תענוג אמיתי !

רבי נחמן

התענוג האמיתי !

"אין תענוג גדול ומופלא יותר מאשר לנצח את היצר הרע.

כאשר אדם עומד בנסיון ומתגבר,

הוא מרגיש תענוג נפלא, תענוג אמיתי ששייך לנשמה,

ששום תענוג גשמי בעולם לא ישווה לו.

על ידי התגברות על יצרו אדם מתנתק מהגשמיות ומתעלה רוחנית ומתקרב לה' יתברך,

וזה בעצם עיקר העבודה שלנו בעולם הזה, להתקרב אל ה'

על ידי שמתגבר על היצר בבחינת "כי תצא למלחמה על אויביך".

בחיבור הזה בין האדם לבוראו נאבק היצר הרע בכל כוחו.

כל תנועה קטנה שיהודי מבקש לבצע בכיוון הקדושה,

משגרת הסטרא אחרא רבבות של הפרעות ובלבולים.

זה בעצם המאבק של החיים.

מאבק בין האדם לבין אויבו הנצחי.

אנחנו מנסים להתחזק, ואחר כך נופלים, ואז מתחילים עוד פעם, ועוד פעם נופלים ועוד פעם עולים.

לא קל לעמוד בנסיונות שעוברים על האדם בעבודת ה'… אבל אסור להתייאש !!!

זה היצר הרע שמנסה להכניס בנו יאוש ורפיון.

אך מי שהולך בדרך רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב)

יודע – כי רבינו כבר אמר שזה עבר ועובר על כל הצדיקים וצריכים להיות גבור ואיש חיל כדי לנצח את היצר".

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה