קשר הדורות

העלון נתרם ומוקדש

לעילוי נשמת עירית בת זלמן וקלרה

לישועה, זיווג הגון הצלחה ופרנסה טובה לילדיה ולכל עם ישראל – עופרה אהרון בת עזיזה ז"ל

לזיווג הגון, הצלחה אמת, ושמחת חיים – עמיחי בן רבקה

מעיין ימית בת רבקה, עדי בת ניצה,  יחיאל בן אסתר לזיווג הגון משורש נשמתם

בזכות רבינו הקדוש – הנחל נובע מקור חכמה, אמן סלע !

אחדשה"ט!

בעזרת  ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע פרשת פנחס.

ניתן להוריד ולהדפיס בקבצי PDF את העלון השבועי – ומצווה לפרסם למען זיכוי הרבים  283-Pinhas

וזהו (במדבר כה – יא, וכו')

פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל,

לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום והיה לו ולזרעו אחריו.

האדם ע"י מעשיו הטובים יכול לזכות את עצמו ואת זרעו אחריו לטובות עצומות בעולם הזה ובעולם הבא.

ולהיפך האדם ע"י מעשיו הרעים יכול לחייב את עצמו ואת דורותיו אחריו, לחרפה ולדיראון עולם ולרעות רבות בעולם הזה ובעולם הבא.

הלא תראה האבות הקדושים (אברהם יצחק ויעקב) והאימהות הקדושות (שרה רבקה רחל ולאה ) ע"י מעשיהם הטובים קדושתם וטהרתם – זכו ויצאו מהם "העם הנבחר" עם ישראל הקדוש, וזכו לעצמם, וזכו לדורותיהם עד עולם.

ואילו ישמעאל ועשו – ע"י מעשיהם הרעים וע"י זוהמתם והשקפותיהם המשובשות, מישמעאל יצאו ערביים, ישמעאלים, מוחמדים, ואיסלמים למינהם הרעים והמרושעים.

ומעשו יצאו גויים עובדי עבודה זרה, נוצרים למיניהם הרעים, עמלק רוצחים שפלים, ונבזים.

הלא תראה שלוי ודורותיו ע"י מעשיהם זכו והופרשו לדורות עולם לעבודת ה' בבית המקדש, ואהרון ע"י מעשיו הטובים וטוב ליבו, זכה לעצמו וזכה לדורותיו לעולם והכהונה נמסרה לו ולזרעו בלבד.

ודוד המלך ע"י מעשיו – זכה שהמלכות נמסרה לו ולדורותיו עד עולם כולל מלך המשיח שתיקון העולם יבוא על ידו.

ומאידך תראה שהשומרונים הלא המה הכותים הזיקו לעצמם והזיקו לדורותיהם, והם כגויים גמורים לכל דבר,  זה הרבה דורות.

וכן הקראים הרסו את עצמם ודורותיהם לדורות עולם.

וכן אלפי אלפים תלמידי הש"ץ ימח שמו וזיכרו, ותלמידו.., בדומה לו תנועתם של הפראנקיסטים (ויש אומרים שרבינו הקדוש ז"ל שליפני נסיעתו לארץ ישראל נסע כהכנה לכך לקמניץ פודולסק, ונשאר שם ללון לבד לבד [בלי מלווים] בזמן שהיה אסור על פי החוק וגזירת המלכות לשום יהודי ללון שם – י"א שכוונתו [בין היתר] היתה כדי להחזיר בתשובה ראשי הפ' הנ"ל אשר הם וגרוריהם התבצרו והתמקמו בקמניץ)  ואחריהם הדונְמֵי-הִים.

וכן מי שרח"ל  הוליד ממזר הרי עשה רע לעצמו ולזרעו עד סוף כל הדורות רח"ל. וכן ישנם כל מיני בחינות, בכל מיני פגומים ופגמים  למיניהם.

וכן ע"י שאדם קובע דירתו במדינה, בעיר או בשכונה מסוימת לפעמים חורץ בזה גורל זרעו ודורותיו, אם לטוב ואם לרע ח"ו.

וכן איש שמתחתן עם אישה מסוימת או אישה שמתחתנת עם איש מסוים – יתכן מאוד שע"י זה חורץ גורל דורותיו, לכאן או לשם.

וכן ע"י שנער/ה מתחברים לחבר/ה  [לא] טוב – בזה לפעמים חורצים גורל דורותיהם. 

נמצא שבנושא זה יש דברים פשוטים ומובנים ע"י השכל, ויש דברים נסתרים לנו עכ"פ במקצת (כמו זכיית אהרון פנחס ודויד) ועל הניגלות  בוודאי מוטל להזהר ביותר.

והכלל שהעושה רצון ה' בשלמות בודאי טוב לו וטוב לדורותיו לנצח.

ואשרי הזוכה לכך.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

המעוניינים לקבל ייעוץ והכוונה על פי דעת רבינו נחמן מברסלב

דעת והשקפת תורה ישרה

בכל הנושאים בעולם 

ניתן ע"י יצירת קשר בדף אודותינו !

לאוהבי ותומכי התורה ולומדיה 

המצב הכלכלי בישיבה קשה מנשוא

ישנם בחורים שאין באפשרותינו לקבלם עקב מחסור בתקציב ואוכל

על כן מצווה רבה לתרום לטובת התורה ולומדיה

וזכות מצווה זו בטח תעמוד לכם ולדורותיכם להעמיד דורות ישרים וברוכים

תלמידי חכמים ישרים יראים ותמימים 

לתרומות לחץ כאן !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה