לא כל יום פורים | ברסלב

לא כל יום פורים

אני מתחנן ומבקש … תנצלו את הימים את השעות

לתפילות וישועות – להתקרב אל השם יתברך

תראו לא תפסידו … זה זמן שאפשר לפעול הכללללל

רבינו נחמן מברסלב אמר "כל ההתחלות מפורים" … קשה להרחיב ולדבר אבל אפשר להתחיל מהתחלה כפרת עוונות כביום הכפורים, אפשר להמתיק כל הדינים, כל הייסורים, להתקרב אל ה'מלך' בשמחה, המלך מחלק מתנות – מי לא יפשוט יד להתחנן ולבקש ולקבל – חכמה בינה והשכל, אז לא להתבלבל ולהתפלל ולנצל ולהנצל – בלי שום צל של ספק שהוא גימטריה עמלק !

תצעקו להשם להנצל מן הצר הצורר להיושע מלב האבן, מהריחוק מהשם.., בלבולי אמונה ודיעות והשקפות עקומות…

"עמלק תסתלק מן המוח והלב"

"הציליני מקליפת המן עמלק וזכני בקדושת מרדכי ואסתר" !!!

 

הבאנו פה כמה תפילות וקמה קישורים לתפילות פורים

כנסו תשקיעו זמן איכותי לבד בלי טלפונים בלי בלבולי העולם הזה

אימרו את התפילות במתינות בשמחה והתלהבות , תוסיפו דיבורים בשפה שלכם …

תצעקו על הצרות ותבקשו ישועות עבורכם ועבור עם ישראל (כל אבא אוהב מי שמבקש ומתחנן עבור בנו כך גם הקדוש ברוך הוא אוהב ביותר תפילות שאדם משקיע עבור עם ישראל בניו היקרים)

מתפללים עבורכם לשמחת חיים במוקד התפילות של הישיבה הקדושה …

נגלה לכם סוד שעיקר התפילות שלנו הם שתזכו לקשר טוב עם בורא עולם

לדבר להתפלל על כל מה שאתם צרכים, כי הקירבה אל השם היא עיקר הישועה לנשמה לנצח נצחים !!!

 

אוהבים ומודים לכל התורמים על החזקת ותמיכה בעניים הגונים (כי האמת נקראת היום עניה ודלה בגלות)

מוסדות ברסלב מאיר

עמיאל המנהל. 050-4161022 אפשר לדבר איתי ממחר ביום צום תענית אסתר, בחצות לילה, להתחזק, גם במשתה היין של פורים, כשאני שיכור (אם אני יזכה לכך פעם בשנה) !!!

נ.ב מתנות לאביונים (יתקבלו בברכה וימסרו בו ביום) – לשמח לב עניים ולהיושע ממרומים !!!!! 

www.breslevmeir.com/מתנות-לאביונים

 

ברסלב, משתה היין סעודת פורים, הזמנה
משתה היין המלכותי של ישיבת ברסלב מאיר ביום שישי שעה 10:00 באותו מקום של כל השנים !! לברורים וסינון נוסף 0504161022 או פדיון נפש ותרומות מעל 1,000$ צלצלו בכל שעה !

כל הפושט יד נותנים לו !!

 

צום תענית אסתר הוא יום תענית החל בי"ג באדר , ערב חג הפורים, זכר לצום שצמו היהודים בימי מרדכי ואסתר ועמדו בתפילה ובתחנונים.
מטרת הצום היא לזכור שהשם יתברך רואה ושומע כל יהודי בעת צרתו כאשר הוא שב אליו בכל לבבו , כמו ששמע את תפילתם בימים ההם והצילם מיד שונאיהם.
לכן נהגו בכל תפוצות ישראל לצום ביום זה בכל שנה ושנה זכר לנס שנעשה להם, וצום זה נקרא "תענית אסתר".
לא כל יום פורים >> תנצלו את הזמן לתפילה 
להרבות במתנות לאביונים זה פותח שערים לתפילות ותחנונים !!

מי שצריך נס…מתנות לאביונים

בשבוע הזה של פורים זה הזמן שיאמר תפילה זאת מכל הלב
מי שזקוק לנס. שיאמר בכוונה תפילה זאת.

האומר תפילה זו זוכה לניסים מעל הטבע.
לבקש ניסים ונפלאות.
רבים שקיבלו על עצמם לומר תפילה זו ראו ניסים.
ה´ שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך.
ותעזור לנו בזכות הצדיקים שנזכה לפעול כל בקשותינו לפנייך בכל מה שאנו צריכים, בגשמיות וברוחניות,
תבטל הטבע ותשגיח עלינו בהשגחתך לטובה ולברכה לחיים ולשלום, יומשך עלינו שפע טובה וברכה וחיים ורפואה ופרנסה ובריאות הגוף וכל טוב, שלא כדרך הטבע כלל.
מלא רחמים זכרנו בזיכרון טוב לפנייך ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קודם וזכור לנו ה' אלוהינו אהבת הקדמונים, זכות כל הצדיקים והחסידים והקדושים , בזכותם תושיענו בכל מה שאנו צריכים להושע, בגוף ובנפש וממון, בגשמיות וברוחניות ותחזירנו בתשובה שלמה לפנייך.

רבונו של עולם מלא רחמים, שלח לי ישועות רבות בכל עת ורגע ממעיני הישועה.

כי אתה גלית לנו שיש לך מעינות של ישועה שאינם נפסקות לעולם כמעין הנובע שאינו פוסק. עזרני והושיעני ישועות שלמות ואמתיות ממעינות הקדושים האלה, זכני והושיעני בכח וזכות הצדיקים האמתיים שהם בחינת מעיני הישועה, שזכו להשיג ולגלות ולשאוב מימי התורה בששון ממעיני הישועה, שיש להם כח גדול לנצח לעזר ולהגן ולהושיע לכל החוסים בהם להצילם משאול תחתיות ומתחתיו, ולזכותם לחיי עולם לעד ולנצח כאשר נגלה לפניך אדון האמת והשלום.
ותושיעני בכל עת ורגע בישועות נפלאות ממעיני הישועה, כי גלוי וידוע לפניך בעל הישועות, שבעצם רחוקי ממך בלי שעור, והיצר הרע מתגבר בכל עת בכמה מיני התגברות ומניעות ועכובים ובלבולים ועקמימיות שבלב עד אין מספר,
אני צריך ישועות רבות ונפלאות בכל עת ורגע, שתפתח לנו ברחמיך העצומים מעיני הישועה, שתהיה הישועה נובעת ומתחדשת לנו בכל עת ורגע, באופן שנזכה להנצל בכל עת ממה שאנו צריכין להנצל, בדרכי ישועתך הנפלאות המתחדשים ונובעים בכל עת ורגע ממעיני הישועה.
ותקדשנו ותטהרנו על ידם מכל הטמאות ומכל הגלולים ומכל הכתמים ומכל הפגמים שבעולם. וקים לנו מקרא שכתוב: "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם":

(ליקוטי תפילות-רבי נתן מברסלב)

מוקפצים ממולצים >> תפילה לימי הפורים, שמחת פורים

קובץ תפילה לפורים בPDF >> תפילה לפורים

נ נח נחמ נחמן מאומן.

חג פורים
יום מבורך ושמח מלא אור ניסים ונפלאות. והרבה ישעות עד בלי די!
שבעזרת ה' כל אחד ואחת מאתנו יקבל את הנס הפרטי שלו!

הציבור מוזמן. לשתף ולזכות את הרבים ולכתוב "אמן" בתגובות.

מתנות לאביונים

מתנות לאביונים – לשמח לב עניים !

www.breslevmeir.com/מתנות-לאביונים

עמותת "ברסלב מאיר" מגייסת כספים לשמח לבבות של ילדים ומשפחות במצוקה.
ע"י תחפושת יפה, משלוח מנות טעים, וחיוך על הפנים – עם ריקוד שמזרים את האמונה והשמחת חיים
כמו שחסידי ברסלב יודעים לעשות – כמו שראיתם בטח כבר אלפי פעמים ברחובות !
אז תפתחו יד הרחיבו לבבות, הוציאו את הקמצנות בשמחה והתלהבות ותראו שגם הפורים שלכם יהי יותר שמח – כי עשיתם טוב, והשם שמח !! ואזי כשתעשו ותשמחו תוכלו לפעול בתפילתכם שמחה לנפשכם ובני בתיכם כפי שאתם עזרתם לעניים בארצכם !!
https://www.jgive.com/causes/554?currency=ILS

באהבה רבה ובתפילה וברכה לכלל ישראל – מוסדות "ברסלב מאיר".
0504161022 ניתן למסור שמות לברכה ע"י ישיבת ברסלב מאיר בימי הפורים !

הראה עוד

מאמר מקושר

2 תגובות

כתיבת תגובה