תפילות קטנות שינוי גדול !

שאל את הרב

שאלה: שמתי לב, שהרבה יותר קל לבקש על דבר קטן מוגדר ומסויים. אבל איך מתפללים על מידות ותכונות לא טובות שהם בעיות כלליות שמלוות אותי שנים ארוכות, וכי יש סיכוי שבכמה תפילות, אוכל להשתנות בהם?

תשובה: 

א] כמו ששאלת, יותר קל להתפלל על ישועות קטנות ומוגדרות, מאשר על דברים גדולים כמו תיקון המידות וכדומה.

לכן באמת מומלץ לחלק את הבעיה לחלקים חלקים, כך גם תזכה לראות ישועות יותר מהר, וגם יהיה לך יותר ויותר דיבורים וטענות לה'.

לדוגמא: אדם רוצה להתחזק בקדושה, אז יש אפשרות בידו להתפלל בכלליות, רבש"ע תעזור לי להיות קדוש, תקדש ותטהר אותי וכו'. אבל אם הוא יתחיל לפרוט את הבעיה, וימקד את ענין הקדושה למקום מסויים ששם יש לו בעיקר נסיונות, ויתמקד לבקש רק על היום הזה דייקא, אזי יהיה לו קל מאוד להתפלל, ויוכל להרבות בתחנונים שהיום הזה בזמן שהוא אמור ללכת לאיזה מקום ששם מתגבר עליו הנסיון שיהיה ה' בעזרו, וכך יוכל גם לטעון טענות ולהסביר ולנצח את ה' כביכול, למה כדאי לעזור לו. ואם יבקש באופן הזה הוא יראה גם כמה ה' עוזר לו, ואיך זכה להנצל מספר פעמים מפגם הראות וכו'.

כי באמת גם כשמבקשים בכלליות, ה' עוזר תמיד, ואין שום בקשה שהולכת לריק ח"ו, אלא שהאדם אינו שם לב לראות הישועה, מחמת שהוא זועק שהוא רוצה להיות קדוש וכל זמן שאינו עומד בדרגת הקדושה של צדיקים, אין נחשב אצלו שה' עזר לו, כי אינו שם לב כמה פעמים הוא כן זכה להנצל מכל מיני נסיונות, וכמה פעמים הוא שמר את עיניו בזכות אותם התפילות. ועצה זו היא אמתית לכל נושא שרוצה לבקש, גם בדברים של גשמיות, כגון, אדם שמבקש על פרנסה, והוא אומר שאינו רואה ישועה.

וזאת אינו שם אל ליבו כמה פעמים השי"ת עזר לו ששלח לו מעט פרנסה, כי מבחינתו, עד שלא יהיה עשיר גדול אין זה נחשב שתפילתו התקבלה. אך אם יבקש בפרטיות, אבא, עכשיו אני צריך להחזיר חוב בסך… ועתה אני רוצה לקנות דבר פלוני שעולה… אזי יראה ישועות גדולות, וגם יהיה לו יותר טענות ודיבורים לה'.

ב] ועוד דבר נוסף שיכול לשנות לגמרי את צורת התפילה היא: לבקש מה' עצה איך להתקדם באותו דבר שמבקש.

כי זאת צריך לדעת, שאין שום בעיה בעולם שאין לה פתרון ועצה. וכל מה שחסר הוא העצה וההבנה הנכונה מה לעשות. וגם בדברים שנדמה לכאורה שאין להם פתרון, יש בכל זאת להאמין שיש שם פתרון פשוט מאוד, שאם רק נבין נכון את המציאות, נוכל להחלץ מאותה הבעיה.

והדבר נכון הן לעניני גשמיות, בבעיות פרנסה ובריאות, קשרים חברתיים ומשפחתיים וכו', והן לעניני רוחניות, בתיקון המידות וכדומה. ולכן אם אדם יספר לה' את הבעיה, ויתחנן אליו שיפתח לו את אור הדעת, ויתן לו עצה נכונה איך מתמודדים עם המציאות הזו, אזי יזכה בוודאי לראות ישועה גדולה במהרה.

ובפרט אם ימקד את התפילה לפרטים קטנים, ולדוגמא, אם רוצה להתפלל על מידת הכעס, חוץ ממה שמבקש מה' שיעזור לו שלא יכעס 'היום', יתחנן אליו, שיתן לו גם עצה נכונה איך להתגבר 'היום' על הכעס. ואם יבקש כך, אזי יזכה שיבין איזה הבנה חדשה מה מביא לו את הכעס, וכשיבין זאת, ממילא יוכל להתגבר בקלות, או שיקבל הבנה חדשה איך להגיב בצורה שונה, או לראות את המציאות מזווית אחרת, כך שממילא לא יכעס וכדו'.

וכשיתמיד בזה, יראה איך במשך הזמן הוא מתקדם מדרגא לדרגא, לשבר המידות רעות מעט מעט, עד שיזכה לנצחם בשלמות בס"ד.

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה