שמחת תורה

פרשת השבוע

הקפות שניות ושמחת תורה – אשריכם ישראל זכיתם!

בחג השבועות קיבלנו את התורה, אחרי קבלת מלכות שמים, לציות מלא, ונאמנות מוחלטת להשי"ת ותורתו בבחי' (שמות כד-ז) כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע, ובשבועות אנו מתחדשים בכיסופים לקבלת התורה בהתחדשות, ועל כן בני ישראל הקדושים ערים כל הלילה בציפיה…

קרא עוד...
מועדים וחגי ישראל

הקפות לשמחת תורה

הקפות לשמחת תורה נוהגים להוציא כל הספרי תורה שבהיכל בין בערבית בין בשחרית. בערבית, נוהגים שלאחר שמקיפין הבימה שבע פעמים עם הס"ת מחזירין הס"ת להיכל ומשאירים ספר תורה אחד וקורין בו שלשה גברי בפרשת וזאת הברכה, ביום נהגו להרבות בקרואים,…

קרא עוד...