פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

פרשת השבוע צו | אשת חיל

ותמהו האחרונים במה הסתפק רב במה זוכות נשים לעוה”ב, הרי הם שומרות שבת, ומקיימות מצוות, ותירצו שאי אפשר לזכות לחיי נצח אלא בזכות התורה, והרי נשים לא חייבות בתלמוד תורה, אם כן במה יזכו ? והתשובה הייתה שהם שותפות בתורה…

קרא עוד...

פרשת השבוע ויקרא תשע”ג

בס“ד (ויקרא א–א) “ויקרא אל משה, וידבר ה‘ אליו“ לכאורה הי‘ צריך להיות כתוב ויקרא ה‘ אל משה, או וידבר ה‘ אל משה, ולמה איפה שמופיע ה‘ לא מופיע משה, ואיפה שמופיע משה לא מופיע ה‘. אלא הכל לרמז על…

קרא עוד...

פרשת השבוע ויקרא תשע”ב

בס”ד לכבוד.. אחדשה”ט! בעזרת ה’ אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. “ויקרא (אלף זעירא) אל משה” (ויקרא א’-א). כי ידוע שמעבר לארבעה חלקי שולחן ערוך, ישנו שולחן ערוך החמישי, דהיינו “דעת תורה” בנושאים לא כתובים, ושלא מדברים הספרים מהם, שצריכים…

קרא עוד...

פרשת השבוע ויקרא

ואל תביאני לידי ניסיון. שהפשט הוא לידי ניסיון גדול, כי נסיונות קיימים כל הזמן ואין רגע בלא נסיון בבחינת (איוב ז-יח) לרגעים תבחננו, ולא שייך שלא יהיו.., אבל נסיונות גדולים וקשים, עליהם מתפללים “אל תביאני לידי נסיון”, אבל גם על…

קרא עוד...

תמימות ופשיטות

כי שכיח מאוד שאפילו כשאדם זוכה להגיע לצדיק, בכל זאת הוא רוצה שהצדיק ידריך אותו כפי רצונו , ע”כ מסבב ומסבב ומעקם ומשמיט ומשנה קצת עד שיגיד לו מה שהוא רוצה לשמוע , כי בדרך שהאדם רוצה ללכת בו ,מוליכים אותו (מכות י: וכו’ ) וע”כ העיקר תלוי בתמימות…

קרא עוד...

פרשת השבוע פקודי

והנה בשעתו כשנעשה המהפך השילטוני במדינת הישראלים, ועבר השילטון מהשמאל לימין, הציע ראש הממשלה דאז (בגין) לתמוך בישיבות ובכל עולם התורני במאה אחוז מההוצאות, וגדולי ישראל בשעתו התנגדו לכך, שמא יגיע זמן שהדברים ישתנו, וכלל ישראל ישכח מחובתו לתמוך בתורה,…

קרא עוד...

פרשת השבוע ויקהל

והנה אנחנו רואים שלאחרונה השילטון החילוני במדינה עושה הכל לקצץ ולקצץ ולהוריד ולבטל התמיכות לכל מה שקשור לציבור שומרי התורה, מעֵבֶר של הפיכת הציבור החרדי למאוס, ולעשות להם דה-ליגיטימציה בכל דרך אפשרית. עד שרוצים שיתנצלו על עצם המציאות שהם חיים וקיימים,…

קרא עוד...

פרשת השבוע כי תשא

כשפתאום אדם מתעורר לחשוב על התכלית באיך אנפין ניעול קמי מלכא.., ומתחיל לחשוב ולהתבונן איך ימיו עברו בחושך, ובחוסר מעש דקדושה, ומאידך בריבוי פגמים עוונות ופשעים, וכשמבין מצבו העגום בודאי יעשה כל מה שביכולתו למצוא הצלה וכפרה על מעשיו.., וזה בחי’ “ונתנו…

קרא עוד...

אהבת ישראל

בס”ד, ” כי תשא את ראש בני ישראל” ותרגם אונקלוס כי תשא – ארי תְקַבֵּל. (שמות ל,יב ) אהבת ישראל גדולה ומפורסמת מעלת “אהבת ישראל“, והיא מצות עשה דאורייתא, וכמ”ש (ויקרא יט-יח ) ואהבת לרעך כמוך, וכמו שכתב ספר החינוך (מצווה…

קרא עוד...

פרשת השבוע תצוה

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע תצוה לכבוד…אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. להורדת העלון השבועי בקבצי PDF >> לחץ כאן >> פרשת השבוע תצוה וזהו (שמות כז-כ) “ואתה תצוה את בנ”י ויקחו אליך שמן…

קרא עוד...

פרשת השבוע תרומה

בעניין מפורסמים של שקר : אמר רבינו רבי נחמן מברסלב ז”ל שעל מלאך המות להמית בגשמיות וברוחניות, יכבד עליו הדבר ועל כן העמיד לו עוזרים הרופאים והמפורסמים, הרופאים להמית בגשמיות, והמפורסמים של שקר להמית ברוחניות. ועוד אמר רבינו ז”ל משנים אני מפחד, מגוי…

קרא עוד...

פרשת השבוע משפטים

חילול ה’ והנה כל יהודי צריך להזהר מלחלל את ה’ בעיני הגוים, ושומרי תורה צריכים להזהר גם בעיני החילונים ופורקי עול למיניהם, והרחוקים מהתורה לסוגיהם, והחרדים צריכים להזהר גם בעיני הדתיים והמסורתיים למיניהם, ובני תורה ות”ח בעיני המון העם, וחסידי…

קרא עוד...

פרשת השבוע יתרו

וזה בחי’ “ויום השביעי שבת לה’ אלקיך”, שכל יום השביעי, שבת, צריך להיות קדוש כולו לה’, כולו לעבודת ה’, ולעסוק הרבה בתורה, ששבת הוא המבחן של הרצונות והרצינות של יהודי בעניני עבודת ה’. כי ביום הדין הגדול והנורא כשישאלוהו למה לא עסקת כל…

קרא עוד...
Close