פרשת שמיני

פרשת השבוע

בני התורה היזהרו לא לצאת מפתח אוהלה של תורה מסוכן בחוץ !

(ויקרא י, ז) "ומפתח אוהל מועד לא תצאו, פן תמותו". כתיב (תהלים פד-ה) אשרי יושבי ביתך, עוד יהללוך סלה, וכתיב (שם כז-ד) שבתי בבית ה' כל ימי חיי, לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו. בני התורה היזהרו לא לצאת מפתח אוהלה…

קרא עוד...
פרשת השבוע

למה כדאי להתקרב לצדיקים? פרשת שמיני, הרב אלימלך מליזנסק זצ"ל

(ויקרא ט-א) "ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא. סי' ע) הנה כתיב (משלי י-כה) וצדיק יסוד עולם, וזה הצדיק הוא רק יחידי בעולם, שכל הדברים נמשכים ממנו, ואפילו כל…

קרא עוד...
ברסלב מאיר כללי

ממה הכי יש לך התלהבות ?

וזהו (ויקרא ו-ב) "ויקחו בני אהרן.. ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה אותם". 'ההתלהבות' משולה לשלהבת האש שבוערת, וישנה התלהבות לדבר שבקדושה שהיא רצויה מאד, והיא היתה מצויה אצל החסידים הראשונים, שחתרו ומצאו כדי מידתם הראויה לעבוד את…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך זוכים להיות קדוש ולראות פני השכינה | פרשת השבוע שמיני

וזהו (ויקרא ט-ו) "ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה'". איך זוכים להיות קדוש ולראות פני השכינה? כי ע"י עשיית רצון ה', מצוות ומעשים טובים בשמחה ובזריזות, וע"י שעושים נחת רוח לבורא יתברך שמו ישראל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

שגרירות ישראל

לא משנה אם אתה חרדי, דתי, חוזר בתשובה – אתה לבוש בבגדי המלך – אתה שגריר ונציג של המלכות – על כן תתן את דעתך שלא תחלל את שמו הגדול והקדוש ! שגרירות ישראל – עובדי השם וזהו (ויקרא י-ג)…

קרא עוד...
פרשת השבוע

פשיטות ותמימות | פרשת השבוע שמיני

בס"ד. כמה מילים על הפרשה על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב הקשור לפרשת השבוע שמיני. וזהו (ויקרא ט-ו) "ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, וירא אליכם כבוד ה'". כי היצר הרע לא מפסיק לרגע את משימתו לבלבל…

קרא עוד...
פרשת השבוע

איך להכין עצמי להתעלות רוחנית ?

איך להכין את עצמי לקבל התעלות רוחנית? משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס…

קרא עוד...