דיבורים דקדושה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק חזון, לסדר פרשת דברים.

לכבוד…אחדשה"ט !

(הראשי תיבות הם נוהג לשאול לשלום בפתיחת מכתב, אחר דרישת שלומו הטוב) !

285-Dvarim העלון השבועי של מוסדות ברסלב – קובץ PDF פרשת השבוע דברים, להורדה הדפסה והפצה – עונג שבת !! לחץ כאן >>

הרב לוי יצחק בנדר

בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע – לסדר פרשת דברים .

וזהו (דברים א, א) "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף, בין פארן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב".

כי הצדיק [וכל מי שהולך ורוצה ללכת בדרכי הצדיק] צריך לדבר תמיד בכל מקום שהוא נמצא דיבורים שהם רצון ה', הן דברי תורה, הן דברי מוסר וחסידות, ויראת שמים.

ובכל מקום שהוא מגיע לשם, ובכל סביבה שימצא, צריך להפיץ ריח הטוב ובושם תורתינו הקדושה ודרך צדיקי אמת, שהם רצון ה'.

וכמובן הכל לפי הענין, עם אדם פשוט צריך לדבר בשפתו, ועם אדם גדול, ועם תלמיד חכם צריך לדבר אחרת, ועם אדם רחוק מתורה – צריך לדבר אחרת, הכל לפי הענין.

וזה בחינת "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל" היינו שמשה הי' מדבר תמיד דיבורים שהם רצון ה' שהתאימו לכל אחד מישראל,

"בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף" וכו' היינו בכל מקום ומקום, תמיד דיבר דבר ה'.

וזכור לטוב האחד המיוחד הלא הוא מורי ורבי, ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל, שתמיד בכל עת ובכל שעה, ובכל מקום ועם כל אחד, פיו לא שבת מלדבר דיבורי אמונה ורצון ה', הקשורים תמיד לעבודת ה' וקירבת ה'.

והקשורים באופן ישיר עם דעת רבינו הקדוש ז"ל.

וראה זה חדש לאחרונה יצא ספר "יחיד ודורו" תולדות הגאון הצדיק הגדול והמפורסם רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל מתלמידי החפץ חיים, קלם וכו', שכתב בגדולתו (שם כ"א, ע' 397)

וז"ל (וזה לשונו): לאדג תש"ו.. מבין מאות הפליטים מרוסיה [שנזדמן לו לבא במשא ומתן עם כל אחד ואחד מהם] בני תורה, רבנים, ראשי ישיבות, אדמורי"ם, רבנים ליטאים, חסידים מפולין, רומניה, רוסיה, הונגריה, מכל אלה נשאר לי רושם מיוחד מר' לוי יצחק [בנדר] ז"ל (אף כי לא שהה בלודז' יותר משבועיים)

תכונתו, שלוות נפשו, מבטו הנבון והפקח…מחשבתו העמוקה.. ניכר היה בעליל, כי מחשבתו משוטטת בגבהים.. אין הוא אדם של עולם הזה (ניט קיין עולם הזה'דיגער מענטש)…

שלא לדבר על יחסיו בין אדם לחבירו…

סבר פנים יפות… הנעימות שחשו בתוך ד' אמותיו… ללא כחל וללא שרק, ויעלת חן… הכל בפשיטות…

נמנע מכל גינונים של גדלות והתנשאות…

הכל מוצנע וגנוז מפנימיותו…שום חיצוניות… כמעט כולו פנימיות…

אכן לזה התכוון רבי נחמן… עכ"ל (עד כאן לשונו).

הרי עדות מכלי ראשון מאחד מגדולי הצדיקים הליטאים של דור האחרון. (ואע"פ שהדברים כבר הודפסו, בספר לזכרו של ר' לוי ז"ל, מ"מ שנדפסו בס' לזכר, רמ"ץ ז"ל- זה אחרת).

והכלל שהפה צריך תמיד לדבר דיבורי ה' (וכלשון ר' לוי זצ"ל- שצריך לטחון תמיד, כמו בטחנת קמח) בכל מקום ובכל זמן (אא"כ (אלא אם כן) לפי הענין עדיף לשתוק, וכשם שמצוה לומר דבר הנשמע, כך מצוה לשתוק כשאינו נשמע, וכמ"ש חז"ל (יבמות סה:).

בברכת התורה וכטו"ס (וכל טוב סלע)

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

אנחנו רוצים מעוניינים לשמוע מכם תגובות

הערות והארות – ותמיד נשמח להשאר חברים

הצטרפו אלינו בדף הבית בפייסבוק / בגוגל פלוס

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה