פרשת כי תצא | חינוך ילדים ברסלב

חינוך ילדים

יש לכם משהו יותר חשוב ויקר מהילדים ?

בודאי [כשלא הולך.. בחינוך הילדים] שהדבר גורם תסכול רב, אחרי ששנים רבות השקיע והשקיע במשפחתו בילדים החביבים, והנה – התוצאות מתסכלות ושוברות כל לֵב. והנה הרבה גורמים יש לכך, ולפעמים החינוך והטיפול בהם והגידול – לא היה נכון. ועתה באתי לנקודה אחת המרומזת בפסוק "לא תזרע כרמך כלאים – פן תקדש (פרש"י תטמא) המלאה"…

פרשת כי תצא | חינוך ילדים ברסלב

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת כי תצא

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

פרשת השבוע עלון שבועי >> פרשת כי תצא | עלון שבועי ברסלב

וזהו (דברים כב-ט) "לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה".

הנה "כרם" סתם המוזכר בתנ"ך הוא משל לנמשל חיובי,

דהיינו הכוונה היא למשפחה של אדם (כולל האדם בעצמו) או לכלל ישראל, וכמ"ש (ישעיהו ה-ז) כי כרם ה' צבאות – בית ישראל, ואיש יהודה – נטע שעשועיו.

וכתיב (שה"ש א-ו) שמוני נוטרה את הכרמים, כרמי שלי לא נטרתי.

וכן כתיב (שם טו) שועלים קטנים מחבלים את הכרמים.

ואכן צריכים ההורים להשתדל השתדלות נכונה (ובכלל זה גם להרבות בתפילה) לגדל כרם לתפארת,

דהיינו משפחה יהודיה עם יראת שמים לתפארת.

אבל לפעמים אנשים משקיעים הרבה מאד כוחות וכסף בחינוך ובגידול משפחה כדבעי, ומשום מה התוצאות הם לא בדיוק (בלשון המעטה) כפי מה שקיוו, אדרבא נהפוך הוא..

שזה בחינת מ"ש הנביא (ישעיה ה) אשירה נא לידידי, שירת דודי לכרמו. כרם היה לידידי בקרן בן שמן, ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק, ויבן מגדל בתוכו, וגם יקב חצב בו, ויקָו לעשות ענבים, ויעש באושים. ועתה.. שיפטוּ נא ביני ובין כרמי. מה לעשות עוד לכרמי ולא עשיתי בו, מדוע קיויתי לעשות ענבים ויעש באושים.

ובודאי [כשלא הולך.. בחינוך הילדים] שהדבר גורם תסכול רב, אחרי ששנים רבות השקיע והשקיע במשפחתו בילדים החביבים, והנה – התוצאות מתסכלות ושוברות כל לֵב.

והנה הרבה גורמים יש לכך, ולפעמים החינוך והטיפול בהם והגידול – לא היה נכון.

ועתה באתי לנקודה אחת המרומזת בפסוק "לא תזרע כרמך כלאים – פן תקדש (פרש"י תטמא) המלאה"

היינו שצריכים מאד מאד להיזהר ולא לזרוע בכרם (דהיינו בבית) כלאים – בעיקר בהשקפות, שח"ו מהם תבוא טומאה לבית.

כי בהרבה בתים כשרים, מכניסים עיתונים חינמים, או קונים שבוענים 'חרדים' בגרוש, או שומעים רדיו, אפילו במה שמכונה ערוצים – חרוצים גודש, שכל אלה מכניסים השקפות פסולות,

ועכ"פ השקפות כלאים שעתידים לתת אותותיהם בחשיבת הנוער והילדים.

וק"ו כשהמשפחה יותר פתוחה, ומכניסים פלאפונים לא כשרים או כשרים למחצה שדרכם אפשר להגיע לגיהנום אקספרס בקו ישיר.

וכן אלה שמרשים לעצמם בכל מיני הזדמנויות בהיותם מחוץ לבית בטי וי (טביעה) 'חרדית'. או שומעים רדיו של פורקי עול. וכו',

והנה שערי טומאה לא ננעלו ופתוחים לכל מאן דבעי בהרבה מאד אופנים.

וכל זה משפיע לילדים ולנערים בצורה הרסנית.

וכן יש משפחות שמארחות או מתארחות אצל אנשים עם השקפות פסולות ולכל אדם כידוע יש לו פה, והם משמיעים הגיגיהם הרעילים נגד ה' ותורתו וצדיקיו, והשקפותיהם וליצנותם נקלטים לאט לאט אצל הילדים,

וכן יתכן שההורים בעצמם מתבטאים לפעמים בהשקפות כלאים, והדיבורים הנ"ל הם הזריעה שבדרך לטומאה.

ואם כן המצב, אל יתפלא ש "ויקו לעשות ענבים, ויעש באושים".

וכן צריכים עינא פקיחא להשגיח עם מי הילדים מתחברים ומבלים, וקל וחומר שצריכים להשגיח על הנערים ועל הנערות.

וזה בחי' מה שהזהיר הנביא (עמוס ה, ד-יא) כי כה אמר ה' לבית ישראל דירשוני וחיו (אחרת..) כרמי חמד נטעתם, ולא תשתו את יינם.

והנה כל השתדלות שהיא ביד ההורים – יש להשתדל ולעשותה, בלי להתחמק ובלי להתעייף,

ומה שלא ביד ההורים (וגם עם שכן) יש להרבות בתפילה להצלחה וסייעתא דשמיא, וכתיב (משלי כז-יח) נוצר תאנה – יאכל פריה. בשובע שמחות (ע' תהלים טז-יא).

קישורים : תפילה לחינוך ילדים, מאמרים נוספים על חינוך ילדים

פרשת השבוע לילדים – פרשת כי תצא

בברכת התורה ולומדיה

ושנה טובה ומבורכת בעשיה דקדושה

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

בקשה וקריאת קודש

לציבור היקר – היות והחגים מתקרבים זמן שמחה לישראל

וההוצאות רבות להחזקי בחורי ישיבה שבאים ללמוד במסירות נפש יהדות בשמחה

ובמיוחד שאין אנחנו נתמכים ממשלתית

רק על ידי נדיבי עם – אבל אין הקומץ משביע את הארי

על כן – בצער רב , העלנו פרסומות (ואנחנו לא שמחים בכך !! למרות שכל קלילק שווה הרבה כסף)

אבל היינו מבקשים ממכם עזרה ותמיכה  – מי שיכול ופתוח ליבו

לתרום – בהוראת קבע סימלית  56ש" 78ש"ח וכל המוסיף יוסיפו לו מן השמיים !

לתרומות צלצלו 050-4161022

או כנסו לדף התרומות www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה