טעויות

לא ללמוד מטעויות זו גדולה...

לא ללמוד מטעויות זו טעות…
אבל להכנס למרירות ועצבות מטעויות – זו הטעות הכי גדולה !!

על כן צריך הדרכה ודעת תורה מה אמת ומה שקר, מה לקבל ומה להרחיק !!
שימרו על קשר ישיבת ברסלב מאיר
www.breslevmeir.com

מאמר מקושר

כתיבת תגובה