עורה לקראתי וראה…

רבונו של עולם – עורה לקראתי וראה…

תפילה לעני(פירוש על התהלים – מתוך תיקון הכללי לרבי נחמן מברסלב)

לכאורה להיפך הווה ליה למימר (היה לו לומר) : רבונו של עולם "ראה" את מצבי האומלל, "ועורה לקראתי" – להושיעני.

אלא נראה לומר דהכי קאמר : נא עורה למה תישן.., ותפעל מיידית, ותראה מה לעשות להצילני מרודפי, וראה להענישם, וראה מה נעשה בעולמך, כאלה עוולות – ורחם ! וראה להושיעני מהעוולות הנעשות עמי, וראה….

ואתה ה´… אלקי ישראל הקיצה לפקוד כל הגוים… מתוך שביקש דוד המלך רחמים על עצמו, התעורר לעורר רחמי שמים עבור כל כלל ישראל, שנמצאים במצב דומה למצבו, וכשם שאותו רודפים חינם, כך הגוים רודפים את היהודים חינם..,

[כי הכלל הוא שכאשר רודפים את הצדיקי אמת העוסקים בתמימות ובאמת בעבודת ה' כרצונו יתברך.., כך גם רודפים את לומדי התורה, ואזי החילונים רודפים את הדתיים, והגויים רודפים את עם ישראל, ומידת הדין את העולם כולו ונהי' פגעי טבע וכיו'…],

ע"כ אמר דוד המלך רבונו של עולם עורה והקיצה, בעניני ובענין כלל ישראל. ואע"פ שבעיקר העיק לו מצבו האישי, מ"מ לא שכח ג"כ צרות ישראל, וגם עקב מצבו התעורר על צרות ישראל הדומה למצבו.

(ובודאי עניני כלל ישראל היו מונחים והסתובבו לו במוחו ולבו, וע"כ הזכירם, דלא כאגואיסטים שכל כולם מתפללים וחושבים אך ורק על עצמם, ולא מעניין אותם כלל משום דבר חוץ מעצמם (גם בעניני צידקות ומדרגות).

וכלל טוב הוא וסגולה ועיצה טובה לקבלת התפילות – תמיד לכלול תפילתו ובקשתו בתוך כל ישראל, הן לרפואה, הן לכל הענינים והוא מסוגל יותר לקבלת התפילה.

(מתוך ספר פי' על התיקון הכללי ישיבת ברסלב "נצח מאיר").

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה