tormim

תודה על תרומתכם !

מוסדות ברסלב מאיר ע”ר 

רחוב הרב סלנט 7 ירושלים

טלפונים ישירים לרבנים לבירורים ויצירת קשר :

054-8496548 הרב יעקב סופר ; מנהל הישיבה עמיאל פדהצור 050-4161022

בטופס דלקמן (הצהוב) – ניתן למסור שמות לברכה ותפילה (טוב לפרט את הבקשות), ניתן לציין ימי הולדת,

לברכה ותפילה | פדיון נפש | הסרת עין הרע | וכדומה…

ולהבדיל בין החיים לנפטרים

שמות נפטרים יש למלא עם תאריך פטירה עיברי !

לעילוי נשמה | תיקון נפטרים | אמירת קדיש | והנצחה בספרי ברסלב

שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

דואר אלקטרוני (חובה)

יש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה... לנפטרים שם הנפטר ושם אביו ושם האם + תאריך פטירה.

כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים...

נא להשאיר שם ומספר טלפון ליצירת קשר !

בישיבת ברסלב בכותל המערבי בקבר רחל הרשב”י ואומן אצל רבי נחמן מברסלב

ושאר מקומות הקדושים כל השנה ובימי הילולה ועיתות רצון

ע”י חסידי ברסלב.

השאר תגובה / או שמות לברכה