האויב הגדול

האויב הגדול

של עם ישראל וכל יהודי

 

אויבי יאמרו רע לי. האויב הגדול של כל יהודי – הוא היצר הרע וכת דיליה, וכמ"ש (דברים כא, י) כי תצא למלחמה על "אויבך", דהיינו שהס"א והיצר מכניסים לאדם דכאון וייאוש שיחשוב שרע לו, ויעשה עסק שלם מזה, אע"פ שבאמת לאמיתו זה לא כן, אלא להיפך.

וכ"ז כדי להביאו למצב של ייאוש ח"ו, ויפרוק עול ויתרחק מצדיקי אמת. וזה ג"כ "אוֹיבַי" אוֹי וַי, כי אוי וַי על אויבי ועל מחשבת (וק"ו דיבור) של רע לי. וזו כוונה כללית של "אוי וי" על היצר וכת דיליה ועל העוונות, שגרמו את המצוקה שבעבורה פולט את אנָחַת אוי וַי. (וכן במקומות שמופיע בליקוטי תפילות וכו´).

והנה כמה שהאדם יותר שמח ככה הוא יותר צדיק, כי יש לו יותר ויותר יישוב הדעת עד שהצדיק האמת הוא האיש הכי שמח בעולם שאין שמח כמוהו, ועל כן זכה לדרגתו העצומה ע"י שהתגבר תמיד על היצר ע"י ריבוי יישוב דעתו, שבא לו ע"י ריבוי שמחתו, כי הא בהא תליא.

וכן להבדיל הרשע הגדול, הוא ע"י ריבוי עצבות ודכאון, שעי"ז דעתו לא מיושבת אלא מטורפת, ועי"ז נהג כמו שנהג.

נמצא שהכל תלוי בשמחה, ואשרי הזוכה לקלוט ולהפנים את זה, שהוא יתד שהכל תלוי בו.

וזהו(תהלים טז, ח) שויתי ה´ לנגדי תמיד — שזהו כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים, וכמבואר היטב בתחילת השו"ע בדברי מו"ז הרמ"א זצ"ל (ע"ש באו"ח סי´ א, ס"א), ואיך זכיתי למעלה עצומה זו? על ידי כי מימיני בל אמוט, כלומר על ידי שאני תפוס חזק במידת הימין והחסד גם בכל אשר נוגע לי ולמעשי (וזהו "מימיני" דהיינו ימין שלי), שאע"פ שהיצר וכת דילי´ אומרים לי "רע לי" אני לא מתייחס אליהם כלל, אלא אני אומר "טוב לי" ויהי´ עוד יותר טוב, ואזי בשמים אומרים ג"כ כן, כנודע דיבורו של רבינו ז"ל (נשמע מרלו"י זצ"ל, והו"ד ג"כ בשש"ק כרך ב א, לב) שמי שאומר על עצמו ומצבו שרע, אומרים בשמים, זהו רע? עוד אני אראה לך מהו רע, ולהיפך כשאומר על מצבו שהוא טוב, והוא מודה על הכל לשי"ת בלי להיות מן המתאוננים, אומרים בשמים, זהו טוב , עוד אראך מהו טוב.

וזהו שנאמר מיד בהמשך לכן שמח ליבי שעל ידי הנהגה זו אני זוכה להיות תמיד בשמחה ובמוחין דגדלות ולשרוד מכל מה שעובר עלי. ועי"ז לא תעזוב נפשי לשאול, ולא תתן חסידך לראות שחת. "חסידך" דווקא.

והנה שוב היום שוחחתי עם הרבה אנשים… והכלל הנוגע לעינינו שכל הבעיות והבלבולים והפחדים והתיסכולים והמחלוקות והמריבות, וכל הריחוק מהשי"ת ומתורתו הקדושה ומצדיקי אמת ומהשלימות, הכל כאשר לכל הוא בגלל חוסר שמחה. _ וכן כל הצרות כולם בבחינת (דברים כח, מז) תחת אשר לא עבדת את ה´ אלקיך בשמחה מרוב כל. _ ורוב הבעיות הם מחוסר יישוב הדעת, וחוסר יישוב הדעת הוא מחוסר שמחה, וכמ"ש רבינו הק´ בליקוטי מוהר"ן (תניינא סי´ י), נמצא שהכל כאשר לכל תלוי בהתחזקות בשמחה. ודדא ביה כולא ביה, ודדא לית ליה — מה אית ליה, וכבר אמר רבינו ז"ל (ס´ המידות ח"ב הצלחה; שמחה) השמח מצליח, ע"כ. והיינו שמצליח בין בגשמיות בין ברוחניות.

אמר המעתיק: רבינו נחמן מברסלב כותב שצריך לחזק את המלאכים כדי שלא ינקו הש"ד החיצוניים מן השפע של האדם, והחיזוק של המלאך הממונה על השפע הוא ע"י שמחה !! – ומביא פסוק : ומלאך פניו יושיעם ! נמצא שמלאך – דהיינו חיזוק השמחה היא היא המקרבת את האדם מול פניו – פני מלך מלכי המלכים הקב"ה יתברך, וזה ישועתם כי מי שקרוב לשם ית' הוא קרוב לשפע ולכל טוב ולכל הברכות והישועות ויכול לפעול כל בקשיותיו ברצון, והבן למעשה להתחזק להיות בשמחה להתחיל בשנה זו מחדש בשמחה ואז תראה ברכה בכל מעשי ידך וכל הדינים יומתקו והי' השם למלך על כל הארץ אמן ואמן !!

בברכת שנה טובה ומבורכת

מוסדות ברסלב מאיר ובני הישיבה

לאוהבי ומוקירי התורה

יום יום מגיעים תלמידים לישיבתנו לחסות בצל התורה

בחורים רצינים אשר כל חשקם ורצונם – לטעום ולהתמסר לעבודת המידות ועבודת ה'

ע"פ דעת והשקפת תורה של רבינו הקדוש מברסלב

אנא קח יוזמה – בוא להיות שותף בלימוד התורה וזיכוי הרבים של מוסדות ברסלב
* ניתן להפקיד בבנק : שם החשבון ברסלב מאיר
מס' חשבון בנק: 694576 סניף: 184 בנק פאג"י
* לשליחת צ'קים יש לציין למוטב בלבד
כתובת: הרב סלנט 7 ירושלים מיקוד 95144

* לחץ כאן, להדפסה של טופס הוראת קבע – יש להחתים בבנק ולשלוח אישור עם הפרטים

* ניתן לתרום גם ע"י חברת PAYPAL באופן הבטוח ברשת!
בברכת התורה ולומדיה
יהי' רצון שיתקבלו התפילות ברצון
ויעשו פירות עולם טובים ומתוקים בתוך כלל ישראל
ברסלב מאיר 050-4161022-

מסירת שמות ללימוד ותפילה

  מוקד התפילות של חסידי ברסלב

  מסירת שמות לתפילה וברכה חינם

  בישיבת ברסלב בכותל, בקבר רחל, אומן ועוד
  בעת רצון של חצות לילה והילולת צדיקים.

  למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים
  מסירת השמות הוא חינם
  ניתן להרשם קבוע בתפילות יומיומיות -
  בתרומה סמלית לטובת סעודות עניים הגונים.

  להבדיל בין החיים למתים -
  שירות אמירת קדיש בתשלום ו/או תיקון נפטרים.

  שימו לב

  לתפילהיש למלא שם פרטי ושם האמא, ולפרט את הבקשה.
  כגון : לברכה, זיווג הגון, זרע של קיימא, לידה קלה, פרנסה ברווח ובנחת, רפואה שלימה, בריאות איתנה, הצלחה, ושמחת חיים.

  לאמירת קדיש : יש למלא את שם הנפטר ושם האבא או האמא לפני המנהג. ותאריך פטירה עברי!

  נ.ב תרומות יתקבלו בברכה

  שם פרטי ומשפחה של המבקש (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  לתרומות - השאירו מספר נייד

  שמות לברכה ופירוט הבקשה

  ◊ ניתן גם למסור פדיון נפש וקבלת ברכה – אצל גדולי וצדיקי התורה והחסידות ומשפיעי אנ"ש

  ◊ העברת בקשות לתפילה והדלקת נר בקברו של רבינו נחמן מברסלב באומן

  לישועה והצלחה, לרווח ופרנסה, לרפואה ולידה קלה, לנחת ושמחת חיים ( בתרומה – ביד נדיבה וברוח טובה )

  הראה עוד

  מאמר מקושר

  כתיבת תגובה