תלמידים כותבים

  • רבי נחמן מברסלב 4

    רבי נחמן מברסלב חידושים מאת ראש מוסדות ברסלב – הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א] (מתוך ספר “שי למורא” על התיקון הכללי) אויבי יאמרו “רע” לי.  כי היצר הרע והס”א וחיילותיו, וכן השונאים ומתנגדים אומרים “רע” יהא לך בסופך, והנך הולך…

    קרא עוד...
  • הכנה למצוה

    הכנה לפני עשיית המצות פן תשכח את ה´ אלוקיך… מתורתו של רבי נחמן מברסלב… והנה מה טוב ומה נעים שלפני עשיית מצוה לדבר שבקדושה להזמין את גופו בדיבור, לקדושה שעומד להתעסק בקדשים, כגון: לפני לימוד התורה הקדושה, ולפני התפילה, וההתבודדות יאמר…

    קרא עוד...