tormim

תודה על תרומתכם !

מוסדות ברסלב מאיר ע"ר 

רחוב הרב סלנט 7 ירושלים

טלפונים ישירים לרבנים לבירורים ויצירת קשר :

מנהל הישיבה עמיאל פדהצור 050-4161022 

וואטסאפ 052-565-2005

בטופס דלקמן – ניתן למסור שמות לתפילה, פדיון נפש, הסרת עין הרע והתרת קללות

(טוב לפרט את הבקשות), ניתן לציין ימי הולדת,

ולהבדיל בין החיים לנפטרים

שמות נפטרים יש למלא שם הנפטר/ת ושם האמא או האבא לפי המנהג – עם תאריך פטירה עברי !

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  יש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה... לנפטרים שם הנפטר ושם אביו ושם האם + תאריך פטירה.

  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים...

  נא להשאיר שם ומספר טלפון ליצירת קשר !

  בישיבת ברסלב בכותל המערבי בקבר רחל הרשב"י ואומן אצל רבי נחמן מברסלב

  ושאר מקומות הקדושים כל השנה ובימי הילולה ועיתות רצון

  ע"י חסידי ברסלב