ונשארים הרוגים ופצועים ובעלי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות

וזהו (במדבר לב-כב) "והייתם נקיים מה' ומישראל". והייתם נקיים מה' ומישראל | פרשת מטות: תנן במסכת שקלים (פ"ג מ"ב) שלומדים מהפסוק הזה, שכשעם ישראל היו תורמים בכל שנה מחצית השקל לצורך קניית הקרבנות של כל שנה, שהנכנס לקחת כסף לצורך…

קרא עוד...
שלום בית

100% שלום בית | הכלל הגדול לא לנסות לשנות אלא להשתנות

אם חיפשתם עיצה ודרך להשכין שלום בית ולהכניס שלווה ושמחה לבתיכם? אז הנה כמה כללים לחיים טובים מראש ישיבת ברסלב : וזהו (במדבר ל-יז) "אלה החוקים אשר ציוה ה' את משה בין איש ואשתו", וגו'. והנה "חוקים" – להבדיל ממשפטים…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

סגולה לשלום בית – לעזור בבית | פרשת השבוע מטות

תקציר : סגולה לשלום בית מאת ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר" הרב ויזנפלד | חסיד אחד בא לרבי שלו ואמר שמעתי שלקפל טלית במוצאי שבת זה סגולה לשלום בית ? אמר לו הרבי : לקפל שרוולים ולעזור לאישה – זה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

סוף אדם למות ! אז איך צריך לחיות ?

סוף אדם למות – מי שקולט את זה החיים זורמים אחרת ! סוף אדם למות | פרשת מטות בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת מטות לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. פרשת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פרשת השבוע מטות | מעלת הצדיקים

פרשת השבוע מטות: הצדיק האמת מופשט כל כולו מעולם הזה, ואין לו שום תאוה ושום משיכה ושום רצון לשום תאוה'לה ולשום ענין מכל עניני העוה"ז, וכל תאוותו ורצונו וחפצו לעשות רצון ה' בשלימות, ועל זה עבד כל ימי חייו, ועל…

קרא עוד...