נצחון דקדושה

ניצחון דקדושה  נשאר לעולם!

גם כן שצריכין לחזק את עצמו בכל עת מאד ולידע ולהאמין ולהזכיר זאת בעצמו גם כן בפה מלא, שאיך שהוא יש כח גדול מאוד להדיבור לנצח כל המלחמות דקדושה שזה בחינת למנצח שמזכיר בכל פעם דויד המלך. כי צריכין לחזק את עצמו הרבה כשרוצה לעסוק בתפילה ושיחה ודיבור בינו לבין קונו ולהאמין שבודאי ינצח על- ידי-זה אם יהיה חזק לעסוק בזה כל ימיו כנ"ל ואיך שיהיה אפילו אם לא יזכה לנצח המלחמה בשלמות חס ושלום, אף- על-פי-כן כבר ניצח הרבה על-ידי הדיבורים הקדושים בעצמם שדיבר וביקש מהשם יתברך להתקרב אליו, כי כל מה שעושים בשביל ניצחון דקדושה זה נשאר לעולם! אפילו אם לא זכה חס ושלום, לגמור פעולתו בשלמות, כי לית רעותא טבא דאתאביד בפרט דיבורים וקולות של תפילה שזה יקר מן הכל

 (השתפכות הנפש צה)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה