הילולת צדיקים ברסלב | מרת פייגא (הנביאה)

י"ט אדר חל יום פטירתה של הצדיקת

מרת פייגא (הנביאה) ע"ה בת ר' יחיאל

אמו של אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

י"ט אדר חל יום פטירתה של הצדיקת מרת פייגא (הנביאה) ע"ה בת ר' יחיאל אמו של אדונינו מורינו ורבינו רבי נחמן מברסלב זצוק"ל

מרת פייגא ע"ה הייתה אמו של רבינו נחמן מברסלב זצוק"ל ונכדת הבעש"ט, אמה של פייגא הייתה אדל בת הבעל שם טוב הקדוש.

פייגא הייתה אחותם של הצדיקים הקדושים רבי ברוך ממעז'יבוז' זיע"א והצדיק הקדוש רבי אפרים מסידילקוב זיע"א בעל דגל מחנה אפרים,

שני צדיקים אלו העידו על אחותם הצדיקת מרת פייגא ע"ה שהיא בעלת 'רוח הקודש', הייתה מרבה להתבודד להקדוש ברוך הוא, ויושבת אצל ציון הסבא הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל.

התפרסמה כאשה צדקת גדולה מאד, והייתה ידועה "כבעלת רוח הקודש והשגה גדולה" ויש שאף כינו אותה "הנביאה".

בשעת הברית של רבינו ניגשה פייגא אם רבינו לאחיה הקדוש וביקשה "ברוכ'ל (כך קראה לאחיה הקדוש) תאחל לו שלא יחלקו עליו", ענה לה רבי ברוך: "פייגל'ה, זה לא יכול להיות, זה כבר אבוד, מוכרחים לחלוק עליו", ובשעת הברית וקריאת השם ענה דודו הצדיק הקדוש ר' ברוך ממעז'בוז זצ"ל: נחמן על שם "זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה'", ודרשו חז"ל: "צדיק בא לעולם, טובה באה לעולם".

השפעת אמו הייתה ניכרת על חינוכו של אור האורות הלא הוא רבינו נחמן מברסלב זצוק"ל,

מקובל בין אנ"ש בשם רבינו שאמר שתמיד כשאנחנו מזכירים אותו נזכיר גם את שם אמו – רבי נחמן בן פייגא, כי בעת שאמו הייתה בהריון עמו, התפללה הרבה הרבה עליו בציון זקינו הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל

וכן אחר שנולד הייתה דרכה להביא אותו בעריסה בכל יום אל ציון הבעל שם טוב הקדוש זצוק"ל ושם התפללה הרבה על הצלחתו.

נפטרה בי"ט אדר שנת תקס"א ומקום קבורתה במזיבוז' ליד הבעל שם טוב הקדוש, מקום ציונה המדוייק לא נודע.

קרדיט : לברסלבגלובל

ציון,רבי נחמן מברסלב,פרוכת חדשה,

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה