מוקד הישועות?!

תפילה

מוקד התפילות, והישועות – להשם ית' … כי באמת ישועה היא רק מאת רצונו יתברך, ואנחנו יכולים רק לבקש ולעורר רחמי שמיים ולהמתיק הדין, אבל הישועה היא לבדו יתברך לבד, על כן ראינו לנכון שהשם של זיכוי הרבים של מוסדותינו  מוסדות ברסלב – ישיבת נצח מאיר… יהי' מוקד התפילות, אבל מכיוון שהציבור אוהב ישועות יותר מן השקעה בתפילה בקברות צדיקים ועת רצון ותלמידי חכמים וצדיקים, כי העולם מחפש ישועות ולאו דווקא קרבת השם ועבודתו ית' שהיא עיקר הישועה !

אז לכל הכועסים למיניהם [למרות שאלו מועטי הציבור – אחד וחביריו] דעו לכם אנחנו לא מוכרים ישועות !!

רק עוסקים בלימוד התורה הקדושה ובתפילה, ייעוץ והכוונה לכל מבקש !

ומי שמוצא בליבו להטות ידו ולתרום בצדקה לעוסקי מלאכת הקודש למען זיוכי הרבים – זו מצווה, ואינה חיוב, וגם אם לא יתרמו יתייחסו אליכם במייטב ועם כל הלב – בנתיים עזרנו וחיזקנו מאות אנשים שטלפנו ולא חייבנו ולא ביקשנו ישירות ובחיוב דווקא !

כמובן שאנחנו שמחים לכל תרומה עבור החזקת התורה ולומדי הישיבה הק', הפועלת בחסד חינם ממש !

ויש לנו על כך עשרות אוהדים שיעידו על כך, על כן זה לא סוטר את דברי רבינו נחמן ואנחנו לא הולכים בדרכי המפורסמים של שקר להוציא כספים וממון רב, משום נזקק לישועה, רק לעזור לייעץ ולהתפלל עבורו…

ואין אנחנו צרכים להוכיח בטח לא לעדת המתאוננים מהפרסומים הצועקים על פניתנו לנדיבי עם.

המעוניינים יכולים להתקשר למנהל העמותה ולשוחח עימו ישירות ולקבל הסבר בנועם כמו כל יהודי שכבר קיבל בסבר פנים יפות !

 בברכת התורה ולומדיה

ברסלב מאיר 050-416102

אומר רבינו נחמן מברסלב:

יש בחינת יצר הרע, שהוא מלאך הקדוש, ואעפ"כ הוא יצר הרע

[כי הוא מסביר לאדם ומתרץ לו שגם הוא צדיק וכבר עבד ה' ימים ושנים, והוא לא חולק על התורה והצדיקים רק יש לו שיטה אחרת שגם היא סברה נכונה וישרה, והרי גם הוא צדיק ומבין… ובאמת המלאך הקדוש הזה הוא ייצר הרע, כי סופו ואחריתו רע ומר ומדריכו ללכת בדרך השאול]

וצריך להתגבר ולהמלט מאד ממנו. הינו בחינות גבורות, בחינות דינים… וצריך להתגבר עליו, ולהמתיק הדינים, שיהיה רק כלו טוב. כי מי שנכלל במקום שצריך להכלל, הינו באין סוף, שם כלו טוב, ואין שם דין, חס ושלום. ע"כ צריך להיות כולו טוב, ולהמתיק כל הגבורות והדינים, שהם היצר הרע שלמעלה (ליקו"מ עב)

 (מתוך ספר פי' על התיקון הכללי ישיבת ברסלב "נצח מאיר").

הראה עוד

מאמר מקושר

6 תגובות

כתיבת תגובה