חרדת הקודש | שמור מרחק !

דיבורי תפילה

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

כתוב בפרשת השבוע, פרשת אחרי מות (ויקרא טז א/ב) אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ה' וימותוואל יבוא בכל עת אל הקודש.

היסוד הגדול, והמסר החשוב שנאמר ונכתב פעמיים בתחילת הפרשה, הוא להזהר בחרדת הקודש, בבחינת (יהושע ה/טו) של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו קודש הוא.

והוא ג"כ כלול בבחי' מ"ש (שמות יט כא) פן יהרסו לעלות אל ה' ונפל ממנו רב.

והוא ג"כ כלול בבחי' מסויימת במש"כ (ישעיה א-יב) כי תבואו לראות פני, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצרי.

והיינו דאמרי אנשי "שמור מרחק" (קיפ דיסטנס בלעז).

שמור מרחק.

כי טבע האדם, שמכל דבר שהוא צריך להתפעל, ואכן הוא מתפעל מאותו דבר, שיא ההתפעלות הוא בפעם הראשונה שהוא פוגש אותו דבר, אבל ההרגל בדבר וריבוי המפגשים (ובפרט כשהם תכופים) מכהים הרגש וההתפעלות, וממילא החרדת הקודש, ונהפוך הוא [אפילו בלי כוונה ושימת לב] מתחיל הזילזול ממה שצריכים להיות חרד.

ודבר זה נאמר בסתם אדם, שהוא בחינת עם הארץ, וכמ"ש חז"ל (סנהדרין נב:) למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ? בתחילה דומה לקיתון של זהב, סיפר הימנו (היינו שזכה להתקרב אליו ולדבר עמו). דומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו (כלומר התלמיד חכם מהעם הארץ) דומה לקיתון של חרס, כיון שנשבר – שוב אין לו תקנה.

וכמובן שתופעה הנ"ל שייכת רק לעם הארץ (וזה קנה מידה טוב טובה לבדוק את עצמו האם הוא עם הארץ, או בו ישנה בחינת של עם הארץ), כי מי שהוא בבחי' תלמיד חכם, ונהפוך הוא, כל פעם מעריך ומוקיר יותר ויותר את גדולת התלמיד חכם ומעלתו, וכן ניגש ביתר חרדת הקודש למקום קדוש.

וזה בחי' גודל העוון של שיחה (בטילה וכו') בבית הכנסת בשעת התפילה וחזרת הש"ץ וכלשון השולחן ערוך (או"ח סי' קכד, ס"ז) לא ישיח שיחת חולין בשעה ששליח ציבור חוזר התפילה, ואם שח – הוא חוטא, וגדול עוונו מנשוא ע"כ.

וביטוי זה אין לו אח ורע בחריפותו בכל השולחן ערוך. וכידוע ומפורסם שבעל תוספות יו"ט, סבר שחטא חמור זה של זילזול התפילה בבית הכנסת הוא הוא שגרם את גזירת ת"ח ות"ט.

והנה ידוע  הסיפור שרבינו ז"ל [רבי נחמן מברסלב] כינה אדם גדול מאד מנהיג ובעל קבלה מעשית שעתיד היה להיות אחד מחשובי תלמידיו בכינוי "עם הארץ", ע"ש שידע מחשבתו, שהתחיל להתעורר אצל בחינת זילזול (כעין הא דמס' סנהדרין הנ"ל).

וגם ידוע שבעל עגלה א' אמר על מוהרנ"ת ז"ל מה עושים עסק ממנו, שנינו אכלנו פערפל ביחד!!

חרדת הקודש.

וכל אחד צריך להתחזק לעורר אצלו חרדת הקודש לפני שנכנס לביהכ"נ בבחי' (תהילים ה-ח) ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אשתחוה וכו', בחי' (שם נה-טו) בבית אלקים נהלך ברגש,

וכן לפני שבאים לכותל המערבי או לציון רבינו באומן או לציון הרשב"י, קבר רחל או שאר קברי צדיקים. (יש להתחזק בכך לא לדבר שם שיחות בטלות ודיברי חול ולשמור על הצניעות – במיוחד שבאם לשם לקבל ישועות ולפעול בתפילות בזכות הצדיקים והקדושה במקום לא סובלת את החול.., ולשומע יונעם !)

 

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

 

 

תרומות להחזקת  הישיבה ולומדי התורה

יתקבלו בברכה 0504161022 לפרטים נוספים בדף התרומות DONATE

 

ידוע שאחרי מות בא פרשת קדושים

או בבדיחות הדעת אחרי מות – קדיש !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה