היסטוריה: התייסדות ופתיחת בית המדרש ברסלב בקרית טאהש | קונטרס משיחת הרה"ח רבי הערשל זילברמן זצ"ל | ירחי כלה בשטיבל ברסלב | קומזיץ בלב

חדשות ברסלב

בס"ד
ערב שב"ק ואתחנן – י"ב אב תשע"ז • הודעה #756
קרעדיט צילומים וכתבות: ברסלב גלובל, ברסלב live, לוח ברסלב, מתחדשים, JDN.
ברסלב גלובל – info@breslevglobal.com
קישור ג'מבו מייל להוריד כל הקובצים המצורפים בהודעה זו, מיוחד לאלו שחסומים.
היסטוריה:
התייסדות ופתיחת בית המדרש ברסלב בקרית טאהש
בשמחה רבה מקבלים אנשי שלומינו ברחבי העולם הבשורה טובה על התייסדות הבית המדרש "אור הנחל" דחסידי ברסלב בעיר קרית טאהש קנדה שיפתח שעריה בשבת קודש זו פרשת ואתחנן – נחמו.
זה הרבה זמן שיש קבוצת חסידי ברסלב בקרית טאהש, ועדיין לא היה שם בית המדרש, והתחזקו בחבורות ושיעורים ושבתות התוועדות וכו', ובימים אלו זכו לייסד ביהמ"ד חדש הנקרא על שם הצדיק שישמש מקום לאוויר הנח והזך להתחזק בדרכו של רביה"ק הננמ"ח רבי נחמן מברסלב זיע"א ותלמידיו הקדושים.
הביהמ"ד החדש נמצא ברחוב 3739 ריברעי קאשעי בויסבריאנד קוויבעק קאנאדא, סמוך לביתו של הרה"צ ר' יהושע בעריש לאנדא שליט"אאבד"ק קערעסטיר.
לרגל השבת קודש הראשון ישבות בקרית טאהש האורח הדגול הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין שליט"א מחשובי משפיעי ברסלב בארה"ק, וימסור שיעורים בדיבורי התחזקות והתעוררות במשנתו של רביה"ק.
בשבוע הבא ביום א' יתקיים בעז"ה המעמד חנוכת הבית המדרש הנקרא על שם הצדיק בהשתתפות עשרות מאנ"ש מקאנאדא ובראשות משפיעי אנ"ש.
מצורף מודעה עם פרטי סדר השבת קודש.
יצא לאור קונטרס חדש
"מאמר מוסר ה' בני אל תמאס"
די ליכטיגער וועג צו אונזער גליק ברוחניות ובגשמיות "זיך לאזן לערנען"
עפ"י שיחת הרה"ח רבי הערשל זילברמן זצ"ל
מטובי המחנכים בארה"ק ומחשובי משפיעי אנ"ש
הדרשה נאמרה בישיבת תורה ויראה ד'סאטמאר במחנה דברי יואל סוואן לעיק ניו יארק קיץ תשס"ו. הקונטרס מלווה עם הסכמות מהרה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א והרה"צ ר' משה קרמר שליט"א, ועוד.
מודעות לקראת אומאן ראש השנה
מצורף מודעות ממכירת הכרטיסים לקרית הלינה לשוהים בימי ראש השנה באומאן, מיסודו של הנגיד ר' ישראל זינגר שליט"א.
כמו"כ מצורף מודעה מהתכנסות חבורת "שיר חדש" בראשות הרה"ח ר' ישראל יצחק בזאנסון שליט"א בימי ראש השנה תשע"ח הבעל"ט בעיר אומאן.
שיעורי 'ירחי כלה' בשטיבל דחסידי ברסלב שע"י כולל חצות ביתר עילית
לקראת ימי בין הזמנים אירגן הנהלת השטיבל דחסידי ברסלב שע"י הכולל חצות בביתר עילית בראשות הרה"ח ר' יהושע מאיר דויטש שליט"א יוזמה מיוחדת "ירחי כלה" שיעורים מפי משפיעי אנ"ש להתעורר ולהתחזק לעובדא ולמעשה במגוון נושאים מעניינים הנוגעים לחיינו הנצחיים ביום יום ע"פ עצותיו של רבינו הקדוש הננמ"ח זיע"א.
בעז"ה בכל יום בימי בין הזמנים בין מנחה למעריב יתקיימו השיעורים, ובמשך הבין הזמנים ינאמו בעז"ה המשפיעים: הרה"ח ר' אליהו גודלבסקי שליט"א, הרה"ח ר' אהרן פירר שליט"א, הרה"ח ר' דוד גבירצמן שליט"א, הרה"ח ר' יהודה דייטש שליט"א, הרה"ח ר' שליט"א, הרה"ח ר' דן לוינזון שליט"א, הרה"ח ר' צמח דוד פרידמן שליט"א, הרה"ח ר' ישראל מאיר גלינסקי שליט"א, הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין שליט"א, הרה"ח ר' אברהם יצחק קלצקי  שליט"א.
הציבור אנ"ש מוזמן לבוא ולנצל את ימי בין הזמנים למען חיינו הנצחיים.
מצורף המודעה עם הפרטים והזמנים.
הרה"ח ר' פנחס בונקר שליט"א בתשעה באב
באמירות הקינות בביהמ"ד אור מתתיהו בביתר עילית
ט"ו באב באומאן • היערכות להגעתן של אלפי נשים • מרפאת איחוד ברסלב באומן תופעל ברחבת הקלויז
כמידי שנה נערכים בעיר אומאן שבאוקראינה להגעת אלפי נשים שמתעתדות להגיע לתפילה ביום ט"ו באב בציון רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א מה שמוגדר בפי סוכני הנסיעות "ראש השנה באומן לנשים". ובאיחוד ברסלב נערכים לקיום אירועי תפילה ושיעורים מרבניות ודרשניות, 'סעודות אמנים', וטקסי 'הפרשת חלה'.
הגעתן של אלפי הנשים תתאפשר למרות עבודות השיפוצים שנערכות בימים אלו בציון רבי נחמן מברסלב זצוק"ל ובשלבי סיום.
מרפאת איחוד ברסלב באומן תופעל ברחבת הקלויז' בכדי לתת מענה מהיר ומיידי לכל מקרה חירום רפואי. המרפאה בראשות רופא מוסמך ואחות רפואית תופעל ממחר (שישי) עד יום שני בערב.
מצורף המודעה מהמרפאה.
קומזיץ בלב הים!!!
ביום חמישי הקרוב, בשעה 18:00 – יצאו חבורה לשייט של 4 שעות מהמרינה בהרצליה (מיקום צדדי) עם הרב דוד גבירצמן ועם בעל מנגן וזמר מאנ"ש ר' יוסף זאב בראווער ותזמורת של כליזמרים וביניהם הקלידן שמואל לוטרמן, וגם ארוחה מושקעת ועשירה על הסיפון! בעז"ה, הולך להיות אירוע מדהים ומיוחד במינו. מכירת כרטיסים מוקדמת – נשארו מקומות אחרונים!!!
צוות ישיבת ברסלב צפת באומאן
בשבת קודש פרשת דברים – חזון שבתו צוות הרמי"ם של ישיבה לצעירים דחסידי ברסלב בעיה"ק צפת בראשות הרה"צ אלעזר מרדכי קניג שליט"א בעיר אומאן סמוך לציון רבינו הק' רבי נחמן מברסלב זיע"א. (מצורף תמונות, צילום: ברסלב live).
מעמד "לגומרה של תורה" סיום מסכת קידושין ותמיד במכינה לישיבה קטנה דחסידי ברסלב במודיעין עילית
ביום רביעי פר' דברים, התכנסו הורי תלמיד המכינה לישיבה קטנה, ביחד עם החתנים היקרים למסיבה "לגומרה של תורה" בה ציינו בהערכה נפלאה את הבחינה של תלמידי החמד על מסכתות קידושין ותמיד שנלמדו במשך השנה החולפת במכינה לישי"ק דחסידי ברסלב במודיעין עילית.
מוסדות ברסלב בעיקר מודיעין עילית, הינם בכותל המזרח של מוסדות החינוך, שם מתחנכים מאות מילדי הקהילה לתורה יראה וחסידות. הקהילה מונה כ-250 משפחות, כשבמרכז העיר שוכן לו כבוד היכל הקלויז הגדול, ובנין המוסדות, המאכלס בקרבו את כיתות הת"ת, וכיתות המכינה, ובבנין אחר שוכנת לה כבוד הישיבה קטנה. על הטוב יזכר ראש העיר הרב יעקב גוטרמן, שדלתו פתוחה תמיד למען עסקני המוסדות והקהילה, ומסייע להם בכל הענינים הנצרכים לתועלת אנשי הקהילה והמוסדות.
את האירוע הנכבד פתח הרה"ח ר' נחמן קניג מפקח הת"ת, שזר בדבריו תודות לצוות המג"ש ולהנהלת המוסדות ובראשם הרב נחמיה חשין שמשקיעים במשך כל השנה, ואכן זוכים לראות פירות לתפארת.
אח"כ נשאו דברים מנהלי המוסדות הרב חשין והרב פרנק ששזרו ברכות למפקח הרוחני הרב קניג שהוא האיש שעומד כל השנה ואומר להם "גדל" וההשקעה אכן ניכרת בכל פינה בת"ת.
כן נשאו דברים מג"ש הרב יעקב מאיר חשין והרב בצלאל הכהן טורנהיים, וכן כמה הורים שביטאו את שמחתם והתרגשותם מכזה אירוע מכובד לגומרה של תורה. בסיום האירוע קיבלו התלמידים היקרים תעודות מרהיבות, ושתורות מכובדות לרכישת ספרים כאות הוקרה על התמדתם והצלחתם במבחנים.
בשעה מאוחרת התפזרו כולם לביתם, שמחים ומאושרים שפיהם הניגון "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה". (מצורף תמונות, צילום: באדיבות המצלם).
מעמד הוד ופאר של "כבוד התורה" בישיבת ברסלב לצעירים אהבת משה בביתר עילית
בהשתתפות רבנים ומשפיעי אנ"ש • היסטוריה הרה"ח ר' יוסף קדיש שפירא שליט"א נואם במעמד • חלוקות תעודות הצטיינות ללומדי "שנונים' • סיומי מסכתות וחלוקת קובץ חידושים על סיפורי מעשיות שנכתבו ע"י בחורי הישיבה
מעמד מרומם לכבודה של תורה התקיימה בישיבת ברסלב לצעירים אהבת משה בביתר עילית שזה כבר יותר מעשר שנים שנערכת "מעמד כבוד התורה" בהשתתפות רבנים ומשפיעים שליט"א והורי הבחורים שיחי'.
במעמד התבטא הערכה של לימוד ושינון מסכתות הגמרא הנלמדות בישיבה במסגרת מבצע "שנונים", כשהתלמידים משננים היטב את הגמרא ונבחנים בע"פ עד שזה מונח בכיסם. כשהשנה התוסף למבצע עוד נדבך בשם "כתר השנונים" לאלו שנבחנו המסכתא של לימוד הבקיאות כולה בפעם אחת.
המעמד התחיל בלימוד "אבות ובנים" בהיכל הישיבה, מחזה מרהיב היה לראות בחדוותא דאורייתא כשמחלקים את כל מסכת סוכה בין הלומדים וכך גם ההורים משתתפים בסיום. בסיום הלימוד נשא דברים הרה"ח ר' נחמן ויצהנדלר ר"מ ב"סדר ספרי רבינו" על ההוצאה המיוחדת של קובץ חידושים על שלוש סיפורים מסיפורי מעשיות שהבחורים הגו וחידשו בהם רמזים והתעוררות לעבודת ה'.
סעודת מצוה מפוארת לכבודה של תורה נערכה באולמי "עטרת הנחל" למרגלות הישיבה. את המעמד פתח והנחה הרה"ח ר' מרדכי א. קעניג שליט"א מנהלה הרוחני של הישיבה שדיבר בפירוש הגמ' על מה אבדה הארץ שלא ברכו בתורה תחילה, ומוהרנ"ת בליקוטי הלכות מרחיב ע"כ שלא העריכו את מעלת לימודם בתורה, וכאן במעמד זה אנו רואים את הכבוד והיקר שנותנים לתורה ובודאי יש בכך חלק בגאולה שמצפים לה.
בהמשך נשא דברים הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א רב המוסדות אשר דיבר ברום מעלת יגיעה בתורה ע"פ דברי רביה"ק והחשיבות של סיום מסכתא מהחל עד כלה, וכן הרחיב במעלת סדר הלימוד של "שיעורים קבועים" שהנחילנו רבינו.
מחזה מרגש היה לראות את "בני הנעורים" כשמסיימים מסכתות מהש"ס, ליקוטי מוהר"ן, משנה ברורה ועוד  שנלמדו על ברצונם האישי ובזמנם הפנוי.
אורח הכבוד הרה"ג ר' מתתיהו דייטש שליט"א רב שכונת רמת שלמה ומו"ץ שיבח את בחורי הישיבה שאף באו לביתו להיבחן והתרשם מידיעותיהם המקיפות, כן דיבר במעלת חשיבות התמדת הלימוד.
בהמשך התקיים סיום מסכת "סוכה" שנלמד בישיבה בסדר הבקיאות ונבחנו ע"כ, התרגשות מרוממת אמרו כלל המשתתפים:"הדרן עלך מסכת סוכה ודעתן עלך".
מרהיב ומרנין היה לראות את בחורי החמד פוצחים בתום הסיום בשירה וריקודים בשמחת התורה, שמחה של מצוה,כשמקהלת הישיבה מנעימה את הקהל בשירי תורה וחסידות מלאי רגש והתלהבות. כן ריתק את הקהל המגיד מישרים הרב שלמה מילר שליט"א שחיבר את התלמידים לשינון התורה בעמל ובשמחה, עם סיפורים מרגשים מגדולי ישראל בשירים ערבים לנפש.
יו"ר המוסדות הרה"ח ר' ניסים כלפא שליט"א התמקד בדבריו על לימוד תורה בקדושה וטהרה בעיקר צעירי הצאן, וסיפר סיפור מרגש ממרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שהתבטא לאחד מגדולי ישראל שזכה לבנים ת"ח בזכות שמירת עיניו על אף שהיה דיין שנים רבות בבית דין… כן הביע הערכתו לצוות הישיבה העמלים בחינוך התלמידים והשקעתם בחינוכם לתורה חסידות ויראת שמים.
רטט עבר בקהל בהיכנסם הרבנים החשובים בני הרה"צ רבי שמואל שפירא זצ"ל הרה"ח ר' יוסף קדיש הרה"ח ר' שמעון שליט"אועימם יחד הרה"ג ר' יצחק רוזנבלט מו"ץ ורב דביהכנ"ס הגדול ברסלב בירושלים.
הרה"ח ר' שמעון שפירא דיבר מענייני בין המצרים שכל אחד צריך להיות מאלו שאינם מעכבים בנין בית המקדש כדברי רבינו, וכשדמעות בעיניו ביטא בכאב את הגלות הרוחנית והשמירה שצריכים בדורנו, בייחוד בחורים יקרים שבזכות טהרתם יש להם כבר כעת חלק בבנין בית המקדש.
לרגעים מיוחדים ולהיסטוריה זכו הבחורים לשמוע דברי תורה וחיזוק מפי הרה"ח ר' יוסף קדיש שפירא שליט"א שכמעט אינו מדבר ברבים שהשמיע לבחורים חידושים ממסכת סוכה שזה עתה סיימו, ובירכם שיזכו להמשך התעלות בתורה בדרכי רבינו.
עם סיום המעמד חלוקו תעודת ההצטיינות ע"י רבני הישיבה המג"ש הרה"ח ר' נחמן שפירא  והרה"ח ר' ברוך הכט שליט"א רמ"י שיעור ג' שהביעו הערכתם לבחורים שהשקיעו בלימודם  ברמה גבוהה והתעלותם בחסידות וביראת שמים. הרה"ח ר' זלמן אייזנשטיין שליט"א ר"מ בשיעור ב' ומשגיח הישיבה שלזכותו נזקף מבצע ה'שנונים' דיבר מרוממות האלפי שעות לימוד ע"י הבחורים בעיון ובבקיאות. הרה"ח ר' ישראל זאב מינצברג שליט"א ר"מ שיעור א' הגדיל להודות לה' בשירה וזימרה וציין עובדות ממסירותם של הבחורים בתורה ועבודת ה'.
בשמחה של מצוה הסתיים הערב בחוויה רוחנית מיוחדת ובהתרגשות של שמחה דקדושה כשפניהם הקורנות של המשתתפים אומרת הכל.
צפו בתיעוד מהמעמד.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה