אהבת ישראל- זוהי אהבת ה'

מהי אהבת ישראל??

רבי נחמן הקדוש אומר בליקוטי מוהר"ן

"סגולה להתמיד בלימודו -תמיד להיזהר לבלי לדבר על שם איש ישראלי"

ר' עקיבא אומר-

"ואהבת לרעך כמוך זה כלל  גדול בתורה"

אדם צריך לאהוב כל אחד סביבו כפי שאוהב את עצמו

כפי שהוא אוהב את האני האמיתי הפנימי שבו

מה הוא האני? הנקודה האלוקית שבי , הנשמה האלוקית.

צריך לאהוב בכל איש מישראל את הנקודה האלקית שבו למרות השוני.

לאהוב את ישראל = לאהוב את ה' יתברך= לאהוב את התורה –

זהו משולש שחייב ללכת יחד.

אהבת ישראל צריכה להיות ברורה שחור על גבי לבן למרות השוני שבנינו.

נאמר בזוהר הקדוש " ישראל קדושא בריך ואוריתא- חד הוא"

זאת אומרת- ישראל , ה', והתורה – הם אחד!

שלוש בחינות אלו הם דבר אחד והם חייבות לבוא יחד

לפיכך לא יכול אדם לומר הוא אוהב את ה' ואת התורה ואין בליבו אהבת ישראל

מי שאוהב את הבורא אוהב את ישראל

ישראל הם כולם הילדים של ה' , בכולם יש חלק אלוק ממעל

כשאוהבים את האב אוהבים גם את ילדיו.

שלוש אהבות אלו מעידות על דרגתו של האדם

אדם שיש לו חוסר באהבת ישראל יש לו חוסר באהבת ה' ואהבת התורה

זה חוט משולש שאי אפשר לנתק אחת מצלעותיו.

"תורה צווה לנו משה מורשה"– אל תראו מורשה אלא "מאורסה"

התורה היא כמו כלה מאורסה לעם ישראל

ובשביל שהאהבה אליה תהיה שלימה אסור למצא בה שום מום

כל אחד מעם ישראל יש לו אות בתורה ושישים ריבו אותיות הם כנגד שישים ריבו נשמות ישראל

כאשר אדם מוצא חיסרון באחד מישראל אזי מוצא חיסרון בתורה ונותן בה מום ואז פוגע באהבת התורה

אבל כשנזהר אז אהבתו ולימודו מושלמת ללא שום חיסרון

ועל זה נאמר "תורת ה' תמימה משיבת נפש "

כשהתורה תמימה בלי שום חיסרון זאת אומרת שנזהרין לא למצא חיסרון באף

אדם מישראל שהרי כל אחד הוא אות מהתורה, נמצא שאז "תורת ה' תמימה"

בלי שום חיסרון ומום  ואז היא "משיבת נפש"– ואז זוכים לאהבת התורה ולהארה אמיתית

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה