תיקון הכללי להדפסה

תיקון הכללי

הקדמה לתיקון הכללי

הקדמה לתיקון הכללי קישור ל: תיקון הכללי לשמיעה הורדה והדפסה | מאמר על תיקון הברית התיקון הכללי לקריאה, תיקון הכללי לשמיעה, תיקון הכללי להורדה והדפסה. מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא", מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי. שנכתבו בעת אמירת התיקון הכללי באומן סמוך…

קרא עוד...