שערי דעה: מכון "שערים" מגיש 'טעימה' מתוך הספר 'שערי דעה' על הספ"ק ליקוטי מוהר"ן

שערי דעה:
מכון "שערים" מגיש 'טעימה' מתוך הספר 'שערי דעה' על הספ"ק ליקוטי מוהר"ן, ערוך מתוך השיעורים של ר' שלום מייקוף שליט"א.
ובו שני מדורים "פתחי שערים" שאלות וקושיות לפתיחת הבנת המאמר, ומדור "דעה והשכל" ביאור מעמיק בקשרי המאמר ומקורותיו מיניה וביה.

יו"ל לרגל לימוד התורה הזמנית תורה ס"ה 'ויאמר בועז אל רות', ימי ראש השנה תשפ"ג אומאן.
ובקרוב יופיע הספר בעזהי"ת בעריכה מהודרת ומפוארת, בכלל ריכוזי אנ"ש.

להורדה והדפסה של הקונטרס – https://drive.google.com/

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה