תפילה על עם ישראל

תפילה

תפילה על עם ישראל

תפילה על עם ישראל היא התפילה הגדולה והרצויה ביותר מלפני ריבון כל העולמים כמו כל אבא שרוצה לשמוע את בניו אחוזים אחד עם השני ורוצים בטובת כולם. ריבון העולמים, אב הרחמים ואדון הסליחות, שומע תפילת כל פה. הריני בא לפניך…

קרא עוד...