עין הרע | מעל 25 עיצות סגולות ותפילות

יש או אין עין הרע ?

היסוד הוא שעין רעה היא הגורמת עין הרע על האדם דינים וייסורים ושאר צרות, וטוב עין הוא יבורך ויש עליו שמירה…

מהי עין הרע ? כוח הראייה !

מצאנו שיש כוח לראות העיינים בכמה מקומות, הן אצל בת היענה שמחממת את הביצים שלה ע"י הראיה, כמו כן בהלכות שבת מצאנו שלא להתסכל בנרות שבת יותר מדאי כי זה ממהר את הכיבוי של הנר, כי לראיה יש כוח גלי חום ואנרגיה רוחנית,

כמו כן כשאנשים מסתכלים בעין רעה וצרה על אדם אחר יכולים לעורר דינים על האדם, שבעיניהם רואים ובליבם שואלים למה מגיע לו (ואם אומר יותר ממני גם מעורר על עצמו דינים)? ומעוררים עי"ז דינים על האדם (אם הוא מתגאה או עושה עבירות נגד רצון השם, ולא מודה להשם בענווה ושיפלות שכל מה שיש לו זה חסדי השם יתברך ברחמים..), שיפתחו ויעיינו בתיקים ומעשים שלו, האם באמת מגיע לגאותן הזה כל הטובה הזו !?

מה לעשות לפני שעושים הסרת עין הרע בעופרת?

תבדקו את עצמכם אם אתם לא מסתכלים על אחרים בעין רעה ועין צרה וקינאה (צרות עין על הצלחה של אחרים קינאה וצביטות בלב.., דברים קטנים של מידות לא מתוקנות בין אדם לחבירו יכולים לחזור אליכם בגדול, על כן יחד עם חשבון הנפש ותפילה – לא תינזקו מעין רעה – כי אין לה יכולת למי שלא מפחד ממנה, כי הוא נקי מחטא ועוון של מידה רעה זו.., ואז תוכלו לפעול בתפילות וסגולות ועיצות שהבאנו לפניכם.

לחש נגד עין הרע

תגידו אתה האמת –

אתם בלב שלם מפרגנים לשני שמצליח

גם אם לכם לא הולך טוב ?@! 

לסיכום :

עין רעהזוהי בעצם מחשבה רעה המביאה גם לדיבורים רעים, שלילים על אדם מסויים, המוח מקרין את המחשבה הזו והעין משדרת אותו החוצה, ואז העין מביטה על אדם בקנאה או שנאה או סתם צרות עין. לצערנו מרבית בני האדם משדרים עין רעה על הזולת, וגורמים זה לזה נזקים עצומים ועוברים על מצוות "בין אדם לחבירו, ואהבת חינם, ואהבת ישראל".

מרגישים שיש עליכם עין רעה ?

מי בכלל אמר שיש עליכם עין הרע ? אולי אתם סתם נלחצים ומפחדים את עצמכם ?

טוב לפני הקמעות והלחשים והתיקונים להסרת עין הרע – לקבל ייעוץ והדרכה בנושא

צלצלו או שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

את שמכם ושם האמא ותאריך לידה עברי

*כרוך בתרומה סמלית לטובת הישיבה

שאלות ותשובות בעניין עין הרע / עין רעה :

מהי עין רעה כח מקטרג, המעורר דיני שמיים, שיכול למנוע שפע, ולקלקל את השפע הקיים, והחיות של אדם מסוים או לכליו ורכושו.

מי יכול להזיק / ולהנזק ע"י עין הרע כל אחד, גם האדם יכול לעשות לעצמו עין הרע – כי רוב הנפילות של האדם הם מחמת שמביט על עצמו באופן שלילי ולא מאמין בעצמו ובכוח מעשיו הטובים (לכן מסתכל בעין הרע על אחרים), עליו לחפש בעצמו תמיד תכונות טובות ומעשים טובים. דימוי עצמי ירוד מושך האדם על עצמו – מציאות עגומה !

כיצד עין רעה מזיקה ובאיזה אופן בדרך כלל מתוך גאוה והתפארות והתבלטות עצמית, "אני כוחי עוצם ידי עשה לי את כל החייל הזה", הגורמת לקנאת הסביבה או דיבורים לא טובים (כגון: קינאה, תראו אותו גאותן, רשע, קמצן..,) שמדברים עליו אחרים, או שהוא מדבר על עצמו או גורם במעשיו.

מה עושים נגד עין הרע, ואיך מסירים עין הרע 

ישנם פעולות טיהור כגון : הוצאת עין הרע בעופרת, קמיע נגד עין הרע, ותפילות מיוחדות שמחלישות או מבטלות את העינא בישא (עיין תפילה נגד עין הרע) – ובפרט שיעבוד על מידת הענווה והודאה להשם יתברך, בידיעה אמיתית והבנה בלב, שכל מה שיש לו באמת מצד מעשיו שהוא טיפש עושה מלא טעויות, בעל תאווה ומידות לא מתוקנות, חלשלוש במעשים וחכמה, באת לא מגיע לו, אבל מש שיש לו – זה חסדי שמיים וכך רצון השם יתברך, ברוך הוא ! ואזי שום מקטרג לא יוכל לו – כי מי ידבר או יקטרג או יטען כנגד רצון השם שנתן לו בחסד ורחמים ?!

כמה פעמים עושים הסרת עין הרע ? רצוי בכל תקופה של כמה חודשים בין אם זה ע"י עופרת או קמיע של ברסלב (צלצלו לייעוץ), במיוחד עם פדיון נפש, לפני חגים ימים טובים, או זמנים שאדם יודע שהוא צריך יותר מזל וברכה – רצוי לבצע טיהור, את מה שנצטבר כדי שלא יתגבר חלילה.

האם ניתן להנצל ממנה שלא תפגע כלל אפשרי כפי שהסברנו לעיל, וטוב לקבל הדרכה וייעוץ מידי פעם.

סגולות ומשפטים נגד עין הרע :

כשרואה אדם שמביטים בו או ברכושו ובני ביתו, ויש לו הרגשה שהמבט אינו טוב, יאמר בלחש: "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" (פירוש רש"י: ישראל עולים על העין ואינה שולטת בהם, מה דגים בים מכוסים על ידי המים הנמשלה לתורה, כך ישראל שקיבלו את התורה אין עין בישא שולטת בהם.)

כמה דברים שניתן לעשות נגד עין הרע וכישופים חסימות ועוד:

 • לא להיות בחברת אנשים ביקורתיים רעי וצרי עין, וקשים – עד כמה שאפשר.
 • אבן בצבע תכלת (יש עושים בצורת עין) וכן בגדים בצבע תכלת.
 • ליקח עמו עשב הנקרא 'רודא'.
 • כשאתה מספר משהו טוב על חברך, הוסף תמיד ,"בלי עין הרע".
 • מי שנותן עין רעה בכספו של חברו, לבסוף יאבד את שלו.
 • להיזהר מאוד מלדבר לשון הרע על אחרים, מפני שזה מביא למחלות קשות על האדם המדבר.
 • כנסו לקרוא >> תפילה נגד עין הרע.
 • לקרוא פרקים ע' עא' וצא' בספר תהילים, ולבקש שמירה והגנה מהקב"ה.
 • לא להסתכל בעין צרה וקינאה על [ב]הצלחתם של אחרים. מותר לבקש מהשם "גם אני רוצה להצליח כמו פלוני", אבל לא לומר אפי' לא בליבו "למה לו מגיע.., ואני לא..," וכדומה כפי שהסברנו לעיל. אלא לשמוח בהצלחתם ולהתפלל לשלומם וגם שאני יזכה לכך – זו מידה טובה ומבורכת.
 • ואל יאמר האדם : "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החייל הזה", דהיינו להאמין כי מה שנתן לו השם יתברך זה בחסד ורחמים, ובאמת לפי מעשיו לא מגיע לו, ולא מכוח מעשה ידיו זכה לטוב שיש לו, אלא מחסדי שמיים ורחמי השם יתברך עליו.
 • ללבוש קמיע – מסוגל לשמירה מכישופים ועין רעה ! לקמע של רבי נחמן מברסלב – צלצלו 050-4161022 !
 • יהיה רגיל לתת מעשרות מכספו ומפירותיו ללומדי תורה ועובדי ה', ובזה יבטל עין הרע בכל המובנים – וזכות התורה יגן עליו.

בדיקה וטיפול בהסרת עין הרע 

מבצעי הטיפול בהסרת עין רעה בעופרת, והסגולות לשמירה ונגד עין רעה, צריכים להיות בעלי כוחות רוחניים מיוחדים שיוכל לדחות את העין שנתפסה באדם, ובעל כוח שלא תידבק בו אותה עין! 

חשוב מכל שבישיבת ברסלב מאיר – מדריכים כל אחד איך לעבוד רוחנית על המידות שזה גורם עיקרי לצמצם את הסיכוי להפגע ומגן מעין הרע ומעינא בישא וכל מריעין בישין.

לבדיקה או לקניית הקמע לשמירה מעין הרע

צלצלו או שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

תפילה לאישה היושבת על המשבר | תפילה ליולדתתפילה נגד עין הרע לילדים

תפילה זאת מסוגלת לשמירה והגנה עבור הילדים, והיא מביאה ברכה למי שיש עליו וגם נגד עין הרע  – ערוך בהסכמת זקני אנ"ש מהספר ליקוטי תפילות לרבי נתן מברסלב. תפילה נגד עין הרע לילדים – שמירה לילדים מלא רחמים המרבה להטיב, הפוך את לבבי… קרא עוד…

תפילה לאישה היושבת על המשברתפילה נגד עין הרע לילדים, סגולה נגד עין הרע עין טובה

תפילה לאישה היושבת על המשבר. זהו זמן מאד מסוכן ויש עליה ועל הולד מקטרגים ועין הרע וחיצוניים שאומרים לא לי ולא לך כידוע על פי הקבלה, לכן יש לומר תפילות אלו ולקיים את הסגולות ואפילו לעשות ניקוי מעין הרע. תפילה לאישה היושבת על המשבר: דבר ראשון… קרא עוד…

סדר התרת קללות הקצרסדר התרת קללות הקצר כמובא בספר "כף החיים"

סדר התרת קללות הקצר. ומשמש גם כסדר התרת נדרים, חלומות רעים ועין הרע וכיוצא בהם… כתב בספר ”כף החיים“ (סי‘ תקפ“א סקי“ב). ע"פ מ"ש בזוהר פ' פקודי דף רמ"ט ע"ב דמי שנתחייב נידוי או נזיפה ישאר בנידויו ארבעים יום ואין תפילתו נשמעת. וע"כ נוהגים לעשות… קרא עוד…

הסרת עין הרע

סגולה לעין הרע בשם רבי יהודאי גאון

סגולה לעין הרע בשם רבי יהודאי גאון [יקח] שתי קערות נקיות, באחת יתן מים זכים ובאחת שמן זית זך, ויאמר : יְיָ אֵל שַׁדַּי צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְֹגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶּלָה יְיָ אֵל שַׁדַּי צְבָאוֹת עִמָּנוּ מִשְֹגָּב לָנוּ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶּלָה יְיָ אֵל שַׁדַּי צְבָאוֹת… קרא עוד…

remove bad eye and curses with lead

יש מקור לעין הרע ביהדות? כן!

יש עין הרע ביהדות ? מה המקור לעין הרע בתורה ? אומר רבי נחמן מברסלב שורש הרע עין מגיע מ 400 איש של עשו הרשע שבאו להטיל עין הרע בבית יעקב. עין הרע ביהדות | מקור לעין הרע בתורה : מפרשת השבוע וישלח לומדים ששורש עין… קרא עוד…

קמע לבית כסגולה לשמירה בבית - ברכת הבית, פסוקים לשמירה, תפילה להצלחה ושמירה, תפילה הצלחה ושמירהקמע לבית | ברכת הבית להצלחה ושמירה מעין הרע ונגעים

ברכת הבית – קמע לבית, סגולה לבית המסוגלים לשמירה והצלחה וישועות ועזרת השם יתברך להכניס ברכה לביתכם מאת הרה"ק מוהר"ר ישעיה מקערעסטיר זצוק"ל זי"ע לערך בשנת ה' אלפים תר"פ שלח הרה"ק הר' ישעי'לה זי"ע "ברכת הבית" ליהודי בשם ר' יהושע קלמפרט ז"ל שהיה גר באיסטסייד.. קרא עוד…

סגולה נגד עין הרע

2 תפילות נגד עין הרע של רבי פנחס מקוריץ ורבי שמעלקא מניקלשבורג

תפילות לעין רעה מהרב פנחס מקוריץ : איוב היה הולך בדרך, והיה שרוי בצער, ופגע בו אליהו הנביא זכור לטוב, ואמר לו, איוב מפני מה אתה שרוי בצער, משום כאב ראש?, אמר לו הן, אמר לו לך אל הים גינוסר וטבול בו ותתרפא, ומי שריפא… קרא עוד…

האם יש עין הרע ביהדות ?

האם יש עין הרע ביהדות ? לשאלה האם האם יש עין הרע ביהדות ויש אומרים שמי שלא מפחד זה לא מזיק לו… הבאנו כמה מקורות המדברות בעצמם והם על פי ההלכה ופסק השולחן ערוך ועוד… שהרי לא כל אחד הוא 'צדיק', וכל כך בעל בטחון… קרא עוד…

בלי עין הרע,עיניים כחולות

הסרת עין הרע בעופרת

הסרת עין הרע בעופרת – זה יותר פשוט ממה שחשבתם! אם אתם מרגישים 'נאעכס' ו/או יש עליכם או על אחד מבני המשפחה והקרובים עין הרע או כישוף, וכן עוד הרבה תחומים של בעיות נפש וגוף – דע שע"י הסרת עין הרע בעופרת אפשר לעזור ולהרגיש אחרת.… קרא עוד…

לחש לעין הרע הרב זונדל מסלנטלחש לעין הרע מהגאון ר' זונדל מסלנט

לחש לעין הרע שנמסר מהגראיל שטיינמן שליט"א (ומקובל מגאון ר' זונדל מסלנט זצ"ל) יאמר ג' פעמים, ואם ישנה (הכוונה שאם עין הרע הוא ישן כגון שעבר עליו הלילה אז אומרים את הלחש) ט' פעמים. (מה שאין כן אם העין הרע חדש מספיק לומר ג"פ). ויאמר… קרא עוד…

הסרת עין הרע ברסלב

סגולה של רבי נחמן מברסלב נגד עין הרע

מעניין אתכם – מה רבי נחמן מברסלב אומר על עין הרע ? ואיך אפשר בקלות בלי הוצאות כספיות לטהר ולשמר את האדם הבית ואת העסק מעיןהרע קללות ואנרגיות שליליות ? כל השאלות כל התשובות בסרטון הבא קצר ולעניין ! אלפי אנשים עושים את את זה… קרא עוד…

קמע מהבן איש חי סגולה נגד עין הרע

קמע מהבן איש חי סגולה נגד עין הרע החל מ300ש"ח

קמע מהבן איש חי: מובא בספר "לשון חכמים" למרן ושכבה"ג רבי יוסף חיים זצוקלל"ה הבן איש חי. סגולה נפלאה נגד עין הרע, וזה לשונו שם (ח"ב סי' ט"ו) : גם ידוע הוא דעיניו של דג רומזים לסוד עינא פקיחא, וככתוב באדרת נשא אר"ש לר"א למיא… קרא עוד…

סגולות וקמעות מרבי נחמן מברסלב

הסרת כישופים, קללות ועין הרע

הסרת כישופים: מרגישים שיש עליכם עין הרע / כישופים וצרות שלא נותנים לחיים לזרום ? דברו איתנו רבני מוסדות ברסלב מאיר בירושלים ונתאים לכם בע"ה תפילות סגולות ואם צריך קמעות – לפתרון ולישועה הכי טובה ומועילה ! קמע בהתאמה אישית להסרת כישוף שמירה נגד עין… קרא עוד…

תפילה נגד שונאים ולהשמר מעיניהם הרעות | ליקוטי תפילות נה

מרגישים שיש לכם שונאים ועושים עליכם עיניים? תאמרו תפילה נגד שונאים. תפילה מיוחדת לזכות להתפלל בכוונה ובדביקות ועל ידי זה לזכות לקדושת ארץ ישראל שעל ידה זוכים להנצל מכל השונאים ועיניהם הרעות. תפילה נגד שונאים |ליקוטי תפילות א תפילה נה "אֶשָּׂא עֵינַי אֶל הֶהָרִים מֵאַיִן יָבֹא… קרא עוד…

 

ציון רבי נתן מברסלב בעל מחבר הספר ליקוטי תפילותתפילה נגד עין רעה | ליקוטי תפילות נד

תפילה נגד עין רעה – יש לומר במתינות ובכוונה להדרכה מלאה צלצלו אלינו… ליקוטי תפילות א תפילה נד : "אֶזְכְּרָה נְגִינָתִי בַּלָּיְלָה עִם לְבָבִי אָשִׂיחָה וַיְחַפֵּשׂ רוּחִי. זָכַרְתִּי בַלַּיְלָה שִׁמְךָ יְהֹוָה וָאֶשְׁמְרָה תּוֹרָתֶךָ. אֶזְכּוֹר מַעַלְלֵי יָהּ כִּי אֶזְכְּרָה מִקֶּדֶם פִּלְאֶךָ. זָכַרְתִּי יָמִים מִקֶּדֶם הָגִיתִי בְכָל פָּעֳלֶךָ… קרא עוד…

לחש נגד עין הרע, Prayer against evil eye & witchcraft, Bli Ayin Haraלחש נגד עין הרע

פסוקי תהילים עם לחש נגד עין הרע מרבינו החיד"א זיע"א כמו שמובא בספרו "עבודת הקודש" : פסוקים לשיש לומר לפני הלחש נגד עין הרע והם מסוגלים ביותר לשמירה נגד עין הרע אַתָּה סֵתֶר לִי מִצַּר תִּצְּרֵנִי רָנֵּי פַלֵּט תְּסוֹבְבֵנִי סֶלָה. יֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיוֹן בְּצֵל שַׁדַּי… קרא עוד…

תפילה נגד עין הרע. 11 פסוקים נגד עין הרע. פרקי תהילים נגד עין הרע

תפילה נגד עין הרע עם 11 פסוקי תהילים נגד עין הרע וסגולות מועילות

תפילה נגד עין הרע מליקוטי תפילות ועם 11 פסוקי תהילים נגד עין הרע המתחילים באות נ'. מרגישים שיש עליכם עין הרע? מי אמר שיש עליכם עין רעה? אולי אתם סתם נלחצים ונפחדים? בתור התחלה תאמרו את התפילה, ואח"כ תנסו קמעות ולחשים ו- הסרת עין הרע קרא עוד…

חמסה נגד עין הרע

שאלה לרב | מה הכי טוב לומר לחש או פרקי תהילים או תפילה נגד עין הרע?

שאלה לרב: הסרת עין הרע בעופרת זה באמת עוזר, 100% בדוק? ישנם המון תפילות ופרקי תהילים נגד עין הרע, ולחשים, מה עדיף לומר פרק תהילים או תפילה נגד עין הרע? ואיזו הכי ממולצת ? תפילה נגד עין הרע תשובת הרב: א – כן הסרת עין… קרא עוד…

תפילה נגד כישופים בדיקת עין הרע וכישופים בעופרת

תפילה נגד כישופים

תפילה נגד כישופים – מהקבלה נגד עין הרע, כישופים ורוחות רעות – הודפסה בסוף ספר יצירה. יש לשנות את הלשון לפי זכר או נקבה או אם אדם מתפלל על עצמו. לתפילה להסרת קשירה שנעשתה ע"י כישוף כנסו לקישור הבא. תפילה נגד כישופים בשם ה' אלוקי… קרא עוד…

תפילה נגד עין הרע. 11 פסוקים נגד עין הרע. פרקי תהילים נגד עין הרע

פרקי תהילים נגד עין הרע עם 11 פסוקים נגד עין הרע

תוכן הדף : 11 פסוקים נגד עין הרע המתחילים האות נ'. פרקי תהילים נגד עין הרע. תפילה נגד עין הרע. סגולה לומר פרק ל"א נגד עין הרע וכישופים. לפני שאומרים פרקי תהילים נגד עין הרע יש לומר : 11 פסוקים נגד עין הרע המתחילים באות… קרא עוד…

חמסה בלי עין הרע ! באמת יש כזה דבר !

  חמסה.. חמסה.. בלי עין הרע אנחנו נראה לכם יש כזה דבר! פרשת השבוע וירא: וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל הָגָר שָׂם עַל שִׁכְמָהּ וְאֶת הַיֶּלֶד וַיְשַׁלְּחֶהָ וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע: (בראשית כא, יד – יז). רש"י פירש: ואת הילד – אף את… קרא עוד…

אמונה,חתול,שקיעה,עצים,חבל,חתול יושב על חבל בשקיעה

תנא דבי אליהו עין הרע

תנא דבי אליהו רבה – תנא דבי אליהו רבה פרק כח סימן טו. איך עובדים את בורא עולם מתוך אהבה ? ואיך ניצלים מעין הרע של הרשעים ? תנא דבי אליהו: כשם שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, ואוהב את התלמידי חכמים ביותר… כך יהא… קרא עוד…

קמע מהבן איש חי סגולה נגד עין הרעעין הרע ברסלב

מה רבי נחמן מברסלב אומר על עין הרע ? עין הרע לרבי נחמן מברסלב : ספר שיחות הר"ן אות – רמב. אמר רבי נחמן מברסלב : עניין עין הרע הוא, כי יש כח ממש בהראיה. כי כח הראות הולך לחברו ומזיקו כשעינו רעה. כי הראיה הוא כח… קרא עוד…

 

התרת קללות מוסדות ברסלב מאיר (2)סדר התרת קללות כמובא על פי החיד"א

התרת קללות – זה לא צחוק, "אל תהי קללת הדיוט קלה בעינך". כי לדיבור יש השפעה וכוח גדול מאד על חיינו הגשמיים והרוחניים בעבודת השם, ולכן חשוב שנהיה ערים לדיבור ונשמור על לשונינו, וצריך מאד להיזהר מלומר מילים כגון: "בחיי" או להישבע בחיי האמא או הילדים –… קרא עוד…

לחש לעין הרע הרב זונדל מסלנט

לחש לעין הרע החיד"א

לחש לעין הרע החיד"א – בדוק ומנוסה מספר עבודת הקודש להחיד"א זיע"א: יש שאומרים גם תפילה נגד כישופים ואת הלחש דלקמן של החיד"א, כשעושים הסרת עין הרע בעופרת ושאר סגולות. לחש לעין הרע מהחיד"א : מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כָּל מִין עֵינָא בִּישָׁא. עֵינָא אוּכְמָא, עֵינָא… קרא עוד…

קמעות, תליונים,קמיע

קמעות וסגולות

הקמיע היא סגולה לשמירה והצלחה אך כמובן התמדה והשתדלות בתפילה – היא העיקר העיצה לקבלת הישועה וההצלחה. הקמעות והסגולה [הסגולות] – רובם מספרי מרבי נחמן מברסלב, כל הקמיעות והסגולות נכתבו על פי ההלכה, על קלף מבהמה כשרה, עם דיו כשר, ובנוצה של סופרי סת"ם כדרך כתיבת… קרא עוד…

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה