פרקי תהילים לרפואה

תפילה עם פרקי תהילים לרפואה מסוגלים ביותר - בסוף הדף ניתן למסור שמות לברכה ותפילה לחולים - ע"י מוסדות ברסלב

פרקי תהילים לרפואה עם תפילה על החולה, אשר יסודותם בהררי קודש.
בספר כרם חמר דף נו, כתב החיד"א לומר פרקי תהלים לרפואה על החולה,
י"ב פעמים מזמור 'יענך' תהלים פרק כ'.

עוד סגולה שכדאי לנסות: סדר תיקון לחולה 18 פרקי תהילים לחולה:

1. תהילים פרק ו 2. תהילים פרק כ 3. תהילים פרק כה 4. תהילים פרק ל 5. תהילים פרק לב 6. תהילים פרק לח 7. תהילים פרק מא 8. תהילים פרק נא 9. תהילים פרק פו 10. תהילים פרק צא 11. תהילים פרק קב 12. תהילים פרק קג 13. תהילים פרק קז 14. תהילים פרק קטז 15. תהילים פרק קיח 16. תהילים פרק קל 17. תהילים פרק קלט 18. תהילים פרק קמב – לקריאה נוחה ומלאה בקישור הבא: תיקון לחולה לומר (18) ח"י פרקי תהילים לחולה

ואח"כ יאמר תפילה לרפואה עם ההוספות והביאורים,
כי העיקר היא תפילה בכוונה, כידוע אצל חסידי ברסלב,
שלא מספר הפעמים שאומרים פועלים את ההצלחה בתפילה,
כי לפעמים יש אנשים שאומרים מהר כדי לומר את מספר הפעמים, וזו לא הכוונה הרצויה! 

אלא הכוונה האמיתית והרצויה היא התעוררות הלב אל השם יתברך, והיא המעוררת ופועלת רחמים,

על כן הוספנו גם פירוש רש"י וחז"ל על המזמור בטעם של ברסלב,
וטוב ללמוד את הפירוש ושוב לומר את פרקי תהילים לרפואה בהתעוררות והתחדשות.

ואז הכוונה תהי' יותר פנימית ויותר מרוצה ומקובלת לפני השם יתברך
שזה עיקר (הסגולה) – להצליח בתפילה ולהמשיך רפואה לחולה !

פרקי תהילים לרפואה – פרק כ

{א} לַמְנַצֵּחַ מִזְמוֹר לְדָוִד:
{ב} יַעַנְךָ יְהוָה בְּיוֹם צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב:
{ג} יִשְׁלַח עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיּוֹן יִסְעָדֶךָּ:
{ד} יִזְכֹּר כָּל מִנְחֹתֶךָ וְעוֹלָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה:
{ה} יִתֶּן לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל עֲצָתְךָ יְמַלֵּא:
{ו} נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא יְהוָה כָּל מִשְׁאֲלוֹתֶיךָ:
{ז} עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הוֹשִׁיעַ יְהוָה מְשִׁיחוֹ יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשׁוֹ בִּגְבֻרוֹת יֵשַׁע יְמִינוֹ:
{ח} אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם יְהוָה אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר:
{ט} הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַּמְנוּ וַנִּתְעוֹדָד:
{י} יְהוָה הוֹשִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיוֹם קָרְאֵנוּ:

תפילה נוספת אחרי אמירת פרקי תהילים לרפואה :

"והסיר ה' ממך כל חולי, וכל מדוי מצרים הרעים אשר ידעת, לא ישימם בך, ונתנם בכל שונאיך".
"ועבדתם את ה' אלקיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, והסירותי מחלה מקרבך".
"ויאמר, אם שמוע תשמע לקול ה' אלקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצותיו, ושמרת כל חוקיו,
כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני ה' רופאך".

"דרכיו ראיתי וארפאהו ואנחהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו:
בורא ניב שפתיים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר יהוה ורפאתיו:
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה: אז יבקע כשחר אורך וארוכתך מהרה תצמח:
רפאינו יהוה ונרפא הושיענו ונושעה כי תהילתנו אתה": אמן כן יהי רצון:

"רופא לשבורי לב ומחבש לעצבותם", רפא נא את כל מכותינו (וכל מכות החולה : פלוני בן פלוני בתוך שאר חולי עמך ישראל אשר שוכב חולה… ויפרט סיבת המחלה) בכל הבחינות בגשמיות ורוחניות בנפש וגוף, כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה:

פרק כ | פרקי תהילים לרפואה

כדאי לקרוא פעם אחד את הפירוש של המזמור ולומר אח"כ בכוונת הלב – הפירוש ע"פ חז"ל וספרי ברסלב

למנצח מזמור לדוד – בעבור הלוי המנגן על כי שיר בבית המקדש נתחבר מזמור ע"י דוד המלך.
יענך – יענה לך ה' – ויקבל תפילתך.
ביום צרה – כאשר תצעק אליו להנצל מן הצרה.
ישגבך – יחזק אותך ויצילך שם – שמו של אלהי יעקב אבינו.

(יענך ה' ביום צרה – אמרו חז"ל (מדרש שוח"ט כאן): משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך ונתייגע הבן, ושאל לאביו: אבא! היכן היא המדינה? – אמר לו אביו: בני, סימן זה יהא בידך אם ראית בית הקברות לפניך, דע כי המדינה קרובה. כך הנביא אומר ישראל: אם ראיתם שהצרות מכסות אתכם, מיד אתם נגאלים, שנאמר יענך ה' ביום צרה.)

ואז כשתתפלל כראוי פרקי תהילים לרפואה, ישלח לך עזרך מקודש – מהיכל קודשו
ומציון – ששם הוא שוכן ומשם מקור השפע והברכה, משם יענך השם וישמע ויענה לתפילותיך ויתמוך ויסעד אותך ביום צרה.

והסיבה שיעזור ויסעוד ויתמוך בך היא, כי יזכור ה' כל מנחותיך ועולתך – כל הקרבנות ומעשים טובים וכוח האמונה שבטחת בו ביום בעת צרה.
ידשנה סלה – לשון שומן כמו (דברים ל"א) ואכל ושבע ודשן, כלומר יקבל את התפילות ברצון, תמיד.
יתן לך כלבבך וכל עצתך ימלא – ככל תאוות לבך והעיצות והמחשבות שחשבת ותכננת לעשות ימלא ה'.

ואז נרננה בישועתך כי נכיר ונדע שהכל בא ממנו יתברך.
כשיושיע אותך הקב"ה נרננה כולנו להקב"ה.
ובשם אלוקינו נדגול – ובשמו נדגול נתאסף ונעשה חיל.
ימלא ה' כל משאלותיך יעוד יוסיף וימלא כל משאלותיך.

עתה עכשיו ידעתי נודע לי כי הושיע ה' משיחו נאמר על דוד המלך שבראות כל העם את ישועת דוד המלך שלא כדרך הטבע יודו שהוא משיח השם.
יענהו ענה לו וקיבל תפילתו.
משמי קודשו – מן השמים, ולא בדרך הטבע ומערכת המזלות והכוכבים.
בגבורות ישע ימינו – כי באנשים ספורים הצליח להפיל רבבה מהאויבים.
עתה ידעתי –
זו היא הרננה שנרנן בעת התשועה (הישועה), ידעתי שחפץ המקום בי וענני משמי קדשו, כי תשועתם היא תשועתי.

חלק ב'

אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר. יש מן האומות שבוטחים ברכב ברזל שלהם, ויש שבוטחים בסוסיהם, אבל אנחנו בשם ה' נזכיר – כי לו ורק לו – הישועה, נזכיר לשון הקטרה ותפילה כמו (ישעי' סו) מזכיר לבונה את אזכרתה (ויקרא א') ולפי' המה יכרעו ויפולו (המקטרגים ושונאי ישראל והצרות המצרים על עם ישראל, שמונעים מלהתקרב ולעסוק בעבודת השם יתברך).

והנה בסופו של דבר האומות והבוטחים באמונות כוזביות שלא כדרך התורה והצדיקי אמת – המה כרעו ונפלו, ואנחנו – שנפלנו על פנינו בתפילות ותחנונים לה' קמנו ונתעודד – נתחזק על אויבנו שניסו להפיל אותנו מאמונה תמימה ודרכי התורה, ונראה באור השם וצדיקיו ונתעודד. ה' הושיעה – אותנו מהאויבים והבלבולי אמונה והכופרים בדרכי תורתך (שגורמים לנו כל הצרות וחולי בגוף ונפש). המלך יעננו – יענה לנו תמיד מיד ביום קראנו – באותו יום שנקרא אליו בתפילה.

רבי נחמן מברסלב אמר שפדיון נפש מסוגל להמתיק את הדינים הייסורים מעל החולה לרפואה שלימה!

ברכה לרפואה ללא תשלום ע"י חסידי ברסלב

ניתן למסור שמות [חינם] בטופס המצורף

לברכה לרפואהשלימה בישיבת ברסלב וקברות צדיקים…

אפשר לשלוח וואטסאפ 052-565-2005 עם שמות לרפואה

תרומות יתקבלו בברכה ללא קשר עם הברכה – נ.ב התרומות מוכרות לצרכי מס הכנסה סעיף 46

עוד כמה קישורים על רפואה ומחלות הגוף והנפש = מקווים שיועיל לכם יחד עם פרקי תהילים לרפואה !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה

פתח שיחה
ברסלב מאיר - אנחנו פה לעזור לכם?
מוקד התפילות של חסידי ברסלב - ניתן למסור שמות חינם לרפואה וגם לערוך פדיון נפש - אז דברו איתנו