קידוש ה'

פרשת השבוע

קידוש ה' | פרשת השבוע אמור

בס"ד ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת אמור לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע, וזהו (ויקרא כב,לב) "ולא תחללו את שם קדשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל". כתב רבינו בחיי, שחילול ה' הוא…

קרא עוד...