ראשי תיבות

ברסלב מאיר כללי

ראשי תיבות שליט"א

ראשי תיבות שליט"א פירוש הראשי תיבות הם :   שְׁלִיטָ"א – שיזכה לאורך ימים טובים אמן שְלִיטָ"א  – שיחיה לאורך ימים טובים אמן   ועוד יש אומרים בבדיחות הדעת שליט"א  -שיפול לבור י' טפחים אמן   תליט"א אומרים בדרך כלל…

קרא עוד...