פרשת שופטים

פרשת השבוע

רדיפת הכבוד | פרשת שופטים

(דברים טז-כב) "ולא תקים לך מצבה, אשר שנא ה' אלקיך". רדיפת הכבוד | פרשת שופטים כל אדם משתוקק שאחרי מותו ישאר זכר למו בהאי עלמא דשיקרא. ובאופן פשטני זה המשך של אהבת ורצון הכבוד שאדם אוהב ורודף כבוד כל ימי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

מהי הדרך להיות מושלם וצדיק אמיתי | פרשת שופטים

וזהו (דברים טז-יח) "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך". דרך האדם להרגיש חסרונות זולתו , פגמיו, כשלונותיו, חטאיו ופשעיו, בדיבור ובמעשה, לא כן כאשר הדברים נוגעים בו בעצמו, בבחי' מ"ש חז"ל (נגעים פ"ב מ"ה,…

קרא עוד...
פרשת השבוע

צריך לדון כל אדם לכף זכות | פרשת שופטים

וזהו (דברים טז-יח) "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך.. ושפטו את העם משפט צדק". אמרו חז"ל (מדרש תנאים-כאן) שיהיו מכריעין לזכות ולא לחובה, ע"כ. היינו שיהיו הדיינים מטים ומלמדים זכות, ככל שניתן, ועוד אמרו (שם) דבר אחר אמר רבי יהודה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

וביערת הרע מקרבך

וזהו (דברים יז-ז) "וביערת הרע מקרבך". אמר החכם מכל אדם (משלי כ-ט) מי יאמר זיכיתי ליבי, טהרתי מחטאתי. ולא מיבעי על העבר, מי יוכל לומר כן, הלא כל אחד עם קופת השרצים שלו, וכל אחד סוחב את הפעקאלע שלו, אלא…

קרא עוד...
חינוך ילדים

חינוך ילדים | פרשת שופטים

כמה מילים על חינוך ילדים על פי פרשת השבוע שופטים – על פי יסודות והשקפת תורה של ראש ישיבת ברסלב ירושלים. חינוך ילדים | פרשת השבוע שופטים בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת שופטים. לכבוד… אחדשה"ט!…

קרא עוד...
פרשת השבוע לילדים

פרשת השבוע לילדים שופטים

פרשת השבוע לילדים שופטים : כמה פעמים אמרתם לעצמכם: אחרי החופש אני בע"ה יתחיל מחדש… ללמוד רציני / אני יתחיל להקשיב למורה להכין שיעורים… אני יתחיל להיות מנומס ויידבר יפה עם חברים יאיר להם פנים ויותר להם במשחקים… כמה פעמים…

קרא עוד...
פרשת השבוע

ברסלב, פרשת שופטים | שוחד

פרשת שופטים | תקציר : משל של שוחד, למה הוא דומה? לאדם שהוא עומד על שפת הים, נטל שילשול [מין תולעת] ונתנה בחכה [וו ומחט שתופסים בו הדג] והשליכו בים, בא דג ובלעו ונתפס, אוי לו לדג שנתפס בלא כלום דהיינו…

קרא עוד...