שאלות באלוקות | בדיחות

שאלות באלוקות

אחד שואל את ה' :
למה בראתה את האשה עדינה?

ה' עונה כדי שתימצא חן בעיניך

אז הוא שואל את ה' :
אבל למה לא נתתה לה שכל

ה' עונה לו :
כדי שאתה תמצא חן בעיניה….

לקט פרוע של בדיחות

שאלות ובדיחות | לקט מגניב של צחוקים

לקט בדיחות קרש – ללא קשר

בדיחות | בדיחות קרש | בדיחות לילדים

ועוד….

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה