לקט סגולות – הסגולה היומית

הוואטסאפ היומי

לקט סגולות | הסגולה היומית מאת בית מדרש בוואטסאפ.

הסגולה היומית – תפילה בציבור "סגולה לפרנסה":

כתב בספר "המאור ושמש" – כי עיקר עבודת ה' הוא, שישתתף אדם עם הצבור, אם מתפלל עם הצבור יהיה מובטח לו שפרנסתו תהיה מצויה במעשי ידיו. וזהו פירוש הפסוק "ועבדתם את ה' אלהיכם" פירוש לשון רבים, ואיזה עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפילה, ואמר הכתוב אם תעבדו ביחד את ה' אלהיכם, דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור, וברך את לחמך ואת מימך, פירוש שיברך את פרנסתך שתהיה לך פרנסה טובה ורחבה.

הרה"ק רבי אהרון מקרלין זצ"ל בספר 'בית אהרון' כתב – וזה אצלי ברור אשר תפילה בציבור יכולה לעזור לאדם בכל דבר,

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
למוגנים, ולקבלת ✡️ 'הסגולה היומית':✡️ ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400‏
תפיצו בבקשה לזיכוי הרבים, ותהיו שותפים בהפצת תורה נטו! ?

סגולה לאריכות ימים ושנים – לקרוא 2 מקרא ואחד תרגום:

'אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות ודיבון (במדבר לב-ג) שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו. (ברכות ח')

כתב מרן ב'שולחן ערוך' (או"ח סימן רפ"ה): אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע שנים מקרא ואחד תרגום אפילו עטרות ודיבן:

סגולה ל'זיווג הגון' – כה' תשרי יומא דהילולא של 'סנגורן של ישראל':

לשים פתק עם השם של הבחור או הבחורה, בתוך הספר 'קדושת לוי'. להדליק נר לע"נ רבי לוי יצחק בן מאיר ושרה סאשה מברדיטשוב זיע"א, ולומר את כל ספר התהילים. (כך מפורסם כדלהלן).

'סיפר הרב ר' יוסף חיים גרינוולד שליט"א, על אברך שהיה לו בן מבוגר ולא היו לו הצעות שידוך. מישהו אמר לו שבחודש תשרי יש יום מיוחד – כ"ה בתשרי, יום ההילולא של בעל הקדושת לוי מברדיטשוב ועל כן יקיים סגולה להכניס קוויטל, פתק עם השם של הבחור, לתוך הספר, ידליק נר לעילוי נשמת הצדיק ויגמור את ספר התהילים. עשו זאת האב ובנו, שניהם גמרו את כל ספר התהילים בליל כ"ה בתשרי. תוך שבוע הגיעו שש הצעות לשידוכים ואחת מהן הייתה השידוך האמיתי והוא התארס למזל טוב.

בשנה שעברה, שנת תש"פ, החלטתי כי למען בתי היקרה הגיע הזמן לעשות איזו השתדלות מעבר לרגיל, היא כבר לא צעירה כל כך ועדיין לא מצאה את זיווגה. עשינו ממש כמו ששמעתי בדרשה, הבת ואני סיימנו את ספר התהילים, והנה באותו שבוע קיבלנו שש הצעות! ההצעה השישית היא היא שהגיעה לגמר, וזכינו בחתן מיוחד במינו'. צדיקים במיתתם קרויים חיים! (דרשה, מוצאי שבת פ' שלח תש"פ, סיפור 4, אידיש)

זיווג הגון: יוכבד נחמה בת אושרה תחי', אודליה בת אושרה תחי', רפאל בן אושרה הי"ו, יעל בת רבקה רחל תחי', שמעון בן אושרה הי"ו.

? "בֵּית מִדְּרַשׁ בוואצפ" ?
https://chat.whatsapp.com/LFGQ4qADQDg7Us7j4pA7Zc
למוגנים, ולקבלת ✡️ 'הסגולה היומית':✡️ ברשימת תפוצה, שלחו ? למספר
http://wa.me/972546481400‏

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה