פורים המשולש 2021

פורים המשולש השנה שנת התשפ"א 2021, ט”ו אדר – יוצא בשבת קודש,
על כן נקרא "פורים המשולש" ויש כמה דינים שונים לתושבי ירושלים וערים מוקפות לחג הפורים,
לפניכם ליקוטים ופירוט הלכות ל“פורים המשולש”.

לבני י"ד כל ההלכות רגילות כמו פורים רגיל.
קריאת המגילה בזמנה וכל המתנות לאביונים וכדומה הכל כרגיל – ניתן לקרוא בהלכות פורים.

"פורים המשולש" – יום חמישי י”ג אדר (למוקפים) :

מתענים תענית אסתר רגיל כבכל שנה.
נותנים מעות זכר למחצית השקל עד יום התענית לפני מנחה.

יום שישי י”ד אדר :

קוראים את המגילה. בברכותיה בציבור לפני אשרי, ואומרים “שושנת יעקב”.
ויש לכוון ב“שהחינו” גם על מתנות לאביונים שיקיימו היום יום שישי,
וגם לכוון על הסעודה ומשלוח מנות שיקיימו ביום ראשון.

יש מחמירים ומקפידים השנה לכתחילה לקרוא את המגילה בצבור.
(כיון שהקריאה לא בזמנה, ובדיעבד יש מתירים לברך על המגילה ביחיד).
לכן לכתחילה תבואנה גם הנשים לביה”כ לשמוע מקרא מגילה בצבור,
ולא כבכל שנה שהרבה שומעות בבתיהן.

לא אומרים על הנסים לא בתפילה ולא בברכת המזון, ואם אמר אין מחזירין אותו.

בלילה לאחר קריאת המגילה והברכה אומרים “אשר הניא” ו“שושנת יעקב”, וגם “ואתה קדוש” כמידי שנה בשנה.
בתפילות – לא אומרים תחנון, ולא קוראים בתורה.

ביום שישי בשחרית אחר התפילה נותנים “מתנות לאביונים”.
מעיקר הדין אין נוהגים ביום זה משלוח מנות וסעודת פורים .
אולם מרבים קצת בסעודה כמו בכל שנה בי”ד בירושלים,
(כי יש מחמירים לקיים בשבת סעודת פורים, ומשלוח מנות).

יום שבת ט”ו אדר :

אומרים “על הנסים” בתפילות ובברכת המזון.
אין קוראין את המגילה.
בשבת בבוקר מוציאים שני ספרי תורה באחד קוראים בפרשת השבוע תרומה, ובשני קורא “ויבא עמלק” ומפטירין “פקדתי”.

עיקר סעודת פורים היא ביום ראשון אבל יש שמוסיפים תבשיל לסעודות שבת לכבוד פורים.

יום ראשון ט”ז אדר :

היום אסור בהספד ותענית.
אין אומרים “על הנסים” בתפילות ובברכת המזון.
בתפילות היום אין אומרים תחנון ולמנצח.
לובשים בגדי שבת / תחפושות.
היום חייבים במצות משלוח מנות. כי יום זה הוא יום משתה ושמחה ומקיימים בו סעודת פורים.
בברכת המזון – אין אומרים “על הנסים”.

בואו תזכו בנו. שמחו עניים הגונים בחג הפורים על ידי משלוחי מנות, מתנות לאביונים וזכר למחצית השקל.

ובעבור המצווה הזאת, רבני הישיבה יערכו בחג הפורים, תפילות מיוחד לתורמים, לשמח גם אתכם ולפעול עבורכם ישועות ונפלאות ורוב שמחות!

אז קדימה תתקשרו כבר עכשיו, ותעשו "פורים שמח" לעוד משפחה במצוקה וגם שמחה לנפשכם!

052-5652005 ; 050-4161022

לתרומה מאובטחת הקליקו – מתנות אביונים / או דרך פייפל ישראל

מוכר לצרכי מס סעיף 46 גם דרך פייפל

פורים י"ד לפרוזים / ט"ו למוקפים (יש ליידע אותנו מראש)

  • ניתן לתת מכספי מעשרות
  • 100% עניים הגונים
  • 100% תפילות בו ביום
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה