פסח 2020 חול המועד תש"פ – בצל הקורונה | מאת ראש ישיבת ברסלב

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, לחול המועד פסח תש"פ

פסח 2020 וחול המועד תש"פ בצל הקורונה

לכבוד אחי ורעי.

בחול המועד פסח זה – אנו סגורים ומסוגרים בתוך ביתנו אין יוצא ואין בא (זה כבר כחודש ימים) בבחינת (שמות יב-כב) "ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו".

וזהו רצונו יתברך בלי שום ספק כלל וכלל, והמציאות מדברת בעד עצמה.

והנה בכל מקרה – הכל בהשגחה עליונה, ותמיד יש נביאים וידענים שיודעים בדיוק למה ועל מה זאת עשה אלקים לנו (ע' בראשית מב-כח) על כל אירוע ואירוע, ויש שיש להם הסבר קבוע "זה בגלל ..", וזה אומר בכה בגלל…" "וזה אומר בכה בגלל", וידוע שהנבואה ניתנה בזה"ז לשוטים (ב"ב יב:).

והנה איך שלא יהי' המציאות שנכפתה עלינו היא שצריכים להמצא עם "המשפחה הגרעינית" בתוך הבית בלי הפסקה – זו עובדא, וזו מציאות. ומכאן ברור שיש לנו עבודת ה' במציאות הזאת, וזה מה שכעת ה' רוצה מאתנו לשבת בבית עם האhשה ועם הילדים, וגם כעת יש המון זמן להתבונן ולחשוב ולעשות חשבון הנפש, מה שבעתות רגילות כל אחד עסוק בעסקיו, ובמרוצת החיים ואין זמן לחשוב. אבל כעת גם הפועלים הכי עסוקים יש להם זמן רב, והנה אצל עמי הארץ והגוים זה זמן של חיכוך מתמיד עם האישה והבנים והבנות, והמריבות בהתאם.

לא כן שם חלקינו ה', ואנו בני תורה ועובדי ה' חלקינו וגורלינו לשדרג את מידת הסבלנות וההקשבה, ולהרבות אהבה ואחוה ושלום ורעות. ואיש את רעהו יעזורו ולאחיו יאומר חזק (ישעיה מא-ו) (וכבר מילתי אמורה, לתקופה שבין פורים לפסח, לעזור כפי הצורך, בהכנת הפסח, ולהתנהג עם הילדים בנחת והקשבה, וללמוד עם הבנים מתוך שמחה ויישוב הדעת, וכן בכל התנהגותינו איתם).

והנה בכל תא משפחתי יש כמה נושאים ופינות שצריכים ליבון וטיפול, ועכשיו זה הזמן וזו ההזדמנות שהושיטו לנו מן השמים, ללבן ולסדר את הענינים על הצד היותר טוב. ולדבר בנחת וללבן בנחת את הנ"ל.

וכן זה הזמן להתבונן על כל אחד ואחת מהבנים ומהבנות שלנו בכל גיל שהם, מה טוב להם ומה חסר להם בגוף, בנפש ובנשמה. וזה הזמן להעמיק בכך ולדבר אתם ולהתחבב ולהתחבר עמם, וליישר את העקמומיות, ולבנות, ולשקם, ולתקן, ולהדריך לעכשיו ולימים הבאים, ודבר זה מצריך הרבה מאד מחשבה ותיכנון באופן שהדיבורים והמצב יביאו את התועלת הנירצית ולא חס ושלום ההיפך, וחכם עיניו (עיני שכלו) בראשו (קהלת ב-יד).

וגם זה הזמן להשתפר ולשנות את עצמו לטובה בהרבה בחינות. וזה הזמן שאפשר לקום בחצות לילה או עכ"פ לפנות בוקר [באין מחוייבויות אחרות המונעות מכך] לעסוק בעבודת ה', הן התבודדות , חשבון הנפש ותפילה, על עצמו ועל משפחתו ועל כל כשירי ישראל, ועל כל עם ישראל, ועל הגאולה הפרטית והכללית, ולעסוק בתורה כרצונו, כגון ללמוד ספר מסויים מהחל עד גמירא, או להקיף נושאים או הלכות מסויימות, או מסכת מסויימת, או ספרי מוסר וחסידות, ובפרט מספרי רבינו ז"ל.

וכימי צאתך ממצרים אראנו נפלאות (מיכה ז-טו). ובשמחה תצאו (ישעי' נה-יב), מהגלות הפרטית והכללית, ומכל המעוקות והצרות, מצרה לרווחא, ומאפילה לאורה ומשעבוד לגאולה, בזמן הקרוב. אמן.

להורדה והדפסת העלון לפסח בקצי PDF

ידידכם

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד
ישיבת ברסלב "נצח מאיר" ירושלים

 

כנסו לצחוק בבית עם הילדים

בדיחות לא מצחיקות על הקורונה (covid-19) בלי אחריות !

שמירה למגיפה
שמירה למגיפה מן הקורונה וכל שאר מגיפה – יש להדביק בכניסת הבית
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה