פרשת נח

פרשת השבוע

מידות טובות | תיקון המידות הוא דבר שהשכל מחייב את כל אדם, אפילו גוי!

(בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח.. את האלקים התהלך נח". מידות טובות עיקר מהות האדם הן מידותיו, וכפי מה שמתנהג ע"פ מידותיו, כן הוא, וצריך האדם להשתדל מאד להפטר ממידותיו הרעות, ולסגל לעצמו מידות טובות. כי זה כל האדם. וצריך האדם…

קרא עוד...
פרשת השבוע

רוחו של הצדיק ותלמידיו בכל דור ודור

(בראשית ו-ו) "אלה תולדות נח נח" ואיתא בזוהר הקדוש (בתוספתא, דף נט:) וז"ל למה נח תרי זימני? אלא כל צדיק וצדיק די בעלמא, אית ליה תרין רוחין, רוחא חד בעלמא דֵין, ורוחא חד בעלמא דאתי, רוחו של הצדיק ותלמידיו בכל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

צדיק תמים ולא צדיק טמבל | פרשת השבוע נח

צדיק תמים ולא צדיק טמבל | פרשת השבוע נח וזהו (בראשית ו-ט) "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". הנה הפסוק לא הסתפק לומר נח איש צדיק היה בדורותיו, אלא הוסיף שהיה צדיק תמים. ובביאור 'תמים' – ואיתא…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך זוכים לאהבה מושלמת כזוג יונים | מאת ישיבת נצח מאיר

זוג יונים | פרשת השבוע נח וזהו (בראשית ו-יד) "קנים תעשה את התיבה". הנה ומפורסם בכל מקום בחז"ל ובראשונים ש"קנים" היינו זוג יונים, ויש על דיניהם מסכת שלימה ששמה מסכת "קינים" העוסקת בהלכותיהם. וכאן קרמיז לן קרא שתבנה את ביתך…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כמה מילים בגנות מידת הגאווה

כמה מילים בגנות מידת הגאווה פרשת השבוע נח (בראשית ו-יז) "ואני הנני מביא את המבול, מים על הארץ, לשחת כל בשר אשר בו רוח…" כבוד הרב לא הולך לי ? יש לי חסימה, עושים עלי עין הרע ? פלא גדול…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מי אני ?

שאלת פעם את עצמך – מי אני ? האדם ע"י מעשיו, מוליד ובונה את עצמו, ומפתח את עצמו ואת אופיו. וכשם שאדם מוצא לנכון להדריך ולהעיר כל הזמן לתולדותיו ולחבריו, קל וחומר שצריך להדריך את עצמו ולהעיר (ולהוכיח וליישר) את…

קרא עוד...
פרשת השבוע

אללה הוא אכבאר

כמה אתם יודעים על תולדות אומות העולם ? "אלה תולדות נח ויולד נח שלשה בנים : את שם, את חם, ואת יפת". ומהם נשאר כל האנושות הקיימת. ושמם מעיד על האופי, ועל עיקר מהותם ותכונותיהם שלהם ושל זרעם אחריהם. שֵם – על…

קרא עוד...