תפילה מהקבלה מחולק ל10 ימים

תפילה לקבלת עול מלכות השם יתברך | קבלה מעשית וסגולות

מלך לפי האלף ביתא

לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל ולפאר ולשבח ולרומם לברך ולגדל ולקדש וליחד להקדיש ולהמליך
מלך אמת מלך אביר מלך אחד מלך אחרון וראשון מלך אדון מלך אמיץ
מלך ברוך מלך ברור מלך בחור מלך בורא מלך בוחן
מלך גדול מלך גבור מלך גאה מלך גואל מלך גבוה מלך גנון
מלך דר במרומים מלך דגול מלך דיין מלך דורש דורים מלך דובר שלום מלך דורש צדקה
מלך הדור בלבושו מלך הוגה המולה מלך הוד מלך הדר
מלך ועד מלך ותיק מלך ואומר ועושה
מלך זך מלך זן מלך זוכר נשכחים מלך זוקף כפופים מלך זוכר רחמים
מלך חסין מלך חסיד מלך חנון ורחום מלך חי העולמים מלך חי וקיים לנצח מלך חזק מלך חונן דלים מלך חוקר כליות מלך חי החיים מלך חוצב להבות אש

מלך טוב ומטיב מלך טוב וישר מלך טהור ומטהר מלך טוב לטובים ולרעים מלך טוב לקויו
מלך יחיד מלך ישר מלך יקר מלך יודע ועד מלך יושב בסתר מלך יציב מלך יתרונן
מלך כבוד מלך כביר מלך כונן כסא בצדקה מלך כובש כעסים
מלך לובש צדקה כשריון מלך לעד לעולם ועד מלך לוהט מלך לובש רחמים
מלך מוחל וסולח מלך ממית ומחיה מלך מכפר מלך מעביר על כל פשע מלך מכסה מלך מהודר מלך מוריד ומתעלה מלך מוריש ומעשיר מלך משפיל ומרומם מלך מטריף ומכלכל מלך מפרנס ומעודד מלך מרום ונשא מלך מלא רחמים מלך מלא זכיות מלך מהולל בתשבחות מלך מלכותו לנצח מלך מושל על כל מלך מפליא פלאות מלך מצמיח ישועה מלך מבטח ומשען מלך מתיר אסורים מלך מוציא אסורים מלך ממליך מלכים מלך משובח ומפואר מלך בורא עלילה

מלך נערץ מלך נשגב מלך נשא ונפלא מלך נאמן מלך נכבד מלך נעים ונחמד מלך נוצר חסד מלך נאה מלך נושא עון מלך נבון מלך נצח נצחים
מלך סומך נופלים מלך סובל עולמים מלך סתור מלך סתרון להבי אש וענני כבוד מלך סולח עונות מלך סגיא עוז וכח
מלך עזוז וגבור מלך עליון ונורא מלך עונה בצרה מלך עובר על פשע מלך עושה פלא מלך עושה בראשית מלך עתיק מלך עריץ ואמיץ
מלך פודה ומציל מלך פועל ישועות מלך פותח יד לכל
מלך צדיק וישר מלך צח ואדום מלך צופה עתים מלך צור עולמים מלך צח צבי צבאות
מלך קדוש ונורא מלך קרוב לקוראיו מלך קנא ונוקם מלך קונה שמים וארץ מלך קדושתו למעלה מלך קדם למעלה מלך רם ונשא

מלך רחום וחנון מלך רם על רמים מלך רוכב ערבות מלך רוכב על כסא כבוד ועל הכרובים ועל כנפי הרוח מלך רוצה בתשובה
מלך שוכן שחקים מלך שומע תפלה מלך שדי מלך שוכן במעלות
מלך תקיף מלך תמים דרכו מלך תולה עולם על בלימה מלך תהלתו במעלה ובמטה
מלך ששמו מלך מלכי המלכים הקב"ה ולו המלוכה והרחמים והסליחות מלך סולח לכל עוניכי הרופא לכל תחלואיכי מלך עושה עמנו אות לטובה בעבור שמו הגדול שנא' מגיד דבריו ליעקב:

העמוד הקודם 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10העמוד הבא
הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה