תפילה להריון | תפילה ליולדת

יולדת ? מזל טוב !!

תפילה להריון, זרע של קיימא,

תפילה ליולדת, תפילה ללידה קלה,

בקבצי PDF לקריאה נוחה – לחץ כאן >> תפילה ליולדת !

תפילה להריון תקין , תפילה למעוברת, לפני הלידה ואחרי הלידה >> לחץ כאן !

 הריון ולידה, מזל טוב, יולדת

 

 

תפילה להריון

 

סגולות כלליות – סגולה תפילה ללידה קלה

להניח ספר "נועם אלימלך" תחת ראשה של היולדת כסגולה שתלד בקלות, והוא בדוק ומנוסה.

סגולה לאשה המקשה ללדת, להתפלל עליה ולקרוא מזמור כ"ב מתהלים "למנצח על אילת השחר", שבע פעמים.

סגולה למקשה ללדת, לומר לה את הפסוק: "וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמור צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא" (שמות יא ח), והוא בדוק ומנוסה.

קבלה מהסטייפלר זצ"ל, שיולדת שתאמר את הפסוק:

"ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצריֹת העבריֹת, כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו" (שמות א יט)

במשך כל הלידה כל עוד כוחה בה, תעבור לה הלידה בנקל בלי כאבים רבים, והוא בדוק ומנוסה.

סגולה ותפילה ליולדת (למקשה לילד)

מרבי נחמן מברסלב

עיקר הסגולות לרבינו נחמן מברסלב

(עיין בהמשך כמה פרטים ועניינים על הסגולה) לאשה המקשה ללדת, הם :

א – לומר: "מזמור לתודה" (תהלים ק) (מובא בסוף הדף) כמה וכמה פעמים וע"י זה תלד בקלות.

ב – עיין בספר המידות ערך מקשה לילד, ללחוש ליולדת אותיות: פֵּא וָיו עַיִן הֵא.

ג –  וירבו בצדקה, כי העיקר תלוי בחסד, שעל ידי זה חותכין את הד' מהמ"ם וכו', שעי"ז נפתח רחמה של המקשה לילד, כמבואר בליקו"מ. עיין בליקוטי מוהר"ן ח"א בסי' ל' ובסי' קל"ה בסופו והבן):

חיי מוהר"ן – נסיעתו לארץ ישראל (רעח)

רבינו נחמן מברסלב אמר שפעל אצל השם יתברך שכשבאין לפניו להתפלל על מקשה לילד, שלא יהיה לה הקשוי לילד כי אם עד אותה השעה שבאין לפניו, ותכף שבאין לפניו תלד מיד:

תפילה ליולדת – מסירת שמות למקשה לילד [למען אהבת ישראל וזיכוי הרבים – ללא תשלום] תפילה באומן, בציונו הקדוש של רבי נחמן מברסלב – לחץ ותראה ברכה!

 

ליקוטי מוהר"ן, ב

דע, ש"מזמור לתודה" הוא מסוגל למקשה לילד, דהיינו לומר אותו. כי מזמור לתודה – ראשי תבות "מל", בחינת שבעין קלין של היולדת שצועקת קודם הלידה, כמובא (בזוהר פנחס רמ"ט:).

ויש במזמור זה קס"ח אותיות. קס"ח הוא "חסד" בא"ת ב"ש, שעל ידי החסד בחינת הלכות, ההולדה בנקל כנ"ל.

ויש מ"ג תיבות בזה המזמור, כי קשוי לילד הוא על ידי שיש קלפה שהיא אומרת: "גזרו, גם לי גם לך לא"  וכו' (מלכים א, ג), כי אינו רוצה שיצא לאויר העולם, וכנגד זה יש מ"ג תיבות בזה המזמור כנגד בחינת גם הנ"ל, כי המזמור הזה הוא סגולה למקשה לילד כנ"ל:

ספר המידות

ערך בָּנִים

סְגֻלָּה לְמַקְשָׁה לֵילֵד, שֶׁתִּתְלֶה עַל צַוָּארָה מַפְתֵּחַ שֶׁל הַבֵּית-עָלְמִין. גַּם הַמַּפְתֵּחַ הַזֶּה מְסֻגָּל לַעֲקָרָה.

כַּעַס

עַל-יְדֵי הַכַּעַס אִשָּׁה מְקַשָּׁה לֵילֵד [י"ל שהסגולה בעת הלידה שתעשה על מידה זו תשובה, ותקבל על עצמה קבלה בעניין זה. או אישה שידועה כמקשה לילד תעשה חשבון הנפש במידה זו].

סְגוּלָה

סְגֻלָּה לְמַקְשָׁה לֵילֵד, תִּתְלֶה לָהּ עַל צַוָּארָהּ מַפְתֵּחַ שֶׁל הַבֵּית-עָלְמִין. גַּם הַמַּפְתֵּחַ הַזֶּה מְסֻגָּל לַעֲקָרָה.

תַּפּוּחִים מְסֻגָּלִים לְמַקְשָׁה לֵילֵד.

סְגֻלָּה לְחוֹלֶה – לְהִסְתַּכֵּל עַל הַצִּיצִית. וְהַסּוֹד בַּפָּסוּק: "הִנֵּה בִּנְךָ יוֹסֵף בָּא אֵלֶיךָ".

קשוי לילד

א. אִשָּׁה שֶׁאוֹכֶלֶת צְנוֹן בְּעִבּוּרָה, תֵּלֵד בְּקִשּׁוּי.

ב. אִשָּׁה שֶׁהִיא מְקַשָּׁה לֵילֵד, סְגֻלָּה שֶׁתִּתֵּן לָהּ לִשְׁתּוֹת מַיִם מִשִּׁבְעָה בְּאֵרוֹת.

ג. גַּם בָּנֶיהָ לא יִהְיוּ עִמָּהּ בַּבַּית.

ד. גַּם תִּלְחַשׁ לָהּ בְּאָזְנָהּ אוֹתִיּוֹת שֶׁל שֵׁם ס"ג.

ה. גַּם מִטָּתָהּ לא תַּעֲמד בְּמַעֲרָב וּבְדָרוֹם.

ו. גַּם תִּתְלֶה עַל צַוָּארָה מִמָּרוֹר הַנִּשְׁאָר.

ז. גַּם תִּלְחַשׁ לָהּ בְּאָזְנָהּ אוֹתִיּוֹת: פֵּא וָיו עַיִן הֵא.

ליקוטי הלכות – אורח חיים א, תפילין ה, אות ל

אזי מתגרה בזה זוהמת עמלק שהוא זוהמת הנחש. ורוצה לעכב ח"ו ההולדה שמזה בא ח"ו בחינת קישוי הולדה. כי עיקר קישוי הולדה הוא על ידי זוהמת הנחש שהוא חטא אדם הראשון. שאז נגזר בעצב תלדי בנים וכו'

וזה שאמר רבינו ז"ל שמזמור לתודה מסוגל למקשה לילד לומר אותו בשבילה. כי מזמור לתודה מדבר מאמונה. כמו שכתוב (שם ק') דעו כי ה' הוא אלקים וכו'. ומסיים ועד דור ודור אמונתו.

כי עיקר האמונה נתחדשה ונתחזקה מדור לדור על ידי התחדשות הנשמות שהם בחינת שכליים חדשים בהכרת אלקותו יתברך. על כן על ידי זה מבטלין קישוי הולדה. כי עיקר ביטול קישוי הולדה היא על ידי אמונה.

ועל כן העיקר הוא תפלה כמו שנוהגין כל ישראל להרבות בתפלה בשביל מקשה לילד. כי התפלה היא בחינת אמונה. שעל ידי זה נתבטל קישוי הולדה שבא מעמלק שהוא בחינת כפירות שרוצה למנוע ח"ו הולדת נפש חדשה שעל ידי זה יתגלה יותר אמונת חידוש העולם וכו' וכנ"ל.וזהו בחינת קדושת בכורים. כי עיקר הוא הולדה ראשונה שאז עיקר ההחדשות …

 

ליקוטי תפילות תפילה ליולדת (למתקשה ללדת)

ותמלא רחמים על כל היושבות על המשבר, ותצילם מכל צער ונזק (ובפרט לפלונית בת פלונית וכו'). רבונו של עולם, מלא רחמים רבים תמיד, אתה ידעת צערה ומכאובה, אתה ידעת את לבבה ולבב אביה ואמה, וכל המצטערים בצרתה. ראה ענים ועמלם, והביטה במכאובם.

יעוררו רחמיך העצומים רחמיך הגנוזים, על עניה זאת היושבת על המשבר בלב נשבר ונדכא. ופתח לה שערי הרחמים והחסד והחמלה והחנינה, פתח לה שער ההולדה, וברחמיך הרבים תחתך את המ"ם סתומה שהיא כנגד מ"ם יום של יצירת הולד, ששם מלובש הולד. ובחסדך הגדול תחתך את המ"ם סתומה הזאת. ותעשה ממנה שתי דלתי"ם. ועל ידי זה תפתח ברחמיך וחסדיך האמתיים דלתי בטנה של העניה הזאת היושבת על המשבר. ותהיה בעזרה שתלד מיד בנקל בלי קשוי הולדה עוד כלל. ותאמר למלאך "הרף ידיך".

האומר לעולמו די, אמר לצרתה די. רב חסד ומרבה להטיב, חוס וחמל ורחם, כחסדך הגדול עשה עמה, פתח לה דלתי ההולדה חיש קל מהרה בלי שום אחור ועיכוב עוד כלל. כי כבר סבלה מרירות צער ומכאוב הרבה, עד אשר "כשל כח הסבל".

גומל חסדים טובים עשה עמנו חסד חנם, ואל תאחר לדתה עוד כלל. עזר והצל והושיעה בחסדך, שיפתח לה צירי ודלתי בטנה ברחמים גדולים תכף ומיד. ותלד מיד בקל בלי שום צער ומכאוב עוד כלל, כי אם ברחמים ובחמלה בחסד גדול. ותוציא הוולד לשלום לאוויר העולם לחיים טובים ולשלום ולאורך ימים ושנים טובים. אמן:

ותחוס ותחמול ברחמיך הרבים על כל היושבות על המשבר מעמך בית ישראל ותצילם מכל צער ונזק, ותרחם על צערם הקשה והכבד כאשר נגלה לפניך אדון כל, ותחוס עליהם ותעזרם ותושיעם בחמלתך הנוראה ובחסדיך הרבים שיזכו כולם להוליד בנקל בלי שום קשוי הולדה כלל.

מלא רחמים חמל עליהם, כי אתה יודע את צערם ומכאובם הקשה, חמל עליהם למענך, והצילם מכל צער ונזק ומכל מיני עין רעה, ומכל מיני קליפות וסטרין אחרנין המעכבים את ההולדה, וחפצים חס ושלום מה שחפצים.

אנא י"י, ברחמיך הרבים תצילם ותשמרם מכל רע, ויזכו כולם להוליד במהרה בנקל בלי שום קשוי הולדה כלל, ותוציא הולד לשלום בלי פגע. ויזכו כל עמך ישראל לגדל בניהם ובנותיהם לאורך ימים ושנים לעבודתך וליראתך, ולא תפיל אישה פרי בטנה ויתרבו עמך ישראל כחול הים אשר לא ימוד ולא יספר מרוב:

(וירבו בצדקה מאד, כי העיקר תלוי בחסד,

שעל ידי זה חותכין את הד' מהמ"ם וכו' כמבואר בתורה הנ"ל,

שעי"ז נפתח רחמה של המקשה לילד, כמבואר בספר.

עיין בליקוטי מוהר"ן ח"א בסי' ל' ובסי' קל"ה בסופו והבן):

תהילים ללידה קלה :

מזמור לתודה – תהלים פרק ק

{א} מִזְמוֹר לְתוֹדָה הָרִיעוּ לַי"י כָּל הָאָרֶץ:

{ב} עִבְדוּ אֶת י"י בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה:

{ג} דְּעוּ כִּי י"י הוּא אלקים הוּא עָשָׂנוּ (ולא) וְלוֹ אֲנַחְנוּ עַמּוֹ וְצֹאן מַרְעִיתוֹ:

{ד} בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתוֹדָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה הוֹדוּ לוֹ בָּרְכוּ שְׁמוֹ:

{ה} כִּי טוֹב י"י לְעוֹלָם חַסְדּוֹ וְעַד דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתוֹ:

עוד פרק תהילים ללידה קלה :

מזמור יענך – תהלים פרק כ

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:

{ב} יַעַנְךָ י"י בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹקי יַעֲקֹב:

{ג} יִשְׁלַח עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ:

{ד} יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה:

{ה} יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא:

{ו} נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹקינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא י"י כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ:

{ז} עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ י"י מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ:

{ח} אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם י"י אֱלֹקינוּ נַזְכִּיר:

{ט} הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַּמְנוּ וַנִּתְעוֹדָד:

{י} י"י הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

תפילות נוספות – תפילה ליולדת לפני ואחרי הלידה

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה