חנוכה זמן להודות… תודה !

תנור,עוף,סעודות מצווה

מי בימנו נלחם , ומי מנצח את היוונים ???

אתם !!! כן, אתם תומכי התורה – אלו שלמרות כל ההסתה בתקשורת

תורמים במסירות נפש ללומדי התורה

שכל חפצם ופשעם –

ללמוד יהודת בשמחה – רצון השם יתברך בעולמו

יראת שמיים, עם מידות טובות ודרך ארץ – בשכל ישר ומחשבות טובות, לעבודת הבורא !

אתם אלו שמנצחים את ההשקפות הרעות והאפיקורסות של הרפורמים

אתם אלו שמנצחים את היצר הרע – וזורים לו בעיניו – אמונה… !

כן, התרומות שלכם צועקות –

אנחנו מוכנים למסור את הדמים שלנו (תרתי משמע דמים מלשון ממון) ללומדי התורה

הכל זה בזכותכם…

תנור,עוף,סעודות מצווה,סעודה,שולחן ערוך,מפיות,צלחות,סעודת עניים

אשריכים תומכי אורייתא

אור התורה יאיר בביתכם ובלבבכם

בימי החנוכה – חנוכת מקדשינו – היום בגלות, אין בית מקדש – אבל בית המדרש הוא בית מקדש קטן..

שם האור, שם התורה, שם האמונה, נלמדת בשמחה – מידות טובות ויראת שמיים אמיתית, שם מאירים את הנשמות השבורות !!!!

שם בבית מדרשינו ברסלב מאיר – טועמים טעם של היהדות בטעם טוב !

 

תודה לכם על כל תרומה,

ועל כל מילה טובה ועידוד

אנחנו מתפללים עבורכם שתזכו לשכון בצל השכינה הקדושה ולא תבוא על ידכם תקלה או קלקלה וקללה

רק שמחה תורה ואורה…

שיתקבלו התפילות בזכות הצדיקי אמת תלמידי חכמים שבדור, מלמדי התורה הקדושה

ובזכות רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה

ראשי תיבות נחל = להדלקי נר חנוכה = הוא האור הוא המקור לכל הטובות הניסים והנפלאות רפואת הנפש והנשמה !!

20161215_132654

 

ישיבת ברסלב מאיר

www.breslevmeir.com

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה