תאוות ניאוף

פרשת השבוע

להנצל מתאוות ניאוף ע"י ענווה | פרשת בהעלותך

(במדבר יב, א-ג) "ותדבר מרים ואהרן במשה" וכו' "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה". אמרו חז"ל (סוכה נב.) כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. וכתב רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' קל) שעל ידי…

קרא עוד...
פרשת השבוע

כדי לזכות לאור התורה צריך לתקן תיקון הכללי | פרשת מקץ

(בראשית מא-לט) "אין נבון וחכם כמוך". איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא סי' לו-ב) דע שכללות של שבעים לשון, של מידותיהם ותאוותיהם הרעות – היא "תאוות ניאוף". ושבירת תאוה זאת הוא "תיקון הכללי", שמי שמשבר התאוה הזאת…

קרא עוד...
פרשת השבוע

תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה | פרשת ויקרא

וזהו (ויקרא א-יא) "ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני ה'". להורדה והדפסה העלון השבועי – פרשת השבוע ויקרא תאוות נשים / תאוות ממון / תאוות אכילה ידוע ומפורסם שעבודתינו בעוה"ז (מעבר לקיום תורה ומצוות ומעש"ט ודיני השו"ע ועסק התורה)…

קרא עוד...