יום האישה

יום האישה – לא ביהדות !

יום האישה …

חכמינו ז"ל כל כך הרבה דיברו והזהירו וחייבו לאדם לכבד את אישתו,

להעריך כל מה שהיא עושה ומשקיעה עבורו, וגם אם היא לא הכי מושלמת

הרי היא משלימה אותו (כדברי חז"ל, ומזכה אותו לחיי עולם הבא בכמה אופנים)

גשמית ורוחנית, כי השרוי בלא אישה שרוי בלא ברכה,

ואדם בלי אישה הוא פלגא גופא (חצי גוף) חצי בן אדם..,

וזה דבר שבכל יום בכל רגע..,

ויהודים שברוך השם יש לנו חכמת התורה וחמים שמדריכים אותנו

לחיות את החיים כרצון השם בטעם טוב.., לא קבעו כזה יום יום האישה,

ואלו שעושים כן יום האישה וחוגגים יום אחד עושים כן לפי מנהג הגויים – "יום האישה" –

ומה יום האישה בא לומר וללמד ? שהאישה עם כל הטוב שיש בה שווה יום אחד ???? הזוייי !!!

אולי לגוי שאין לו תורה שמחייבת אותו – לשמור על כבודה ועונתה ולספק לה את הנדרש ממנו

וכידוע מלא זימה ובוגד כל היום באישתו, ומזלזל בכבודה..,

יכול לתת לה בחסד – יום אחד בשנה מוקדש עבורה, כמו שמקדיש יום מיוחד לפרה שלו שנותנת חלב..,

והרי היא מבחינתו לא שונה משאר החפצים בביתו..,

אבל שיהודי יחגוג יום האישה – יום אחד בלבד..,, למי שמצילה אותו מן החטא, ומביאה לו ילדים ?

ומגדלת אותם (למרות שעיקר החיוב מהתורה של חינוך הילדים מוטל על הבעל!!) לתורה מצוות ומעשים טובים ???

מבינים למה זה בושה, כי זה מנהג גויים – יהודי צריך כל יום לעשות יום טוב, יום משתה ושמחה – יום חג שהוא נשוי וניצל מאלפי עבירות ואיסורים

וזוכה לאלפי מצוות והכל בזכות אישתו הכשרה !!!

כל יום לפרגן לה ולומר תודה, וגם להשתנות עבורה (שזה בעצם עבורו – כי כמה שיותר יתן מעצמו יקבל חזרה בכפלי כפליים)

אני משתדל כמה שיותר, ואני בוש בעצמי – כמה מגיע לה, כמה אני צריך להשתנות בעבורה שסך הכל זה לטובתי בגשמיות ורוחניות..,

לא לצער אותה וכמה טובות השם ריחם עלי שהתחתנתי

ואם ישנם בעיות צריך לדבר עליהם לפתור אותם ליישב אותם…

וכי למי שיש בעיות בעסק לא מנסה לפתור אותם? או שישר סוגר את העסק, ומתלונן?

כל כך הרבה יש להודות ובטח לא להקדיש לכך רק יום אחד ולקרוא לו יום האישה

אלא כל יום וצריך וראוי וחייבים לחשוב על כך כל יום בהתבודדות ובתפילות.., וממש אין כן המקום להאריך..,

מקווה שתבינו, וגם אם אתם כועסים עלי שאמרתי את האמת (וזה רק חלק ממנה כי יש הרבה מה לדבר מכך) ?

לא מזיז לי !!! עמיאל המנהל – ברסלב מאיר

www.breslevmeir.com

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה