תיקון הכללי / פירוש על המזמורים 15

מספר הטלפון החדש הוא 050-4161022
עמיאל מברסלב מאיר – הפצה ראשית

[מאמרים וליקוטים מתוך הספר "שי למורא", מחשבות והרגשות בעת אמירת התיקון הכללי.

שנכתבו בעת אמירת התיקון הכללי באומן סמוך לציונו הקדוש של רבינו נחמן מברסלב.

ויש בפירושים הרבה יסודות יקרים וחשובים לעבודת ה' – על פי דעת רבינו נחמן מברסלב, ואשרי המאמצם.

מאת ראש מוסדות ברסלב ישיבת "נצח מאיר" לתורה ותפילה, מידות טובות ושמחת חיים – הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א]

 

ובלילה שירו עמי, תפילה לא-ל חיי

למה שכחתני, למה קודר אלך בלחץ אויב

(פי' על המזמורים מתוך התיקון הכללי, תהלים מב, ט – י)

 

ובלילה (היינו כשיש צרות וניסיונות באמונה, א"נ כפשוטו) שירו עמי. שירה כתיב, היינו "פרק שירה" היא סגולה נפלאה לישועה – עמי, ואחרי. וגם תפילה לא-ל חיי.

 

למה שכחתני ואם קושיא זו בודאי אוכל לתרץ, כי בודאי מעשי אינם יפים כלל, מ"מ למה קודר אלך בלחץ אויב דהיינו היצר הרע, כלומר הנני נכנס לקדרות וקטנות המוחין ועצבות, שהרי זה להתמסר ביד היצר לכיליון ושחיטה והתאבדות.

והרי לא כן המידה ! אלא צריכים להתחזק באמונה ותקוה ושמחה ולהתחיל מחדש, ולהתחדש בעבודת ה´.

 

[פירוש נוסף על המזמור תהלים] למה שכחתני, למה קודר אלך, בלחץ אויב…

שתי שאלות יש כאן, שאלה הראשונה שואל את ה´, ושאלה שניה שואל את עצמו.

והשאלה השניה היא תירוץ על השאלה הראשונה, שאם הנך רוצה לדעת למה ה´ כביכול רחוק ממך, דע שהוא משום שהנך קודר הולך בחוסר שמחה ועצבות ;

והכל הוא בלחץ אויב, כי האדם בעצבות רק בגלל שהיצה"ר מציק ומלחיץ ומחליש דעתו.

 (מתוך ספר "שי למורא" על התיקון הכללי)

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה