רבי בנימין זאב חשין זצ"ל

לרגל היארצייט של הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל • י"ז חשון
הרה"צ רבי בנימין זאב חשין זצ"ל מגדולי רבני ברסלב בדור האחרון, תלמיד חכם עצום בנגלה ובנסתר, מקובל גדול אשר שימש כראש ישיבת המקובלים "שער השמים", דרשן בחסד עליון, מראשוני מחזירי התשובה בארץ ישרא אשר הפיץ תורה וקדושה במשך עשרות שנים במסירות נפש ובמתק שפתיים
רבי בנימין זאב חשיןשחר ילדותו
נולד בחודש תמוז ה'תר"ס בירושלים, לאביו רבי נחמיה חשין זצ"ל, ולאימו מרת פינא רילה ע"ה.
כבר בילדותו ניכר כי נשמה קדושה באה לעולם, והוריו היו מציינים בהתפעלות, כי כבר בגיל קטן היה נזהר מאוד לא להשמיע קול בכי כדי לא לצערם. עוד משחר נעוריו הצטיין בחריפותו ושקידתו המופלגת, למד בישיבת "עץ חיים" וזכה לסיים את הש"ס כולו לפני החתונה. בישיבה זו למד חברותא עם מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל.
עולם התשובה
עיקר משאת חייו היה להשיב לב בנים לאביהם שבשמיים, וזכה להציל אלפים אשר היו רחוקים מהיהדות והחזירם בתשובה שלמה. זכה וחיזק בחורי ישיבה והחדיר בהם רוח תבערה ללמוד תורה ולשמור על קדושה, בחורים שגדלו וזכו להיות רבנים וגדולי ישראל כמו: הרב הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, הרב הגאון מזכה הרבים הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט"א, הרב הגאון רבי רפאל זר שליט"א, הרב הגאון בנימין בצרי זצ"ל, הצדיק מבאר שבע ועוד.
אלפי בעלי תשובה חבים לו את עולם הרוחני, שכן הוא בכוח אהבת ישראל אשר בערה בו קרב רבים לתורה וליראת שמיים.
המפורסם מבין בעלי התשובה הינו רבי אורי זוהר הי"ו, אשר בתחילת דרכו היה מגיע לשמוע את שיעורו של הרב ואף כתב לו בפתק (כדי שיזכירו בתפילה בציון האר"י הקדוש) כי: "על אף שרצוני עז ללכת בדרכי התשובה, זוגתי אינה רוצה בשום אופן, ולא משתפת עימי פעולה…" לאחר שהתפלל הרב בציון האר"י והזכיר את שמו, הודיעה הרעיה גב' זוהר לבעלה, ר' אורי: "באשר תלך אלך… ואני הולכת אחריך בדרכי התשובה…"
תיקון נפלא לנפש האדם
הרב חשין היה מעורר תדיר את שומעי לקחו בגודל מעלת התיקון העצום של התיקון הכללי, כפי שגילה לנו רבי נחמן מברסלב זיע"א. וכן לגמור בכל שבוע לפחות פעמיים את ספר תהילים פעם בימות החול ופעם ביום שבת קודש. כמניין, כפר" והוא תיקון גדול לכל הפגמים.
הרב חשין מסר שיעורי תורה דרך קבע בבית המדרש "אהבת חיים" של הצדיק חכם מנחם מנשה זצ"ל. שיעור בהלכה על פי מנהגי הספרדים וכן שיעור בליקוטי מוהר"ן.
היה ידוע כבקי עצום בחוכמת היד והפרצוף, למד חוכמה זו אצל הצדיק הנסתר רבי ישראל יצחק משי זהב זצ"ל.
הפגישה בין רבי בנימין זאב חשין זצ"ל ומוהרא"ש זצ"ל
היה זה בשנת תשי"ט (או תש"כ) כאשר מוהרא"ש ז"ל היה צעיר לימים כבן 19 שנה, הצדיק הרב חשין זצ"ל הגיע לאמריקה על מנת לדבר על ליבם של נדיבי העם שיתרמו כסף לישיבת "שער השמים", הישיבה למקובלים בירושלים שהרב עמד בראשה.
מאחר והרב לא ידע את שפת האנגלית על בוריה ולא התמצא באיתור הכתובות של הנדיבים, נעתר מוהרא"ש ז"ל לבקשתו לעזור ולסייע לו. ותמורה לכך נאות הרב חשין ללמדו את חוכמת הפרצוף ואת חוכמת כף היד שהיה בקי בה מאוד.
לימים סיפר מוהרא"ש ז"ל לשומעי לקחו על המפגש הזה, והיה מזכירו את הרב חשין בהערצה גדולה ואמר עליו: הרב חשין יהודי קדוש אמיתי, חסיד ברסלב אמיתי שקיים את עצותיו הקדושות של רבי נחמן מברסלב: התבודדות, שמחה, קדושת העיניים. ראיתי אצלו דברים גדולים, חלקם איני יכול לספר… היה חד בדרא בחוכמת הקבלה ובספר הזוהר. כל מה שהיה רוצה לראות על האנשים, הוא היה רואה, זו הסיבה שהיו אנשים שהגיעו לדרשותיו והיו שומטים את כובעם על המצח כדי שהרב לא ייראה את מעשיהם. הסיבה האמתית שהוא הגיע לאמריקה לאסוף כספים לטובת הישיבה כי הוא רצה שזה ישמש כעין כפרת עוונות עבורו".
וציין מוהרא"ש ז"ל עובדה מאוד מעניינת, וכך אמר: "כשהלכתי יחד עם הצדיק הרב חשין זצ"ל שמתי לב כי כל אימת שהיינו עוברים ברחוב ליד תא טלפון, הרב היה נכנס לתא שוהה שם מספר דקות ואח"כ יצא אלי והמשכנו בדרכנו. אני לא שמעתי את מה שהרב דיבר שכן עמדתי במרחק כדי לא לשמוע את שיחתו . אך הדבר חזר עצמו מספר פעמים ואז שאלתי את הרב חשין: 'האם קרה משהו? האם הרב צריך להתקשר למישהו בדחיפות?' הרב חשין חייך ואמר: 'לא קרה כלום…אני נכנס להתקשר לבורא עולם… אני נמצא בפעם הראשונה באמריקה וכשאני רואה את בניני הענק ואת כל השפע החומרי שיש כאן, אני חושש שאשכח את התכלית שלי בעולם הזה ולכן אני נכנס לתא הטלפון להתבודד ולדבר עם בורא עולם שלא אשכח שכל התכלית זה עולם הבא…
מוהרא"ש ז"ל בחריצותו הרבה סייע בידו של הרב חשין לגייס כספים ובתמורה הוא לימד אותו את חוכמת כף היד והפרצוף. יש מספרים, שמוהרא"ש ז"ל הראה לרב חשין צילום של דפים על חוכמת הפרצוף וחוכמת כף היד, צילום מספר שמצא בספריה הגדולה בניו יורק. והרב חשין אמר לו: אינך צריך לזה, אני אלמד אותך את החוכמות האלו. רק תדע, שכל החוכמות האלו תקפות רק אצל גוי או אצל יהודי שאינו מתפלל, אבל יהודי שמתפלל לה' ובפרט שהוא מתבודד לה' ומשיח את לבו לפני ה', הכול יכול להשתנות ברגע אחד לטובה…לכן לא צריך להתפעל מאנשים שמסתכלים בכף היד או בפרצוף ואומרים כל מיני דברים…
זו הייתה פעם ראשונה שמוהרא"ש ז"ל פגש רב חסיד ברסלב מארץ הקודש, אומנם על הרב לוי יצחק בנדר זצוק"ל הוא שמע רבות, אך איתו הוא נפגש לראשונה בשנת תשכ"ו בהיותו בן 26 שנה.
בשנת תשל"ה מוהרא"ש ז"ל כתב מכתב לרב ניסן דוד קיוואק שליט"א, אשר נשא את נכדתו של הרב חשין לאישה, ובו כתב: "הסבא שלך (הכוונה הסבא של אשתך) בקי בזוהר כמו שאתה בקי ב'אשרי יושבי ביתך'. 'הוא – הרב חשין היה דבוק בקב"ה בשמות ובייחודים'. במילים אלו היה מתאר מוהרא"ש את דמותו של הרב חשין זצ"ל.
"הרבה אני לא יכול לרשום לך מגדולת רבך, הרב בנימין בצרי זצ"ל, כי נפגשנו רק שלוש פעמים, אבל דבר אחד אני כן יכול לכתוב לך – שהוא היה איש מורם מעם, עוונתן, שפל ברך, וקיבל הרבה בימי נעוריו מהרב החסיד רבי בנימין זאב חשין זצ"ל, והחזיק את עצמו לתלמיד מובהק ממנו, אשר ידוע שהוא היה עובד השם גדול מאד, ובקי בזוהר ישר והפוך וכו', ובוודאי על ידי ששימש כל כך את רבו וכו', השפיע עליו רבו מאורו הגדול".
ר' בנימין זאב חשין זצ"ל אמר פעם למוהרא"ש בענין התכלת שאף שכל אלו שעובדים קשה לפענח את ענין התכלת, והוא באמת ספק אם זה התכלת האמיתי עם כל זאת היום אין לחשוש ללכת עם פתיל תכלת, כי כולנו הולכים רק עם טלית קטן של צמר, ולכן אין חשש של כלאים צמר ופשתים יחדיו, ולכן מה אכפת אם ילכו עם פתיל תכלת. ומאחר שזה דבר חידוש היום ללכת עם פתיל תכלת, אזי תמיד מסתכלים על הציצית ומקיימים מצוות עשה של "וראיתם אותו" ומזכירים עצמם בכל המצות, וזה גם מסוגל ליראת שמים, ולכן למה לא ללכת עם תכלת? כי אם לא יועיל לא יזיק. ומאז גם אני הולך עם תכלת".
בצל החסידות
בימי נערותו חיפש וביקש את קרבת ה', כיצד יוכל להתעלות ביתר שאת בלימוד התורה בתפילה ובעבודת הבורא. את שחיפש מצא בספרי רבי נחמן מברסלב שהיוו עבורו טל תחיה, והרגיש שבספרים אלו נפשו מתעלה בעבודת הבורא.
אביו הגאון רבי נחמיה זצ"ל, אשר ידע בתכונות נפשו של בנו רבי בנימין זאב, חשש בתחילה מהתקרבותו של בנו לדרך מוהר"ן מברסלב, וחשב שמא עדיף כי ימשיך בדרך בה הלך עד כה, שכן לא ידע מה בדיוק מאפיינת דרך זו, אך ברבות הימים היה מתפאר אביו בבנו זה, כי נחת רוח גדול רווה הוא מגדולתו וקדושתו, באומרו: "אם כי בתחילה לא ירדתי לסוף דעתו של בני בהתקרבותו לרבי הקדוש מברסלב, אך גודל השמחה שהיה משפיע בביתנו מיום התקרבותו למוהר"ן אשר אין לתארה בגודל אמתותה, היא אשר לא יכלה לתת בלבנו שום צד למונעו מדרך קדושה זו".
כבר בשנים הראשונות לאחר הנישואין היה רבי בנימין זאב, קם בכל לילה לאמירת 'תיקון חצות'. היה אז בבית חדר אחד ומטבח בלבד. בשעת חצות היה מתיישב הרב בפינה שלו בחדר, ומתחיל לומר תיקון חצות בבכיות קורעות לב, עד כי הייתי מבקשת ממנו: "מספיק! מספיק! אינני יכולה יותר, הבכיות קורעות לי את הלב…" – כך סיפרה זוגתו ע"ה.
מוסיף נכדו הרב ניסן דוד קיוואק שליט"א: "הייתה תקופה אשר בכל לילה הסבא היה אומר לי: 'אל תשכח להעירני בחצות הלילה…' הסבא היה עוסק בקביעות בתפילה ובתורה מחצות עד הבוקר. והיה לי קשה למלא את בקשתו, שכן פעמים רבות רק חצי שעה קודם חצות חזר מהשיעורים אשר מסר, דרכם החזיר אלפים למוטב, וכיצד יספיק לו חצי שעה של שינה. אך, אוי ואבוי אם לא הייתי מעירו בשעת חצות, איזה צער היה לו מכך, הוא היה אומר לי בכאב: "לקחת ממני את כל חיותי…".
הרב בנימין זאב חשין נודע כבקי בתורת הנסתר והיה מגדולי המקובלים וקדושי עליון, הן מחכמי האשכנזים והן מחכמי הספרדים, אף שהוא היה מתנהג בפשטות נפלאה, כיהן כראש ישיבת המקובלים "שער השמים", מסר שיעורי תורה ובייחוד בספר הזוהר, לעיתים היה נוסע לאשדוד אל האדמו"ר רבי מאיר אבוחצירא, עמו היה עוסק בצוותא בתורת הסוד.
כמו כן היה לומד קבלה עם הצדיק המקובל הרב מרדכי שרעבי זצ"ל, אשר היה מחשיבו עד למאוד והיה רגיל לומר: 'רבי בנימין זאב חשין קדוש קדוש… וכשהיה רואה אותו נכנס היה מהדר וקם מכיסאו לכבודו למד בצוותא עם הגאון הצדיק רבי ציון ברכה זצ"ל, את תורת הקבלה שהיה אומר עליו : "הרב חשין הוא צדיק יסוד עולם…"
היה בידידות גדולה עם הרב הצדיק רבי שמואל שפירא זצ"ל ועם הרב הצדיק רבי יצחק לוי בנדר זצ"ל שהעריכו מאוד מאוד.
נשא לאישה הרבנית חנה ליבא את בתם של ר' אליהו נחום וגולדה צינא גליקמן. בניו: אברהם, אהרן, דוד, ר' יוסף צבי, בנותיו: מרים, רחל (בעלה ר' מנחם בן ציון וילהלם).
בליל שישי י"ז חשון בשנת תשמ"ט השיב את נשמתו ליוצרה, בגיל קרוב ל-80, ומקום מנוחתו בהר המנוחות בירושלים.
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן.
(קרדיט: צדיקים נסתרים בדור האחרון כרך ב' פרק ה', גיליון 'ניצוצות' ערב ראש השנה תשע"ה. ברסלב סיטי, ברסלב גלובל).
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה