פרשת השבוע

פרשת השבוע – עלון לשבת ישיבת ברסלב “נצח מאיר”

העלון השבועי על פרשת השבוע של חסידות ברסלב,
מבוסס על השקפה התעוררות התחזקות,
עיצות מעשיות ודרך חיים, יקרים וחשובים לעבודת ה’ –
לבעלי תשובה חרדים דתיים למיניהם וכל אדם שרוצה לאמץ לידו דרך חיים
בשמחה ואמונה על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב
אשרי המאמצם !

פרשת השבוע “שי עולמות”

הוא עלון שבועי של ישיבת ברסלב
היוצאת כבר עשור שנים, ובו לקט פנינים וחידושים מעוררים על פי הפרשת השבוע
פרסום שבועי על פי סדר הפרשה,
והוא מכיל שיחות מוסר מעוררות עם הכוונה ודעת תורה בכל הנושאים, הפרטיים והכלליים,
בחיי היום יום של כולנו הן בעניני פרנסה ,שלום בית, עבודת השם ועבודת המידות, תפילה,
השקפה ודעת תורה, חינוך הילדים, ועיצות מעשיות עם הכוונה וייעוץ על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב.

מאת ראש מוסדות ברסלב
הרה”ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט”א
ראש ישיבת “נצח מאיר”.

ענייני תסרוקות ושיער

תסרוקות ושיער על פי ההלכה והחסידות בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לסדר פרשת השבוע שופטים לכבוד…אחדשה”ט! בעזהי”ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. וזהו (דברים טז-יח)“שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך“. אל תיקרי שעריך אלא שעריך בשין שמאלית. כי…

קרא עוד...

פרשת השבוע ראה

פרשת השבוע ראה | הלשון 'ראה', תמוה, וע"כ מעניין ונדיר, ומה טיבו כאן? אלא שהפסוק קורא לנו רק לפתוח עיניים ולראות על הנעשה בעולם, ועל הנעשה סביב האדם, ולראות איך מתקיים בפשטות גמורה הכתוב, "ראה, אנכי נתן לפניכם היום ברכה…

קרא עוד...

אוזן קשבת

פרשת השבוע עקב | בהווה בעולם קורה לפעמים שמנהל עסק, או בעל עסק, או מנהל עבודה מזלזל בממונים תחתיו, דהיינו הפועלים למיניהם, וכן לאלו שבסולם ההיררכיה הם תחתיו, וכשמעירים לו על משהו, או מספרים לו צרתם ומצוקתם, לא שומע להם…

קרא עוד...

ואתחנן

פרשת השבוע ואתחנן, מובא בליקוטי מוהר"ן האמונה תולה בפה של האדם, בבחי' אודיע אמונתך בפי, היינו ע"י שמדברים האמונה בפה זהו בעצמו אמונה וגם עי"ז באים לאמונה... כי לכאורה קשה למה אנו צריכים לתפילה, והשם יתברך יודע מחשבות? אבל מחמת…

קרא עוד...

עבירה לשם שמים | פרשת פנחס

בס”ד לכבוד…אחדשה”ט!  אכתוב לך בעז”ה משהו הקשור לפרשת השבוע פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי. ועיין בחזקוני שהרציחה היתה לשם שמים. געוואלד ! פנחס “רוצח” לשם שמים. וכן מצינו בעוד…

קרא עוד...

דיבורים דקדושה

כי הצדיק [וכל מי שהולך ורוצה ללכת בדרכי הצדיק] צריך לדבר תמיד בכל מקום שהוא נמצא דיבורים שהם רצון ה', הן דברי תורה, הן דברי מוסר וחסידות, ויראת שמים. ובכל מקום שהוא מגיע לשם, ובכל סביבה שימצא, צריך להפיץ ריח…

קרא עוד...

בערך – אין לו ערך

כן נהוג עלמא, שכשואלים למישהו באמצע הלימוד וכיוצא האם הבין, והוא עונה שהבין בערך, אומרים לו "בערך- אין לו ערך". כי להבין בערך – פירושו, לא להבין כלל או להבין חלקית, או בטעות, ודמיונות, ויש לדבר השלכות בהמשך.., ולמה הדבר…

קרא עוד...

קשר הדורות

האדם ע"י מעשיו הטובים יכול לזכות את עצמו ואת זרעו אחריו לטובות עצומות בעולם הזה ובעולם הבא. ולהיפך האדם ע"י מעשיו הרעים יכול לחייב את עצמו ואת דורותיו אחריו, לחרפה ולדיראון עולם ולרעות רבות בעולם הזה ובעולם הבא. הלא תראה…

קרא עוד...

חבר אמיתי

נמצא שהשי"ת הוא רע טוב וידיד נאמן, וחיבתו עלינו כביכול קבוע בלבו... ואע"פ שבודאי יש לשמור מרחק, ולהיות בבחי' של נעלך מעל רגלך, ולהזהר מחוצפה ועזות ולהתנהג בכבוד גדול כיאות, מכל מקום הבחינה של ידיד ואוהב ורע חיה וקיימת. וכן…

קרא עוד...

עזות פנים

הנה כשלומדים פרשת קורח - נחקקת וזוכרים בעיקר ענין המחלוקת שהיא עבירה חמורה, אבל מדלגים או כמעט מדלגים, על חומר ענין החוצפא, אבל כל מעיין ישר יראה שהיא שורש הבעיה...

קרא עוד...

שבח ארץ ישראל ועם ישראל

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לס’ שלח. לכבוד…אחדשה”ט! בעזרת ה’ אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. 279-Shlah – ניתן להוריד את העלון השבועי של הישיבה בקובץ PDF להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים     שבח ארץ ישראל     וזהו (במדבר יג,…

קרא עוד...

שלח

בס”ד, ירושלים עיה”ק תו”ת בב”א. יום ו’ עש”ק לס’ שלח. לכבוד…אחדשה”ט! בעזרת ה’ אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע. 279-Shlah – ניתן להוריד את העלון השבועי של הישיבה בקובץ PDF להדפיס ולהפיץ לזיכוי הרבים     שבח ארץ ישראל   וזהו (במדבר יג, ב)“שלח…

קרא עוד...

אין שום ייאוש בעולם כלל

רבינו צעק בקול דגול ש… אין שום ייאוש בעולם כלל… רבינו צעק את זה להעולם כדי שנקלוט – את המציאות !!!! ליקוטי מוהר”ן-עח אפילו אם אדם מונח בשאול תחתיות, רחמנא לצלן, אף על פי כן אל יתיאש עצמו, ויקים “מבטן…

קרא עוד...