טעויות

לא ללמוד מטעויות זו גדולה...

לא ללמוד מטעויות זו טעות…
אבל להכנס למרירות ועצבות מטעויות – זו הטעות הכי גדולה !!

על כן צריך הדרכה ודעת תורה מה אמת ומה שקר, מה לקבל ומה להרחיק !!
שימרו על קשר ישיבת ברסלב מאיר
www.breslevmeir.com
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה