בת ישראל – בת של מלך

בת של מלך – תקציר | פרשת השבוע וישלח : בת ישראל – בת של מלך. כל בת ישראל היא נסיכה, ובת מלך מבית המלכות, ועליה להתנהג במכובדות, וכ"כ היא אוצר יקר ביותר מלא יהלומים, והאוצר מטבעו צריך שמירה מעולה…

בת ישראל – בת של מלך | פרשת וישלח

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר וישלח.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (בראשית לד-א,ב) "ותצא דינה בת לאה.. לראות בבנות הארץ, וירא אותה שכם בן חמור" וכו'.

כל בת ישראל היא נסיכה, ובת מלך מבית המלכות, ועליה להתנהג במכובדות (כבוד עצמי, וכבוד בעיני זולתה),
וכמו כן היא אוצר יקר ביותר מלא יהלומים, והאוצר מטבעו צריך שמירה מעולה,
מפני המזיקים הרבים ואינשי דלא מעלי שישנם בעולם, והאורבים רבים מאד,
ועל פי רוב היא לא מודעת לכך, לא להיותה בת מלך, ולא להיותה אוצר נפלא ויקר,
ולא להרבה סכנות המרחפות סביבה, ורבים המזיקים והאורבים עליה.

שמירה על המלכות

וצריכים ההורים והמורים ללמד אותה ולהזהירה להתנהג בדרכי הצניעות והזהירות, מאז קטנותה ממש,
וכן במשך כל ימי הילדות והנערות, ועוד יותר לאחר הנשואים, וכך כל ימי חייה, גם בימי זקנה.
וצריכים להזהירה להתרחק מאד מאד מבנים ונערים וגברים צעירים ולא צעירים
וזקנים, גוים חילונים דתיים וחרדים עם זקן ופאות או בלי.
ואפי' משיחה מעלמא, וממבטי עיניים, וק"ו ביותר מזה.
ולהיותה זהירה מאד בדיני איסור ייחוד, וק"ו בנגיעה כל שהיא שהוא לאו דאורייתא.
אבל גם בדיבור בעלמא צריכים להזהר מקלות ראש בפרט עם שכנים וקרובים ובמקום העבודה או מכרי המשפחה.
ובודאי להתרחק ביותר מאנשים זרים, כי אפילו באנשים כשרים ביותר וצדיקים עם חזקת כשרות, גם עליהם נאמר (כתובות דף יג:) אין אפוטרופוס לעריות, וגם עליהם יש אזהרה (אבות פ"א מ"ה) אל תרבה שיחה עם האישה. ואפי' מילים בודדות מיותרות בכלל הנ"ל,

סיפור

וכמ"ש חז"ל (עירובין נג:) רבי יוסי הגלילי הלך בדרך פגש את ברוריה אשתו של רבי מאיר, בתו של רבי חנינא בן תרדיון שאל אותה "באיזה דרך נלך ללוד?" ענתה לו "גלילי שוטה! לא כך אמרו חכמים אל תרבה שיחה עם האישה (ובמסכת נדרים כ. ההמשך הוא "שסופך לבא לידי ניאוף" ), היה לך לומר "באיזה לוד", עמוד והתבונן על מה הוכיחה אותו! געוואלד!!!

והנה אשה דעתה קלה (שבת לג: וכו'), וקלילה להתפתות, וע"י דיבורים קלים מסיחה את דעתה ונסחבת למקומות לא בריאים וגם אסורים, לכן צריכים להתרגל לשים מחסומים רבים, ולענות קצרות מאד, ולקונית ולהמשיך בדרכה, וכל זה במסגרת עולם מופלא שנקרא "עולם הצניעות" הקיים אצל בנות ישראל הכשרות.

ולפעמים חיוך בודד ומבט בודד – הוא אסון של ממש.

המציאות של ימינו

והנה בתקופה האחרונה קורים הרבה אסונות עם בנות ישראל כשרות במקומות העבודה אפי' עם גברים חרדים,
ק"ו בלא חרדים כי צרכי עמך מרובים, וכיום המון נשים יוצאות לעבודה לעזור בפרנסת המשפחה,
וק"ו כשעיקר הפרנסה בא מאשה, ולכן חרדה מלהתפטר או להפסיד ההכנסה המכלכלת את המשפחה,
ולכן בנסיונות הדורשים ומחייבים התפטרות מהעבודה, היא לא ממהרת לעשות כן כלל,
והרבה אסונות נוראים קורים מכך. דברים חמורים ביותר שקשה אפילו לעלות על דל שפתינו וק"ו בכתב.
ולפעמים נובע תחילת האסון מתוך 'נימוסים' כיוון שאומרים בנחמדות 'בוקר טוב',
ועונים על עוד שאלות, הכל מתוך נימוס,
ולא יודעים שדבר זה מוביל לדברים חמורים, ולדברים אסורים שבאסורים.
ויש נשים שנמצאות יותר שעות במשך היום עם זרים יותר מאשר עם בעלה, הכל במסגרת  העבודה,
וכל עניני עבודה צריכים בדיקה ושיקול רב.

יסודות הבית היהודי

והנה כל הנושא הזה הוא יסוד קדושת הבית היהודי,
ויש ליתן את הדעת ולעורר את יראת השמים, וכתבנו כמה ראשי פרקים.
והחכמים יקישו ויוסיפו מדעתם. ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב מאיר
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה