נוער בסיכון, נוער נושר משוגע ?!?

אלו המכונים נוער נושר נוער בסיכון, שבבניקים , פצועים , חוזרים ב…
והנה חלק גדול מהם נושרים מכוח גודל הלחץ , בעיקר לחץ הלימודי שמפעילים עליהם.
שהרבה פעמים הוא מעל ומעבר ליכולתם. חלק אחר נושר משום תחושת בדידות ואפסיות וחוסר חום ואהבה –
לפעמים מצד ההורים, ולפעמים מצד המלמדים…
ובפרט בדור שלנו שהרבה מאד נערים הם ילדים טובים ונפלאים, אלא שסובלים שלא באשמתם…
והפיתרון רק ע"י כוחו של הצדיק יסוד עולם רבינו נחמן מברסלב
ע"י העיצות החיזוקים התיקון הכללי ועוד ועוד…


שבבניקים

שבבניקים | נוער נושר

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע נשא.

לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (במדבר ד-כב) "נשא את ראש בני גרשון, גם הם".

דורינו הוא לא דור פשוט כלל וכלל. בהרבה מאד בחינות.

וכעת נתמקד על נקודה אחת והיא בעיית הנושרים למיניהם ממוסדות התורה, אלו הבנים,

כשמגיעים לישיבה הקטנה ולפעמים לישיבה הגדולה נושרים מהמסגרת הלימודית, מתחילה מתגלגלים מישיבה לישיבה, ולבסוף רח"ל מתגלגלים לרחוב , בבחינת (איכה ד-א) תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות.

ושם מתחברים עם מי שמתחברים והולכים מדחי אל דחי עד שמגיעים לשאול תחתית ומתחתיו.

ואלו המכונים שבבניקים , פצועים , חוזרים ב…

והנה חלק גדול מהם נושרים מכוח גודל הלחץ , בעיקר לחץ הלימודי שמפעילים עליהם.

שהרבה פעמים הוא מעל ומעבר ליכולתם.

חלק אחר נושר משום תחושת בדידות ואפסיות וחוסר חום ואהבה – לפעמים מצד ההורים, לפעמים מצד המלמדים, וק"ו כשהדבר מכל הצדדים.

חלק אחר נושר מחוסר מסגרת מתאימה, דהיינו שההורים דחפו אותם בישיבה שלא מתאימה להם, [או] מצד הרמה הלימודית, [או התאמה חברתית]

ובפרט בדור שלנו שהרבה מאד נערים הם ילדים טובים ונפלאים,

אלא שסובלים שלא באשמתם מחוסר קשב וריכוז (המכונים ADD  ו ADHD), וחלק מהם הם היפראקטיבים, והם לא מסתדרים במסגרת הרגילה.

ויש כאלה שנפלו מחוסר ידע לעוון החמור מכל העבירות שבתורה (כלשון השולחן ערוך, אבן העזר סי' כג, ס"א) שהוא חטאת הנעורים, פגם הברית קודש, בכל צורותיו, הכרוך עם הרבה מאד איסורים הנלווים,

שעוון זה מטמטם את מוחם, ומכניס בהם עצבות ודכאון, ומיבש מהם כל לחלוחית חשקת התורה.

ויש שנושר משום שהתחבר לחבר רע, שקשור עם מינים ואפיקורסים, ובילבל דעתו וטיפטף בו רעל וארס, והכניס בו ספיקות רח"ל.

והנה רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ז"ל כבר הכריז שאין שום יאוש בעולם כלל (לקוטי מוהר"ן ח"ב סי' עח), ויש ענין שנתהפך הכל לטובה (שיחות הר"ן),

ואפשר להגיע לכל אחד מהם ולקרבו להשי"ת , ולהוציא יקר מזולל (ירמיה טו-יט. וכמ"ש חז"ל),

וזה ע"י שנותנים להם כבוד , ומעריכים את מעלותיהם , ומבינים ללבם (ולא חייב להצדיק אותם)

שזה בחינת "נשא את ראש בני גרשון", דהיינו כל אלו שגרשום מהישיבות הקדושות ונשרו מהמסגרת,

יש לקרבם , ולנשאם , ולרוממם , ולתת להם חום אהבה הקשבה והבנה. וכו'.

שזה בחי' עבודת יוסף הצדיק, כמ"ש (בראשית לז, ב) והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה – היינו שהיה מקרבם, וכנודע.

וכל זה אפי' כשכבר נשרו, קל וחומר שהחכם עיניו בראשו שיעשה זאת מקודם,

ואלה שנמצאים בישיבה במצב לחץ – יש למצוא כל דרך להוריד הלחץ מהם,

ואם יש צורך – יש להעבירם לישיבה לא מלחיצה.

ואלו שהם מחוסרי חום ואהבה – על ההורים לספק להם את זה במידה גדושה , ולדרבן את מלמדיהם ומשגיחיהם שגם הם יעשו כן.

ואלו הסובלים מחוסר קשב וריכוז – יש לעזור להם הן עם תרופה ופורמולה מתאימה,

הן ע"י שילמדו בישיבה שהשיעורים יותר קטנים , וההפסקות יותר גדולות , והמסגרת לא מלחיצה.

ואלה שנפלו מפג"ה – מלכתחילה ההורים ומורים צריכים ללמד את הנערים על דיני קדושת הברית

(כי רובם ככולם מגיעים לשם – מחוסר ידע בסיסי),

ובדיעבד יש ללמדם שרבינו הקדוש ז"ל מברסלב – יגע ומצא תיקון לדבר, כידוע ומפורסם מעלת התיקון הכללי, ויש תיקון לכל.

ואם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן (ליקו"מ ח"ב קיב).

ועל ענין החברים רבים – צריכים עינא פקיחא עם מי הבן מתחבר.

ולדבר תמיד על החשיבות של חבר טוב , וחסרון ההיפך.

ואיך שלא יהי' אין שום יאוש, ואפשר להפוך כל נגע לענ"ג.

 

וכידוע על הילדים צריך הרבה תפילות וראוי שכל יום יבקש וישקיע עליהם בתפילותיו

בחורים המעוניינים במסגרת ישיבה

באוירה של ברסלב בלי לחץ עם הרבה שמחה אמונה ברוח של ברסלב

מוזמנים להתקשר למנהל הישיבה 050-4161022

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה