שיער

פרשת השבוע

ענייני תסרוקות ושיער

תסרוקות ושיער על פי ההלכה והחסידות בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שופטים לכבוד…אחדשה"ט! בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. וזהו (דברים טז-יח)"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך". אל תיקרי שעריך אלא שעריך בשין שמאלית. כי…

קרא עוד...