מצפים לישועה

קולי אל אלקים (תהילים)  

פורים

אמר המעתיק : יש להעיר ולהאיר הערה והארה

לכל התורמים ואלו המוסרים שמות לברכה ותפילה

למוקד התפילות של חסידי ברסלב – המצפים לישועת ה'.

יש הרבה שחושבים שאם יתנו צדקה בעבור שיתפללו עבורם שחייבים לפעול ישועתם, ואם נתנו סכום פעוט סמלי או מרובה ולא התקבלה תפילתם אז הם כבר מתייאשים מתפילתם באומרם כבר ניסיתי או פונים לנסות מזלם במקומות אחרים – זה אינו כן !!

כי על מנת לפעול באמת ע"י תפילה, יש הרבה הרבה עניינים ואופנים איך להמתיק את הדין, ומתי העת והרצון הנכון לכך..,

והשם שומע תפילה – ואין שום תפילה נאבדת והולכת לריק אלא כל תפילה עושה רושם ופועלת את פעולתה, ויש להרבות בתפילות כנאמר במאמר של ראש הישיבה דלהלן…

קולי אל אלקים, ואצעקה קולי אל אלוקים, והאזין אלי. מה דקאמר פעמיים "קולי אל אלקים", משום שכך דרך התפילה, שצריכים להתפלל שוב ושוב ושוב ושוב.., ולא להתרשל, ולא להתייאש ולחשוב שה´ לא שומע בקולו או לא רוצה בתפילתו, וכיוצא ממחשבות ייאוש שתוקפים לכל מי שצריך ישועה והתפלל עידן ועידנים וטרם נענה !! אלא צורת התפילה ודרך התפילה כן הוא – להתפלל ולחזור ולהתפלל על אותו ענין, בבחי´ קוה אל ה´, חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה´.

והנה מה דקאמר בסיפא דקרא והאזין אלי פשוט וברור [שרוצה שיאזין לתפילה ויקשיב לבקשות והטענות וההפצרות], שכן צריך להיות תקוות כל מתפלל [שיהי לו אמונה שאכן שומעים ומתייחסים לתפילתו], והרי על כן מתפלל.

אלא ואצעקה יש להבין… ויש לומר שידוע שצעקה — היא מעומק הלב, וקאמר: שכשיתפלל ויצעק מעומק הלֵב — אזי בוודאי יאזין אליו. וגדר "עומק הלב" — ניכר וידוע היטב למתפלל עצמו, כשצועק מעומק כאב.  

(מתוך הספר של ראש הישיבה פירוש על התיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה